Hello safe world!

Welcome to URZĄDZENIE DO SZYBKIEGO TESTU PANBIO ™ COVID-19 A gZIDENTYFIKUJ POTENCJALNIE ZARAŻĄCYCH PACJENTÓW W 15 MINUT Dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID-19. Szybki test o wysokiej wydajności umożliwia natychmiastową obróbkę lub izolację w celu zminimalizowania transmisji. Przyjazne dla pacjenta sposoby pobierania próbek z nosa lub jamy nosowo-gardłowej. Dostępne testy na dużą skalę pomagają powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Produkt nie jest dostępny we wszystkich krajach. Niedopuszczony do sprzedaży w USA….

5 stycznia, 2021
Read More >>