Kwas abscysynowy łagodzi szkodliwy wpływ stresu solankowo-zasadowego na sadzonki pomidorów

Arabidopsis K + -antyporter wypływowy (KEA)1 i KEA2 są chloroplastowymi antyporterami błony wewnętrznej otoczki K + /H +  , które odgrywają ważną rolę w rozwoju plastydów i wzroście siewek. Jednak funkcja KEA1 i KEA2 podczas wczesnego rozwoju siewek jest słabo poznana. W tej pracy odkryliśmy, że u Arabidopsis KEA1 i KEA2 pośredniczyły we wzroście korzenia pierwotnego poprzez regulację fotosyntezy i szlaku sygnałowego ABA.

Analizy fenotypowe wykazały, że przy braku sacharozy długość głównego korzenia mutanta kea1kea2 była znacznie krótsza niż w przypadku rośliny Columbia-0 (Col-0) typu dzikiego. Jednak temu fenotypowi można zaradzić przez zewnętrzne zastosowanie sacharozy. Tymczasem wyniki HPLC-MS/MS wykazały, że w pożywce bez sacharozy akumulacja ABA w mutancie kea1kea2 była znacznie niższa niż w Col-0. Analiza transkryptomu ujawniła, że ​​wiele kluczowych genów zaangażowanych w sygnały ABA zostało stłumionych w mutancie kea1kea2. Doszliśmy do wniosku, że niedobór KEA1 i KEA2 nie tylko wpływał na fotosyntezę, ale był również zaangażowany w pierwotny wzrost korzeni, prawdopodobnie w sposób zależny od ABA. Badanie to potwierdziło nową funkcję KEA1 i KEA2 we wpływaniu na pierwotny wzrost korzeni.

Paeonia ostii to zatwierdzona nowa uprawa oleju roślinnego ze względu na jej nasiona bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), zwłaszcza kwas α-linolenowy (ALA), które przewyższają obecnie dostępny olej jadalny.

 • Niewiele jednak wiadomo na temat mechanizmu regulacji biosyntezy NNKT podczas rozwoju nasion. Tutaj wykorzystaliśmy dane transkryptomu i proteomu, łącząc środki fitochemiczne, aby odkryć związek między sygnalizacją kwasu abscysynowego (ABA) a biosyntezą UFA podczas rozwoju nasion P. ostii.
 • Na podstawie analizy transkryptomu i proteomu zidentyfikowano dwie desaturazy kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-3, nazwane PoFAD2 i PoFAD3, odpowiedzialne za biosyntezę ALA.
 • Następnie zidentyfikowano białka ABSCISIC ACID-INSENSITIVE 5 (ABI5) jako czynnik transkrypcyjny w górę, który aktywował ekspresję PoFAD3 zamiast PoFAD2. Ponadto wyciszenie PoABI5 tłumiło odpowiedź PoFAD3 na ABA. Niniejsze badanie dostarcza pierwszego poglądu na temat związku między funkcją czynników sygnalizacyjnych ABA a biosyntezą ALA w nasionach P. ostii, co kładzie podwaliny pod badania mechanizmu regulacyjnego sygnalizacji ABA zaangażowanej w syntezę UFA podczas rozwoju nasion. rzuci światło na manipulację zawartością ALA w celu zaspokojenia ludzkich wymagań dotyczących wysokiej jakości oleju jadalnego lub zdrowego suplementu.
 • Stres solankowo-zasadowy hamuje wzrost roślin i zmniejsza plony. Kwas abscysynowy (ABA) jest ważnym hormonem roślinnym w odpowiedzi na stres roślin. Jednak rola ABA w warunkach stresu solankowo-zasadowego jest słabo poznana. W związku z tym zbadano mechanizmy akumulacji ABA i poprawy odporności siewek pomidorów w warunkach stresu solankowo-zasadowego.
 • Zbadaliśmy, czy akumulacja ABA poprawiła odporność pomidora na stres solankowo-zasadowy. W tym przypadku do określenia peroksydacji lipidów błonowych, substancji osmotycznej i zawartości chlorofilu wykorzystano sadzonki typu dzikiego (Solanum lycopersicum cv. Ailsa Craig) oraz siewki mutantów z niedoborem ABA (notabilis).
 • Dalszej analizie poddano zmiany syntezy i transdukcji sygnału ABA oraz role ABA regulujące antyoksydację w sadzonkach pomidorów poddanych stresowi solankowo-alkalicznemu. Wyniki wykazały, że synteza ABA i transdukcja sygnału były indukowane przez stres solankowo-alkaliczny.
 • W warunkach stresu solankowo-alkalicznego sadzonki pomidorów miały zmniejszoną względną zawartość wody, zwiększoną względną przewodność elektryczną i zawartość dialdehydu malonowego, a zmiany te zostały złagodzone przez egzogenne traktowanie ABA. Egzogenny ABA łagodził degradację chlorofilu w liściach sadzonek pomidorów wywołaną stresem solankowo-zasadowym, dodatkowo sprzyjał akumulacji proliny i rozpuszczalnego cukru, obniżył zawartość ROS i poprawił zdolność układu enzymów antyoksydacyjnych.
 • Ponadto notabilis wydawał się być wrażliwy na stres solankowo-zasadowy. Ogólnie rzecz biorąc, ABA bierze udział w odporności sadzonek pomidorów na stres solankowo-zasadowy, a egzogenny ABA poprawia tolerancję solankowo-zasadową sadzonek pomidorów.

Rośliny wyewoluowały nasiona, aby umożliwić przetrwanie i rozproszenie ich linii, zapewniając pożywienie dla wzrostu zarodka i odporność na niekorzystne warunki środowiskowe.

Formowanie nasion jest skomplikowanym procesem, który można z grubsza podzielić na embriogenezę i fazę dojrzewania, charakteryzującą się akumulacją związku spichrzowego, nabyciem tolerancji na wysychanie, zatrzymaniem wzrostu i przejściem w stan spoczynku. Do utworzenia nasion wymagana jest skoordynowana regulacja kilku ścieżek sygnałowych, w tym sygnałów hormonalnych i metabolicznych oraz sieci genów.

Ostatnie badania zidentyfikowały główną sieć genów i sygnałów hormonalnych w rozwoju nasion, głównie w dojrzewaniu. Giberelina (GA) i kwas abscysynowy (ABA) są uznawane za główne hormony, które antagonistycznie regulują rozwój i kiełkowanie nasion. W szczególności zgromadzono wiedzę na temat molekularnego mechanizmu regulacji dojrzewania nasion przez ABA, w tym regulacji spoczynku, gromadzenia się związków spichrzowych i tolerancji na wysychanie. Jednak funkcja ABA i GA podczas embriogenezy nadal pozostaje nieuchwytna. W tym przeglądzie podsumowujemy obecne zrozumienie złożonych sieci molekularnych genów i sygnalizacji GA i ABA w regulacji rozwoju nasion od embriogenezy do dojrzewania.

Czynnik transkrypcyjny ABSCISIC ACID INSENSITIVE5 (ABI5) odgrywa kluczową rolę w sygnalizacji kwasu abscysynowego (ABA) podczas kiełkowania nasion. Jednak sposób, w jaki ABI5 jest regulowany podczas tego procesu, jest słabo poznany. W tym miejscu donosimy, że ligaza ubikwityny E3 MIEL1 i jej docelowy czynnik transkrypcyjny MYB30 modulują odpowiedzi ABA u Arabidopsis thaliana podczas kiełkowania nasion i zakładania siewek poprzez precyzyjną regulację ABI5. MIEL1 wchodzi w interakcję i ubikwitynuje ABI5, ułatwiając jego degradację podczas kiełkowania.

BSA Conjugated Abscisic Acid (ABA)

4-CPB218Ge11 Cloud-Clone
 • 507.07 EUR
 • 259.20 EUR
 • 1571.52 EUR
 • 603.84 EUR
 • 1087.68 EUR
 • 415.20 EUR
 • 3748.80 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Abscisic Acid [BSA]

DAG3263 Creative Diagnostics 1mg 1450.8 EUR

OVA Conjugated Abscisic Acid (ABA)

4-CPB218Ge21 Cloud-Clone
 • 496.32 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1531.20 EUR
 • 590.40 EUR
 • 1060.80 EUR
 • 408.00 EUR
 • 3648.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

HSA Conjugated Abscisic Acid (ABA)

4-CPB218Ge41 Cloud-Clone
 • 507.07 EUR
 • 259.20 EUR
 • 1571.52 EUR
 • 603.84 EUR
 • 1087.68 EUR
 • 415.20 EUR
 • 3748.80 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Abscisic Acid Peptide (BSA)

20-abx165619 Abbexa
 • 710.40 EUR
 • 309.60 EUR
 • 2131.20 EUR
 • 844.80 EUR
 • 526.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Abscisic acid-BSA

80-1418 Fitzgerald 1 mg 781.2 EUR

Abscisic Acid

abx188577-1g Abbexa 1 g 477.6 EUR

(+)-Abscisic acid

2543-1 Biovision each 144 EUR

(+)-Abscisic acid

2543-5 Biovision each 379.2 EUR

(+)-Abscisic Acid

abx076833-1mg Abbexa 1 mg 493.2 EUR

Abscisic Acid

abx082046-100mg Abbexa 100 mg 243.6 EUR

Abscisic acid

GY7768-500MG Glentham Life Sciences 500 mg 342 EUR

(+)-Abscisic acid

GA3662-100MG Glentham Life Sciences 100 mg 208.8 EUR

(+)-Abscisic acid

GA3662-25MG Glentham Life Sciences 25 mg 122.4 EUR

(+)-Abscisic acid

GA3662-5MG Glentham Life Sciences 5 mg 93.6 EUR

Abscisic acid

TBZ2855 ChemNorm 20mg Ask for price

(+)-Abscisic acid

GA3662-100 Glentham Life Sciences 100 142.4 EUR

(+)-Abscisic acid

GA3662-25 Glentham Life Sciences 25 71.1 EUR

(+)-Abscisic acid

GA3662-5 Glentham Life Sciences 5 47.4 EUR

Abscisic acid

GY7768-100 Glentham Life Sciences 100 108.6 EUR

Abscisic acid

GY7768-500 Glentham Life Sciences 500 325.9 EUR

Abscisic Acid, ABA

abx082378-100mg Abbexa 100 mg 260.4 EUR

Abscisic Acid (OVA)

20-abx651038 Abbexa
 • 693.60 EUR
 • 309.60 EUR
 • 2064.00 EUR
 • 828.00 EUR
 • 510.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Abscisic acid-OVA

80-1419 Fitzgerald 1 mg 781.2 EUR

Abscisic acid-OVA

80-1421 Fitzgerald 1 mg 781.2 EUR

Abscisic Acid (Dormin)

B4883-100 ApexBio 100 mg 1034.4 EUR

Abscisic Acid (Dormin)

B4883-25 ApexBio 25 mg 435.6 EUR

Abscisic Acid (Dormin)

B4883-5 ApexBio 5 mg 157.2 EUR

Abscisic Acid (Dormin)

B4883-5.1 ApexBio 10 mM (in 1mL DMSO) 164.4 EUR

(+)-Abscisic Acid (natural)

A153-100MG TOKU-E 100 mg 142.8 EUR

(+)-Abscisic Acid (natural)

A153-1G TOKU-E 1 g 439.2 EUR

(+)-Abscisic Acid (natural)

A153-250MG TOKU-E 250 mg 196.8 EUR

Abscisic Acid Antibody

20-abx210194 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Abscisic acid antibody

10-1540 Fitzgerald 100 ug 470.4 EUR

(+) Abscisic acid (Dormin, ABA)

AB0001 Bio Basic 500mg 237.48 EUR

Abscisic Acid Peptide (HSA)

20-abx165620 Abbexa
 • 693.60 EUR
 • 309.60 EUR
 • 2064.00 EUR
 • 828.00 EUR
 • 510.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Abscisic Acid (ABA) Antibody

20-abx100891 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 927.60 EUR
 • 493.20 EUR
 • 309.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Abscisic Acid (ABA) CLIA Kit

20-abx490386 Abbexa
 • 9567.60 EUR
 • 5095.20 EUR
 • 1177.20 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Abscisic Acid (ABA) ELISA Kit

20-abx150313 Abbexa
 • 9174.00 EUR
 • 4888.80 EUR
 • 1130.40 EUR
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Abscisic Acid (ABA) ELISA Kit

DLR-ABA-Ge-48T DL Develop 48T 690 EUR

Abscisic Acid (ABA) ELISA Kit

DLR-ABA-Ge-96T DL Develop 96T 903.6 EUR

Abscisic acid monoclonal antibody

10R-11489 Fitzgerald 1 mg 891.6 EUR

Abscisic Acid (ABA) Antibody (FITC)

20-abx273554 Abbexa
 • 543.60 EUR
 • 292.80 EUR
 • 1579.20 EUR
 • 760.80 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Cat Abscisic Acid (ABA) ELISA Kit

YLA0030CT-48T Shanghai YL Biotech 48T 547.5 EUR

Cat Abscisic Acid (ABA) ELISA Kit

YLA0030CT-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

(+)-Abscisic Acid (Plant growth inhibitor)

SIH-415-1MG Stressmarq 1 mg 298.8 EUR

Plant Abscisic acid,ABA ELISA Kit

YLA0009PL-48T Shanghai YL Biotech 48T 525 EUR

Plant Abscisic acid,ABA ELISA Kit

YLA0009PL-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

General Abscisic Acid (ABA) ELISA Kit

CEB218Ge-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 6526.03 EUR

General Abscisic Acid (ABA) ELISA Kit

CEB218Ge-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 642.61 EUR

General Abscisic Acid (ABA) ELISA Kit

CEB218Ge-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 866.59 EUR

General Abscisic Acid (ABA) ELISA Kit

CEB218Ge-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3539.66 EUR

General Abscisic Acid (ABA) ELISA Kit

4-CEB218Ge Cloud-Clone
 • 6586.80 EUR
 • 3480.00 EUR
 • 867.60 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

General Abscisic Acid ELISA Kit (ABA)

RK00612 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

ELISA kit for General ABA (Abscisic Acid)

ELK7842 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 446.4 EUR

Plant hormone abscisic acid,ABA ELISA Kit

CN-01051P1 ChemNorm 96T 526.8 EUR

Plant hormone abscisic acid,ABA ELISA Kit

CN-01051P2 ChemNorm 48T 348 EUR

Plant hormone abscisic acid, ABA ELISA Kit

CSB-E09159Pl-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 198 EUR

Plant hormone abscisic acid, ABA ELISA Kit

1-CSB-E09159Pl Cusabio
 • 600.00 EUR
 • 4082.40 EUR
 • 2184.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Plant hormone abscisic acid,ABA ELISA Kit

QY-E50025 Qayee Biotechnology 96T 495.6 EUR

Plant hormone abscisic acid(ABA)ELISA Kit

YLA0003PL-48T Shanghai YL Biotech 48T 525 EUR

Plant hormone abscisic acid(ABA)ELISA Kit

YLA0003PL-96T Shanghai YL Biotech 96T 637.5 EUR

Abscisic Acid (ABA) Polyclonal Antibody (General)

4-PAB218Ge01 Cloud-Clone
 • 283.20 EUR
 • 2805.60 EUR
 • 703.20 EUR
 • 352.80 EUR
 • 250.80 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Protein ABSCISIC ACID-INSENSITIVE 5 Antibody

20-abx110505 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Hormone Abscisic Acid ELISA Kit (Plant) (OKCA00373)

OKCA00373 Aviva Systems Biology 96 Wells 756 EUR

Abscisic Acid (ABA) Polyclonal Antibody (General), PE

4-PAB218Ge01-PE Cloud-Clone
 • 339.60 EUR
 • 2942.40 EUR
 • 843.60 EUR
 • 423.60 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Abscisic Acid (ABA) Polyclonal Antibody (General), APC

4-PAB218Ge01-APC Cloud-Clone
 • 394.80 EUR
 • 3649.20 EUR
 • 1024.80 EUR
 • 499.20 EUR
 • 254.40 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Abscisic Acid (ABA) Polyclonal Antibody (General), Cy3

4-PAB218Ge01-Cy3 Cloud-Clone
 • 476.40 EUR
 • 4815.60 EUR
 • 1316.40 EUR
 • 615.60 EUR
 • 289.20 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Abscisic Acid (ABA) Polyclonal Antibody (General), HRP

4-PAB218Ge01-HRP Cloud-Clone
 • 362.40 EUR
 • 3182.40 EUR
 • 907.20 EUR
 • 452.40 EUR
 • 240.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Abscisic Acid (ABA) Polyclonal Antibody (General), FITC

4-PAB218Ge01-FITC Cloud-Clone
 • 339.60 EUR
 • 2942.40 EUR
 • 843.60 EUR
 • 423.60 EUR
 • 226.80 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Protein ABSCISIC ACID-INSENSITIVE 5 Antibody (HRP)

20-abx109052 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Protein ABSCISIC ACID-INSENSITIVE 5 Antibody (FITC)

20-abx107634 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Arabidopsis thaliana Abscisic acid receptor PYL1 (PYL1)

1-CSB-RP141574pl Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Protein ABSCISIC ACID-INSENSITIVE 5 Antibody (Biotin)

20-abx106220 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Abscisic Acid (ABA) Polyclonal Antibody (General), APC-Cy7

4-PAB218Ge01-APC-Cy7 Cloud-Clone
 • 645.60 EUR
 • 7154.40 EUR
 • 1905.60 EUR
 • 855.60 EUR
 • 364.80 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Abscisic Acid (ABA) Polyclonal Antibody (General), Biotinylated

4-PAB218Ge01-Biotin Cloud-Clone
 • 358.80 EUR
 • 2745.60 EUR
 • 820.80 EUR
 • 435.60 EUR
 • 256.80 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Arabidopsis thaliana Protein ABSCISIC ACID-INSENSITIVE 5 (ABI5)

1-CSB-EP879765DOA Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

BSA Conjugated Folic Acid (FA)

4-CPA610Ge11 Cloud-Clone
 • 496.32 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1531.20 EUR
 • 590.40 EUR
 • 1060.80 EUR
 • 408.00 EUR
 • 3648.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

BSA Conjugated Sorbic Acid (SA)

4-CPK520Ge11 Cloud-Clone
 • 485.57 EUR
 • 253.20 EUR
 • 1490.88 EUR
 • 576.96 EUR
 • 1033.92 EUR
 • 400.80 EUR
 • 3547.20 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

BSA Conjugated Cholic Acid (CA)

4-CPS088Ge11 Cloud-Clone
 • 496.32 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1531.20 EUR
 • 590.40 EUR
 • 1060.80 EUR
 • 408.00 EUR
 • 3648.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

BSA Conjugated Sialic Acid (SA)

4-CPS099Ge11 Cloud-Clone
 • 464.06 EUR
 • 247.20 EUR
 • 1410.24 EUR
 • 550.08 EUR
 • 980.16 EUR
 • 386.40 EUR
 • 3345.60 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

BSA Conjugated Jasmonic Acid (JA)

4-CPO611Ge11 Cloud-Clone
 • 496.32 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1531.20 EUR
 • 590.40 EUR
 • 1060.80 EUR
 • 408.00 EUR
 • 3648.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

BSA Conjugated Glutamic Acid (Glu)

4-CPS122Ge11 Cloud-Clone
 • 500.62 EUR
 • 258.00 EUR
 • 1547.33 EUR
 • 595.78 EUR
 • 1071.55 EUR
 • 410.40 EUR
 • 3688.32 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

BSA Conjugated Quinolinic Acid (QA)

4-CPK552Ge11 Cloud-Clone
 • 496.32 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1531.20 EUR
 • 590.40 EUR
 • 1060.80 EUR
 • 408.00 EUR
 • 3648.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

BSA Conjugated Hyaluronic Acid (HA)

4-CPA182Ge11 Cloud-Clone
 • 496.32 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1531.20 EUR
 • 590.40 EUR
 • 1060.80 EUR
 • 408.00 EUR
 • 3648.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

BSA Conjugated Kynurenic Acid (KYNA)

4-CPD718Ge11 Cloud-Clone
 • 464.06 EUR
 • 247.20 EUR
 • 1410.24 EUR
 • 550.08 EUR
 • 980.16 EUR
 • 386.40 EUR
 • 3345.60 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

BSA Conjugated Arachidonic Acid (AA)

4-CPB098Ge11 Cloud-Clone
 • 517.82 EUR
 • 261.60 EUR
 • 1611.84 EUR
 • 617.28 EUR
 • 1114.56 EUR
 • 422.40 EUR
 • 3849.60 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

BSA Conjugated Gibberellic Acid (GA)

4-CPA759Ge11 Cloud-Clone
 • 517.82 EUR
 • 261.60 EUR
 • 1611.84 EUR
 • 617.28 EUR
 • 1114.56 EUR
 • 422.40 EUR
 • 3849.60 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

BSA Conjugated Homovanillic Acid (HVA)

4-CPD717Ge11 Cloud-Clone
 • 496.32 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1531.20 EUR
 • 590.40 EUR
 • 1060.80 EUR
 • 408.00 EUR
 • 3648.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

BSA Conjugated Docosahexaenoic Acid (DHA)

4-CPO623Ge11 Cloud-Clone
 • 528.58 EUR
 • 265.20 EUR
 • 1652.16 EUR
 • 630.72 EUR
 • 1141.44 EUR
 • 429.60 EUR
 • 3950.40 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

BSA Conjugated Tetrahydrofolic Acid (THFA)

4-CPG411Ge11 Cloud-Clone
 • 496.32 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1531.20 EUR
 • 590.40 EUR
 • 1060.80 EUR
 • 408.00 EUR
 • 3648.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

BSA Conjugated Eicosapentaenoic Acid (EPA)

4-CPO122Ge11 Cloud-Clone
 • 603.84 EUR
 • 285.60 EUR
 • 1934.40 EUR
 • 724.80 EUR
 • 1329.60 EUR
 • 480.00 EUR
 • 4656.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

BSA Conjugated Vanillylmandelic Acid (VMA)

4-CPB379Ge11 Cloud-Clone
 • 496.32 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1531.20 EUR
 • 590.40 EUR
 • 1060.80 EUR
 • 408.00 EUR
 • 3648.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

EDDP BSA conjugate

80R-4190a Fitzgerald 1 mg 651.6 EUR

BSA Conjugated Indole 3 Acetic Acid (IAA)

4-CPA737Ge11 Cloud-Clone
 • 517.82 EUR
 • 261.60 EUR
 • 1611.84 EUR
 • 617.28 EUR
 • 1114.56 EUR
 • 422.40 EUR
 • 3849.60 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

BSA Conjugated 3,5-Dinitrosalicylic Acid (DNS)

4-CPK697Ge11 Cloud-Clone
 • 496.32 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1531.20 EUR
 • 590.40 EUR
 • 1060.80 EUR
 • 408.00 EUR
 • 3648.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

BSA Conjugated Beta-Hydroxybutyric Acid (OHb)

4-CPB022Ge11 Cloud-Clone
 • 528.58 EUR
 • 265.20 EUR
 • 1652.16 EUR
 • 630.72 EUR
 • 1141.44 EUR
 • 429.60 EUR
 • 3950.40 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

BSA Conjugated Gamma-Aminobutyric Acid (gABA)

4-CPA900Ge11 Cloud-Clone
 • 496.32 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1531.20 EUR
 • 590.40 EUR
 • 1060.80 EUR
 • 408.00 EUR
 • 3648.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Crotonaldehyde BSA Conjugate

16070 AAT Bioquest 100 ug 318 EUR

Crotonaldehyde BSA Conjugate

16070-100ug AAT Bioquest 100 ug 318 EUR

Czynnik transkrypcyjny MYB30, w którego obrocie pośredniczy MIEL1 podczas kiełkowania nasion, oddziałuje również z ABI5, zakłócając jego aktywność transkrypcyjną. MYB30 działa za MIEL1 w odpowiedzi ABA i oba są epistatyczne względem ABI5 w hamowaniu kiełkowania nasion i wzrostu po kiełkowaniu za pośrednictwem ABA. Leczenie ABA indukuje degradację MIEL1 i tłumi interakcję między MIEL1 i ABI5/MYB30, uwalniając w ten sposób zarówno ABI5, jak i MYB30. Nasze wyniki pokazują, że MIEL1 bezpośrednio pośredniczy w proteasomalnej degradacji ABI5 i hamuje jego aktywność poprzez uwalnianie docelowego białka MYB30, zapewniając w ten sposób precyzyjną sygnalizację ABA podczas kiełkowania nasion i zakładania siewek. Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *