Białko TSST-1 pośrednio wpływa na aktywację płytek krwi i ich apoptozę

Małopłytkowość lub dysfunkcja płytek krwi jest czynnikiem ryzyka ciężkiej infekcji. Staphylococcus aureus  ( S. aureus ) uwalnia różne czynniki wirulencji, zwłaszcza toksynę zespołu wstrząsu toksycznego 1 (TSST-1), która może powodować zespół wstrząsu toksycznego. S. aureus niosący  gen tst  jest bardziej podatny na wywoływanie zespołu wstrząsu toksycznego i jest odpowiedzialny za szczególnie wysoki wskaźnik śmiertelności. Jednak wpływ białka TSST-1 na płytki krwi jest nieznany.

Pacjenci z  bakteriemią S. aureus z  dodatnim genem  tst  wykazywali cięższą infekcję, wyższą śmiertelność i niższą liczbę płytek krwi. Szczepy  S. aureus  pozytywne pod względem genu  tst  indukują większą apoptozę płytek krwi i aktywację oraz odpowiednią regulację w górę Bak i regulację w dół Bcl-XL oprócz aktywacji kaspazy-3. Myszy C57BL/6 zakażone  szczepami dodatnimi pod względem genu tst  powodowały zarówno zmniejszenie liczby płytek krwi, jak i wzrost apoptozy płytek i/lub zdarzeń aktywacji oraz śmiertelności. Ponadto białko TSST-1, kodowane przez  tst genu, spowodował spadek liczby płytek krwi, wzrost apoptozy płytek krwi i zdarzeń aktywacji oraz poziomu cytokin zapalnych  in vivo . Jednak białko TSST-1 nie było w stanie wywołać tradycyjnej aktywacji i apoptozy ludzkich płytek krwi  in vitro . Wyniki te sugerują, że białko TSST-1 może wywierać pośredni wpływ na aktywację płytek krwi i apoptozę  in vivo .

Potencjalną rolę gronkowca złocistego w BP zbadano, badając współczynnik kolonizacji u pacjentów z nowo rozpoznaną chorobą, w porównaniu z grupą kontrolną dopasowaną pod względem wieku i płci.

  • Kolonizację S. aureus obserwowano w 85% zmian BP; 3-6-krotnie wyższy niż nos lub nieuszkodzona skóra tych samych pacjentów (p≤0,003) i 6-krotnie wyższy niż nos lub skóra kontroli (p≤0,0015).
  • Ponadto, 96% izolatów z uszkodzeniami wytwarzało superantygen toksyny-1 zespołu wstrząsu toksycznego (TSST-1) i większość z nich dodatkowo wykazywała jednorodną ekspresję toksyn zgrupowania genów enterotoksyny (EGC). Przeciwciała neutralizujące TSST-1 nie chroniły przed kolonizacją.
  • Nie zaobserwowano jednak kolonizacji gronkowcem złocistym u pacjentów, którzy niedawno otrzymywali antybiotyki, a dodanie antybiotyków z pokryciem gronkowcowym wyeliminowało gronkowca złocistego i skutkowało poprawą kliniczną. Badanie to pokazuje, że TSST-1 + S. aureus jest powszechne w zmianach BP i sugeruje, że wczesne wdrożenie antybiotyków może być korzystne.
  • Ponadto nasze wyniki sugerują, że kolonizacja S. aureus może stanowić źródło infekcji u pacjentów z BP, szczególnie w warunkach immunosupresji wysokich dawek.
  • Atopowe zapalenie skóry (AZS) to choroba dotykająca 30 milionów osób w Stanach Zjednoczonych. Pacjenci z AD są silnie zakażeni Staphylococcus aureus na skórze. Szczególnie ciężką postacią AD jest wyprysk opryszczkowy (ADEH), w przypadku którego AD pacjentów jest powikłana zakażeniem S. aureus i wirusem opryszczki pospolitej (HSV).
  • W badaniu tym zbadano szczepy S. aureus od 15 pacjentów z ADEH, pod warunkiem zaślepienia i wykazały wysoki związek ADEH ze szczepami, które wytwarzają toksynę zespołu wstrząsu toksycznego-1 (TSST-1; 73%) w porównaniu z 10% produkcją przez typowe izolaty AD od pacjentów bez EH i od pacjentów z inną niespokrewnioną chorobą, mukowiscydozą. Izolaty ADEH wytwarzały superantygeny związane z TSS (TSST-1 i enterotoksyny gronkowcowe A, B i C). To powiązanie może częściowo wyjaśniać potencjalną dotkliwość ADEH.
  • Zbadaliśmy również wpływ TSST-1 i HSV-1 na ludzkie komórki nabłonkowe i keratynocyty. TSST-1 wykorzystywał CD40 jako swój receptor na komórkach nabłonkowych, a HSV-1 bezpośrednio lub pośrednio oddziaływał z CD40. Konsekwencją tych interakcji była produkcja chemokin, które mogą powodować szkodliwe zapalenie, z przerwaniem bariery naskórkowej/keratynocytowej.
  • Ludzkie komórki nabłonkowe potraktowane najpierw TSST-1, a następnie HSV-1 skutkowały zwiększoną produkcją chemokiny. Na koniec wykazaliśmy, że TSST-1 nieznacznie zwiększył replikację HSV-1, ale nie zwiększył wielkości łysinek wirusowych. Nasze dane sugerują, że ADEH jest związane z wytwarzaniem głównych superantygenów związanych z TSS, wraz z reaktywacją HSV. Superantygeny plus HSV mogą uszkadzać barierę skórną, powodując szkodliwy stan zapalny, prowadząc w ten sposób do nasilenia objawów.

ZNACZENIE

Atopowe zapalenie skóry (egzema, AD) ze współistniejącym zakażeniem wirusem opryszczki pospolitej (egzema herpeticum, ADEH) jest ciężką postacią AD. Pokazujemy, że pacjenci z ADEH są skolonizowani przez Staphylococcus aureus, który wytwarza głównie toksynę-1 zespołu wstrząsu toksycznego superantygenu (TSST-1); jednak istotnie, ale w mniejszym stopniu, superantygeny gronkowcowe enterotoksyny A, B i C są również reprezentowane w ADEH. Nasze badania wykazały, że TSST-1 wykorzystuje cząsteczkę kostymulującą układ odpornościowy CD40 jako receptor komórki nabłonkowej.

Wirus opryszczki pospolitej (HSV) oddziaływał również bezpośrednio lub pośrednio z CD40 na komórkach nabłonka. Traktowanie komórek nabłonka TSST-1, a następnie HSV-1 skutkowało zwiększoną produkcją chemokiny. Proponujemy, że ta kombinacja ekspozycji (TSST-1, a następnie HSV) prowadzi do otwarcia barier nabłonkowych i skórnych, aby ułatwić potencjalnie poważny ADEH.

Toksyny superantygenów gronkowcowych prowadzą do niszczycielskiej burzy cytokin, powodując wstrząs i niewydolność wielonarządową.

Wcześniej ocenialiśmy bezpieczeństwo i immunogenność rekombinowanej szczepionki z wariantem toksyny 1 zespołu wstrząsu toksycznego (rTSST-1v) w badaniach klinicznych (NCT02971670 i NCT02340338). W obecnym badaniu oceniano miana przeciwciał neutralizujących po wielokrotnym szczepieniu rosnącymi dawkami rTSST-1v. W momencie włączenia do badania u 23 z 34 pacjentów (67,6%) miana przeciwciał neutralizujących hamujące aktywację limfocytów T określono na podstawie  wbudowywania 3H -tymidyny przy rozcieńczeniu surowicy ≤1:100 z podobnymi wartościami dla hamowania aktywacji IL-2 ( 19 z 34 badanych, 55,9%) według ilościowej PCR. Po pierwszym szczepieniu wzrosła liczba osobników z mianami neutralizacji hamującymi aktywację limfocytów T (61,7% ≥ 1:1000) i hamującą indukcję genu IL-2 (88,2% ≥ 1:1000).

Odpowiedź immunologiczna uległa zwiększeniu po drugim szczepieniu (hamowanie aktywacji komórek T: 78,8% ≥ 1:1000; hamowanie indukcji IL-2: 93,9% ≥ 1:1000) potwierdzonej trzecim szczepieniem kilka miesięcy później w małej podgrupie osobników. Ocena hamowania IFNγ, TNFα i IL-6 wykazała podobne wyniki, podczas gdy miana neutralizacji nie zmieniły się u uczestników placebo. Badania miana przeciwciał pokazują, że szczepienie rTSST-1v u osób z brakiem lub niskimi przeciwciałami neutralizującymi może szybko wywołać przeciwciała neutralizujące o wysokim mianie utrzymujące się przez kilka miesięcy.

Staphylococcus aureus jest jednym z głównych czynników wywołujących zatrucia pokarmowe. Bakteria ta jest ważnym składnikiem mikrobioty sera i odgrywa ważną rolę w chorobach przenoszonych przez żywność. Kolejnym ważnym składnikiem mikrobioty jest bakteria kwasu mlekowego, która aktywnie uczestniczy w procesach określających cechy fizykochemiczne, sensoryczne i mikrobiologiczne sera. Spośród różnych interakcji mikrobiologicznych w serze, interakcja między bakteriami kwasu mlekowego a Staph. aureus jest najbardziej odpowiedni.

Recombinant TSST-1 (tag free)

1402-001 IBT Bioservices 100ug 200 EUR

Rabbit anti-(SEA, SEB, TSST-1) pAb

0311-001 IBT Bioservices 500ug 300 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin-1 (TSST-1) (58-78)

4031315.05 Bachem 0.5 mg 505.58 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin-1 (TSST-1) (58-78)

4031315.1 Bachem 1 mg 908.88 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin-1 (TSST-1) (58-78)

H-2522.0500 Bachem 0.5mg 819.6 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin-1 (TSST-1) (58-78)

H-2522.1000 Bachem 1.0mg 1444.8 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin-1 (58-78) (TSST-1)

MBS657950-1mg MyBiosource 1mg 540 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin-1 (58-78) (TSST-1)

MBS657950-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2275 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST-1) ELISA Kit

abx053645-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Rat Toxic shock syndrom toxin-1(TSST-1) ELISA Kit

NSL0085r Sunlong 96 Tests 498 EUR

Rat toxic shock syndrom toxin-1(TSST-1) ELISA Kit

EIA06491r Enlibio each 480 EUR

Goat toxic shock syndrom toxin-1(TSST-1) ELISA Kit

NSL1249Gt Sunlong 96T 528 EUR

Goat toxic shock syndrom toxin-1(TSST-1) ELISA Kit

EIA06491Go Enlibio each 520 EUR

Human toxic shock syndrom toxin-1(TSST-1)ELISA Kit

NSL1583Hu Sunlong 96 wells 468 EUR

Human toxic shock syndrom toxin-1 (TSST-1) ELISA Kit

MBS261417-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3040 EUR

Human toxic shock syndrom toxin-1 (TSST-1) ELISA Kit

MBS261417-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 285 EUR

Human toxic shock syndrom toxin-1 (TSST-1) ELISA Kit

MBS261417-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 1670 EUR

Human toxic shock syndrom toxin-1 (TSST-1) ELISA Kit

MBS261417-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 405 EUR

Human toxic shock syndrom toxin-1(TSST-1) ELISA Kit

EIA06491h Enlibio each 430 EUR

Mouse toxic shock syndrom toxin-1(TSST-1) ELISA Kit

EIA06491m Enlibio each 480 EUR

Bovine Toxic shock syndrom toxin-1(TSST-1) ELISA Kit

NSL0980Bo Sunlong 96 T 528 EUR

Canine Toxic shock syndrom toxin-1(TSST-1) ELISA Kit

NSL1012Ca Sunlong 1107 wells 528 EUR

Bovine toxic shock syndrom toxin-1(TSST-1) ELISA Kit

EIA06491Bo Enlibio each 520 EUR

Canine toxic shock syndrom toxin-1(TSST-1) ELISA Kit

EIA06491Ca Enlibio each 520 EUR

Rabbit toxic shock syndrom toxin-1(TSST-1) ELISA Kit

EIA06491Rb Enlibio each 520 EUR

Porcine Toxic shock syndrom toxin-1(TSST-1) ELISA Kit

NSL0050Po Sunlong 96T 528 EUR

Chicken Toxic shock syndrom toxin-1(TSST-1) ELISA Kit

NSL0131Ch Sunlong 226 T 528 EUR

Chicken toxic shock syndrom toxin-1(TSST-1) ELISA Kit

EIA06491Ch Enlibio each 520 EUR

Porcine toxic shock syndrom toxin-1(TSST-1) ELISA Kit

EIA06491p Enlibio each 520 EUR

Mouse toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA Kit

CN-02872M1 ChemNorm 96T 565.2 EUR

Mouse toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA Kit

CN-02872M2 ChemNorm 48T 386.4 EUR

Human toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA Kit

YLA2168HU-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Human toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA Kit

YLA2168HU-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Mouse toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA Kit

YLA0761MO-48T Shanghai YL Biotech 48T Ask for price

Mouse toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA Kit

YLA0761MO-96T Shanghai YL Biotech 96T Ask for price

Mouse toxic shock syndrome toxin(TSST-1)ELISA Kit

GA-E0313MS-48Tests GenAsia Biotech 48 Tests Ask for price

Mouse toxic shock syndrome toxin(TSST-1)ELISA Kit

GA-E0313MS-96Tests GenAsia Biotech 96 Tests 460 EUR

Human toxic shock syndrome toxin(TSST-1)ELISA Kit

GA-E0367HM-48Tests GenAsia Biotech 48 Tests Ask for price

Human toxic shock syndrome toxin(TSST-1)ELISA Kit

GA-E0367HM-96Tests GenAsia Biotech 96 Tests 388 EUR

Mouse toxic shock syndrome toxin(TSST-1)ELISA Kit

GA-E0313MS-48T GenAsia Biotech 48T 403.2 EUR

Mouse toxic shock syndrome toxin(TSST-1)ELISA Kit

GA-E0313MS-96T GenAsia Biotech 96T 640.8 EUR

Human toxic shock syndrome toxin(TSST-1)ELISA Kit

GA-E0367HM-48T GenAsia Biotech 48T 346.8 EUR

Human toxic shock syndrome toxin(TSST-1)ELISA Kit

GA-E0367HM-96T GenAsia Biotech 96T 559.2 EUR

Human toxic shock syndrome toxin(TSST-1)ELISA Kit

QY-E03774 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Mouse toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA Kit

SL0534Mo Sunlong - 528 EUR

Human toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA Kit

SL1729Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Human toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA KIT

E0350Hu-1096T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10*96T 4122 EUR

Human toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA KIT

E0350Hu-48wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 48 wells 300 EUR

Human toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA KIT

E0350Hu-596T Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 5*96T 2061 EUR

Human toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA KIT

E0350Hu-96wells Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 96 wells 458 EUR

Human toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA Kit

201-12-0351 Shanghai Sunred Biological Technology 96 tests 528 EUR

Mouse toxic shock syndrome toxin, TSST-1 GENLISA ELISA

KLM0300 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

Human Toxic shock syndrome toxin, TSST-1 GENLISA ELISA

KBH0350 Krishgen 1 x 96 wells 286 EUR

Guinea pig Toxic shock syndrom toxin-1(TSST-1) ELISA Kit

NSL0129Gp Sunlong 96T 528 EUR

Guinea pig toxic shock syndrom toxin-1(TSST-1) ELISA Kit

EIA06491Gu Enlibio each 520 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (AP)

MBS6503147-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (AP)

MBS6503147-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3995 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (PE)

MBS6503157-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (PE)

MBS6503157-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3995 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (APC)

MBS6503148-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (APC)

MBS6503148-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3995 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (HRP)

MBS6503151-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (HRP)

MBS6503151-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3995 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (FITC)

MBS6503150-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (FITC)

MBS6503150-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3995 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (Biotin)

MBS6503149-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (Biotin)

MBS6503149-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3995 EUR

Human Anti-S. aureus TSST-1 Chimeric Monoclonal antibody, clone 2281

DMAB-CS23052 Creative Diagnostics 100 μg 980 EUR

Human Anti-S. aureus TSST-1 Chimeric Monoclonal antibody, clone 999

DMAB-CS23053 Creative Diagnostics 100 μg 980 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (MaxLight 405)

MBS6503152-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (MaxLight 405)

MBS6503152-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3995 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (MaxLight 490)

MBS6503153-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (MaxLight 490)

MBS6503153-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3995 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (MaxLight 550)

MBS6503154-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (MaxLight 550)

MBS6503154-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3995 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (MaxLight 650)

MBS6503155-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (MaxLight 650)

MBS6503155-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3995 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (MaxLight 750)

MBS6503156-01mL MyBiosource 0.1mL 920 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST) (MaxLight 750)

MBS6503156-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 3995 EUR

Recombinant Rat Protein TSSC1 (Tssc1)

MBS1448115-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1260 EUR

Recombinant Rat Protein TSSC1 (Tssc1)

MBS1448115-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 930 EUR

Recombinant Rat Protein TSSC1 (Tssc1)

MBS1448115-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1050 EUR

Recombinant Rat Protein TSSC1 (Tssc1)

MBS1448115-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1115 EUR

Recombinant Rat Protein TSSC1 (Tssc1)

MBS1448115-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1195 EUR

Recombinant Rat Protein TSSC4 (Tssc4)

MBS1396366-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1195 EUR

Recombinant Rat Protein TSSC4 (Tssc4)

MBS1396366-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 845 EUR

Recombinant Rat Protein TSSC4 (Tssc4)

MBS1396366-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 985 EUR

Recombinant Rat Protein TSSC4 (Tssc4)

MBS1396366-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1015 EUR

Recombinant Rat Protein TSSC4 (Tssc4)

MBS1396366-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1120 EUR

Recombinant Mouse Protein TSSC1 (Tssc1)

MBS1281574-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1260 EUR

Recombinant Mouse Protein TSSC1 (Tssc1)

MBS1281574-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 930 EUR

Recombinant Mouse Protein TSSC1 (Tssc1)

MBS1281574-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1050 EUR

Recombinant Mouse Protein TSSC1 (Tssc1)

MBS1281574-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1115 EUR

Recombinant Mouse Protein TSSC1 (Tssc1)

MBS1281574-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1195 EUR

Recombinant Mouse Protein TSSC4 (Tssc4)

MBS1290504-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1195 EUR

Recombinant Mouse Protein TSSC4 (Tssc4)

MBS1290504-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 845 EUR

Recombinant Mouse Protein TSSC4 (Tssc4)

MBS1290504-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 985 EUR

Recombinant Mouse Protein TSSC4 (Tssc4)

MBS1290504-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1015 EUR

Recombinant Mouse Protein TSSC4 (Tssc4)

MBS1290504-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1120 EUR

Recombinant Human Protein TSSC4 (TSSC4)

MBS1348355-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1205 EUR

Recombinant Human Protein TSSC4 (TSSC4)

MBS1348355-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 860 EUR

Recombinant Human Protein TSSC4 (TSSC4)

MBS1348355-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 995 EUR

Recombinant Human Protein TSSC4 (TSSC4)

MBS1348355-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1030 EUR

Recombinant Human Protein TSSC4 (TSSC4)

MBS1348355-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1135 EUR

Recombinant Human Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1327713-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1260 EUR

Recombinant Human Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1327713-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 930 EUR

Recombinant Human Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1327713-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1050 EUR

Recombinant Human Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1327713-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1120 EUR

Recombinant Human Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1327713-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1195 EUR

Recombinant TSSK2 protein

MBS389569-002mg MyBiosource 0.02mg 600 EUR

Recombinant TSSK2 protein

MBS389569-5x002mg MyBiosource 5x0.02mg 2510 EUR

Recombinant Bovine Protein TSSC4 (TSSC4)

MBS1397919-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1200 EUR

Recombinant Bovine Protein TSSC4 (TSSC4)

MBS1397919-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 855 EUR

Recombinant Bovine Protein TSSC4 (TSSC4)

MBS1397919-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 990 EUR

Recombinant Bovine Protein TSSC4 (TSSC4)

MBS1397919-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1025 EUR

Recombinant Bovine Protein TSSC4 (TSSC4)

MBS1397919-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1130 EUR

Recombinant Human TSSC3

MBS7610621-005mg MyBiosource 0.05mg 345 EUR

Recombinant Human TSSC3

MBS7610621-02mg MyBiosource 0.2mg 635 EUR

Recombinant Human TSSC3

MBS7610621-1mg MyBiosource 1mg 1800 EUR

Recombinant Human TSSC3

MBS7610621-5x1mg MyBiosource 5x1mg 6955 EUR

Recombinant Human TSSC4

MBS7614258-005mg MyBiosource 0.05mg 405 EUR

Recombinant Human TSSC4

MBS7614258-02mg MyBiosource 0.2mg 760 EUR

Recombinant Human TSSC4

MBS7614258-1mg MyBiosource 1mg 2175 EUR

Recombinant Human TSSC4

MBS7614258-5x1mg MyBiosource 5x1mg 8410 EUR

TSSK1 (TSSK1B) (NM_032028) Human Recombinant Protein

PROTQ9BXA7 BosterBio 20ug 1249 EUR

TSSK3 recombinant protein

MBS515201-002mg MyBiosource 0.02mg 305 EUR

TSSK3 recombinant protein

MBS515201-005mg MyBiosource 0.05mg 495 EUR

TSSK3 recombinant protein

MBS515201-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 1965 EUR

Recombinant Danio rerio Protein TSSC1 (tssc1)

MBS1281288-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1260 EUR

Recombinant Danio rerio Protein TSSC1 (tssc1)

MBS1281288-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 930 EUR

Recombinant Danio rerio Protein TSSC1 (tssc1)

MBS1281288-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1050 EUR

Recombinant Danio rerio Protein TSSC1 (tssc1)

MBS1281288-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1120 EUR

Recombinant Danio rerio Protein TSSC1 (tssc1)

MBS1281288-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1195 EUR

Recombinant Danio rerio Protein TSSC4 (tssc4)

MBS1458617-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1185 EUR

Recombinant Danio rerio Protein TSSC4 (tssc4)

MBS1458617-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 830 EUR

Recombinant Danio rerio Protein TSSC4 (tssc4)

MBS1458617-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 975 EUR

Recombinant Danio rerio Protein TSSC4 (tssc4)

MBS1458617-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 995 EUR

Recombinant Danio rerio Protein TSSC4 (tssc4)

MBS1458617-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1140 EUR

Recombinant Pongo abelii Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1324079-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1285 EUR

Recombinant Pongo abelii Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1324079-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 965 EUR

Recombinant Pongo abelii Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1324079-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1075 EUR

Recombinant Pongo abelii Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1324079-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1125 EUR

Recombinant Pongo abelii Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1324079-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1225 EUR

Recombinant Xenopus laevis Protein TSSC1 (tssc1)

MBS1449641-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1260 EUR

Recombinant Xenopus laevis Protein TSSC1 (tssc1)

MBS1449641-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 930 EUR

Recombinant Xenopus laevis Protein TSSC1 (tssc1)

MBS1449641-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1050 EUR

Recombinant Xenopus laevis Protein TSSC1 (tssc1)

MBS1449641-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1120 EUR

Recombinant Xenopus laevis Protein TSSC1 (tssc1)

MBS1449641-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1195 EUR

TSSC1 Recombinant Protein (Rat)

RP235061 ABM 100 ug Ask for price

TSSC4 Recombinant Protein (Rat)

RP235064 ABM 100 ug Ask for price

TSSK3 Recombinant Protein (Rat)

RP235073 ABM 100 ug Ask for price

TSSK4 Recombinant Protein (Rat)

RP235076 ABM 100 ug Ask for price

Tssk5 Recombinant Protein (Rat)

RP235079 ABM 100 ug Ask for price

TSSK6 Recombinant Protein (Rat)

RP235082 ABM 100 ug Ask for price

Recombinant Gecko japonicus Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1358129-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1260 EUR

Recombinant Gecko japonicus Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1358129-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 930 EUR

Recombinant Gecko japonicus Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1358129-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1050 EUR

Recombinant Gecko japonicus Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1358129-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1120 EUR

Recombinant Gecko japonicus Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1358129-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1195 EUR

TSSC1 Recombinant Protein (Human)

RP033235 ABM 100 ug Ask for price

TSSC4 Recombinant Protein (Human)

RP033238 ABM 100 ug Ask for price

TSSC4 Recombinant Protein (Human)

RP033241 ABM 100 ug Ask for price

TSSK3 Recombinant Protein (Human)

RP033247 ABM 100 ug Ask for price

TSSK6 Recombinant Protein (Human)

RP033250 ABM 100 ug Ask for price

TSSK4 Recombinant Protein (Human)

RP044533 ABM 100 ug Ask for price

TSSC2 Recombinant Protein (Human)

RP105674 ABM 100 ug Ask for price

TSSC1 Recombinant Protein (Mouse)

RP181868 ABM 100 ug Ask for price

TSSC4 Recombinant Protein (Mouse)

RP181871 ABM 100 ug Ask for price

TSSC4 Recombinant Protein (Mouse)

RP181874 ABM 100 ug Ask for price

TSSC4 Recombinant Protein (Mouse)

RP181877 ABM 100 ug Ask for price

Tssk1 Recombinant Protein (Mouse)

RP181880 ABM 100 ug Ask for price

TSSK3 Recombinant Protein (Mouse)

RP181886 ABM 100 ug Ask for price

TSSK4 Recombinant Protein (Mouse)

RP181889 ABM 100 ug Ask for price

TSSK4 Recombinant Protein (Mouse)

RP181892 ABM 100 ug Ask for price

TSSK4 Recombinant Protein (Mouse)

RP181895 ABM 100 ug Ask for price

Tssk5 Recombinant Protein (Mouse)

RP181898 ABM 100 ug Ask for price

TSSK6 Recombinant Protein (Mouse)

RP181901 ABM 100 ug Ask for price

Recombinant Xenopus tropicalis Protein TSSC1 (tssc1)

MBS1473116-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1260 EUR

Recombinant Xenopus tropicalis Protein TSSC1 (tssc1)

MBS1473116-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 930 EUR

Recombinant Xenopus tropicalis Protein TSSC1 (tssc1)

MBS1473116-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1050 EUR

Recombinant Xenopus tropicalis Protein TSSC1 (tssc1)

MBS1473116-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1120 EUR

Recombinant Xenopus tropicalis Protein TSSC1 (tssc1)

MBS1473116-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1195 EUR

Recombinant Macaca fascicularis Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1339620-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1260 EUR

Recombinant Macaca fascicularis Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1339620-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 930 EUR

Recombinant Macaca fascicularis Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1339620-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1050 EUR

Recombinant Macaca fascicularis Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1339620-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1120 EUR

Recombinant Macaca fascicularis Protein TSSC1 (TSSC1)

MBS1339620-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1195 EUR

TSSK5P1 Recombinant Protein (Human)

RP105683 ABM 100 ug Ask for price

TSSK5P2 Recombinant Protein (Human)

RP105686 ABM 100 ug Ask for price

Recombinant Human TSSK2 (N-GST tag)

Z500396 ABM 10 µg 370 EUR

Recombinant Human TSSK2 (N-GST tag)

MBS4160395-001mg MyBiosource 0.01mg 580 EUR

Recombinant Human TSSK2 (N-GST tag)

MBS4160395-5x001mg MyBiosource 5x0.01mg 2285 EUR

Recombinant Human TSSK1B (N-GST tag)

Z500395 ABM 10 µg 370 EUR

Recombinant Human TSSK1B (N-GST tag)

MBS4160394-001mg MyBiosource 0.01mg 580 EUR

Recombinant Human TSSK1B (N-GST tag)

MBS4160394-5x001mg MyBiosource 5x0.01mg 2285 EUR

Recombinant Human Testis-specific serine/threonine-protein kinase 1 (TSSK1B)

MBS1481363-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1240 EUR

Recombinant Human Testis-specific serine/threonine-protein kinase 1 (TSSK1B)

MBS1481363-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 905 EUR

Recombinant Human Testis-specific serine/threonine-protein kinase 1 (TSSK1B)

MBS1481363-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1035 EUR

Recombinant Human Testis-specific serine/threonine-protein kinase 1 (TSSK1B)

MBS1481363-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1090 EUR

Recombinant Human Testis-specific serine/threonine-protein kinase 1 (TSSK1B)

MBS1481363-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1175 EUR

Recombinant Bovine Testis-specific serine/threonine-protein kinase 1 (TSSK1B)

MBS1379156-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1240 EUR

Recombinant Bovine Testis-specific serine/threonine-protein kinase 1 (TSSK1B)

MBS1379156-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 905 EUR

Recombinant Bovine Testis-specific serine/threonine-protein kinase 1 (TSSK1B)

MBS1379156-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1035 EUR

Recombinant Bovine Testis-specific serine/threonine-protein kinase 1 (TSSK1B)

MBS1379156-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1090 EUR

Recombinant Bovine Testis-specific serine/threonine-protein kinase 1 (TSSK1B)

MBS1379156-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1175 EUR

Recombinant Mouse Testis-specific serine/threonine-protein kinase 1 (Tssk1b)

MBS1410821-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1240 EUR

Recombinant Mouse Testis-specific serine/threonine-protein kinase 1 (Tssk1b)

MBS1410821-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 905 EUR

Recombinant Mouse Testis-specific serine/threonine-protein kinase 1 (Tssk1b)

MBS1410821-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1030 EUR

Recombinant Mouse Testis-specific serine/threonine-protein kinase 1 (Tssk1b)

MBS1410821-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1085 EUR

Recombinant Mouse Testis-specific serine/threonine-protein kinase 1 (Tssk1b)

MBS1410821-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1175 EUR

Recombinant Human TSSC1, His-tagged

TSSC1-3466H Creative BioMart 25ug 255.2 EUR

Recombinant Human TSSC4, GST-tagged

TSSC4-3467H Creative BioMart 25ug 255.2 EUR

Recombinant Human TSSK3, GST-tagged

TSSK3-3468H Creative BioMart 25ug 255.2 EUR

Recombinant Human TSSK4, His-tagged

TSSK4-3469H Creative BioMart 25ug 255.2 EUR

Tumor Suppressing Subtransferable Candidate 1 (TSSC1, Tumor Suppressing STF cDNA 1) Recombinant, Human

MBS637426-005mg MyBiosource 0.05mg 550 EUR

Tumor Suppressing Subtransferable Candidate 1 (TSSC1, Tumor Suppressing STF cDNA 1) Recombinant, Human

MBS637426-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 2245 EUR

Recombinant Human TSSC3 protein (C-6His)

CD00753-10ug Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 10ug 247 EUR

Recombinant Human TSSC3 protein (C-6His)

CD00753-50ug Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 50ug 741 EUR

STK22C (TSSK3) (NM_052841) Human Recombinant Protein

PROTQ96PN8 BosterBio 20ug 1249 EUR

Recombinant Dictyostelium discoideum Protein tssc1 homolog (tssc1)

MBS1456623-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1270 EUR

Recombinant Dictyostelium discoideum Protein tssc1 homolog (tssc1)

MBS1456623-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 945 EUR

Recombinant Dictyostelium discoideum Protein tssc1 homolog (tssc1)

MBS1456623-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1065 EUR

Recombinant Dictyostelium discoideum Protein tssc1 homolog (tssc1)

MBS1456623-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1135 EUR

Recombinant Dictyostelium discoideum Protein tssc1 homolog (tssc1)

MBS1456623-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1210 EUR

Recombinant Human TSSC4 Protein, His, E.coli-1mg

QP13831-1mg EnQuireBio 1mg 4386 EUR

Recombinant Human TSSC4 Protein, His, E.coli-5ug

QP13831-5ug EnQuireBio 5ug 186 EUR

Recombinant Human TSSK2 Protein, His, E.coli-2ug

QP13832-2ug EnQuireBio 2ug 186 EUR

Recombinant Human TSSK6 Protein, His, E.coli-1mg

QP13833-1mg EnQuireBio 1mg 3308.4 EUR

Recombinant Human TSSK6 Protein, His, E.coli-5ug

QP13833-5ug EnQuireBio 5ug 186 EUR

Recombinant Human TSSK3 Protein, GST, E.coli-1mg

QP7965-ec-1mg EnQuireBio 1mg 2763.6 EUR

Recombinant Human TSSC4 Protein, His, E.coli-20ug

QP13831-20ug EnQuireBio 20ug 241.2 EUR

Recombinant Human TSSK2 Protein, His, E.coli-10ug

QP13832-10ug EnQuireBio 10ug 241.2 EUR

Recombinant Human TSSK6 Protein, His, E.coli-20ug

QP13833-20ug EnQuireBio 20ug 241.2 EUR

Recombinant Human TSSK3 Protein, GST, E.coli-10ug

QP7965-ec-10ug EnQuireBio 10ug 326.4 EUR

Recombinant Human TSSK3 Protein, GST, E.coli-50ug

QP7965-ec-50ug EnQuireBio 50ug 434.4 EUR

Recombinant Rat TSSC1 Protein, His (Fc)-Avi-tagged

TSSC1-5987R Creative BioMart 50ug 2398.4 EUR

Recombinant Rat TSSC4 Protein, His (Fc)-Avi-tagged

TSSC4-5988R Creative BioMart 50ug 2398.4 EUR

W tym celu oceniliśmy rentowność Staph. szczepy aureus i ekspresja ich enterotoksyn w serach produkowanych eksperymentalnie z użyciem Weissella paramesenteroides GIR16L4 lub Lactobacillus rhamnosus D1 lub obu jako kultur starterowych. W ciągu 7 dni zaobserwowaliśmy, że obecność bakterii kwasu mlekowego nie osłabiła gronkowca. wzrost złocisty. Jednak za pomocą qPCR zaobserwowaliśmy zmianę w ekspresji genów enterotoksyn gronkowcowych, co sugeruje, że istnieje komunikacja molekularna między Staph. szczepy złocistego i bakterie kwasu mlekowego w serze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *