Białko TSST-1 pośrednio wpływa na aktywację płytek krwi i ich apoptozę

Małopłytkowość lub dysfunkcja płytek krwi jest czynnikiem ryzyka ciężkiej infekcji. Staphylococcus aureus  ( S. aureus ) uwalnia różne czynniki wirulencji, zwłaszcza toksynę zespołu wstrząsu toksycznego 1 (TSST-1), która może powodować zespół wstrząsu toksycznego. S. aureus niosący  gen tst  jest bardziej podatny na wywoływanie zespołu wstrząsu toksycznego i jest odpowiedzialny za szczególnie wysoki wskaźnik śmiertelności. Jednak wpływ białka TSST-1 na płytki krwi jest nieznany.

Pacjenci z  bakteriemią S. aureus z  dodatnim genem  tst  wykazywali cięższą infekcję, wyższą śmiertelność i niższą liczbę płytek krwi. Szczepy  S. aureus  pozytywne pod względem genu  tst  indukują większą apoptozę płytek krwi i aktywację oraz odpowiednią regulację w górę Bak i regulację w dół Bcl-XL oprócz aktywacji kaspazy-3. Myszy C57BL/6 zakażone  szczepami dodatnimi pod względem genu tst  powodowały zarówno zmniejszenie liczby płytek krwi, jak i wzrost apoptozy płytek i/lub zdarzeń aktywacji oraz śmiertelności. Ponadto białko TSST-1, kodowane przez  tst genu, spowodował spadek liczby płytek krwi, wzrost apoptozy płytek krwi i zdarzeń aktywacji oraz poziomu cytokin zapalnych  in vivo . Jednak białko TSST-1 nie było w stanie wywołać tradycyjnej aktywacji i apoptozy ludzkich płytek krwi  in vitro . Wyniki te sugerują, że białko TSST-1 może wywierać pośredni wpływ na aktywację płytek krwi i apoptozę  in vivo .

Potencjalną rolę gronkowca złocistego w BP zbadano, badając współczynnik kolonizacji u pacjentów z nowo rozpoznaną chorobą, w porównaniu z grupą kontrolną dopasowaną pod względem wieku i płci.

  • Kolonizację S. aureus obserwowano w 85% zmian BP; 3-6-krotnie wyższy niż nos lub nieuszkodzona skóra tych samych pacjentów (p≤0,003) i 6-krotnie wyższy niż nos lub skóra kontroli (p≤0,0015).
  • Ponadto, 96% izolatów z uszkodzeniami wytwarzało superantygen toksyny-1 zespołu wstrząsu toksycznego (TSST-1) i większość z nich dodatkowo wykazywała jednorodną ekspresję toksyn zgrupowania genów enterotoksyny (EGC). Przeciwciała neutralizujące TSST-1 nie chroniły przed kolonizacją.
  • Nie zaobserwowano jednak kolonizacji gronkowcem złocistym u pacjentów, którzy niedawno otrzymywali antybiotyki, a dodanie antybiotyków z pokryciem gronkowcowym wyeliminowało gronkowca złocistego i skutkowało poprawą kliniczną. Badanie to pokazuje, że TSST-1 + S. aureus jest powszechne w zmianach BP i sugeruje, że wczesne wdrożenie antybiotyków może być korzystne.
  • Ponadto nasze wyniki sugerują, że kolonizacja S. aureus może stanowić źródło infekcji u pacjentów z BP, szczególnie w warunkach immunosupresji wysokich dawek.
  • Atopowe zapalenie skóry (AZS) to choroba dotykająca 30 milionów osób w Stanach Zjednoczonych. Pacjenci z AD są silnie zakażeni Staphylococcus aureus na skórze. Szczególnie ciężką postacią AD jest wyprysk opryszczkowy (ADEH), w przypadku którego AD pacjentów jest powikłana zakażeniem S. aureus i wirusem opryszczki pospolitej (HSV).
  • W badaniu tym zbadano szczepy S. aureus od 15 pacjentów z ADEH, pod warunkiem zaślepienia i wykazały wysoki związek ADEH ze szczepami, które wytwarzają toksynę zespołu wstrząsu toksycznego-1 (TSST-1; 73%) w porównaniu z 10% produkcją przez typowe izolaty AD od pacjentów bez EH i od pacjentów z inną niespokrewnioną chorobą, mukowiscydozą. Izolaty ADEH wytwarzały superantygeny związane z TSS (TSST-1 i enterotoksyny gronkowcowe A, B i C). To powiązanie może częściowo wyjaśniać potencjalną dotkliwość ADEH.
  • Zbadaliśmy również wpływ TSST-1 i HSV-1 na ludzkie komórki nabłonkowe i keratynocyty. TSST-1 wykorzystywał CD40 jako swój receptor na komórkach nabłonkowych, a HSV-1 bezpośrednio lub pośrednio oddziaływał z CD40. Konsekwencją tych interakcji była produkcja chemokin, które mogą powodować szkodliwe zapalenie, z przerwaniem bariery naskórkowej/keratynocytowej.
  • Ludzkie komórki nabłonkowe potraktowane najpierw TSST-1, a następnie HSV-1 skutkowały zwiększoną produkcją chemokiny. Na koniec wykazaliśmy, że TSST-1 nieznacznie zwiększył replikację HSV-1, ale nie zwiększył wielkości łysinek wirusowych. Nasze dane sugerują, że ADEH jest związane z wytwarzaniem głównych superantygenów związanych z TSS, wraz z reaktywacją HSV. Superantygeny plus HSV mogą uszkadzać barierę skórną, powodując szkodliwy stan zapalny, prowadząc w ten sposób do nasilenia objawów.

ZNACZENIE

Atopowe zapalenie skóry (egzema, AD) ze współistniejącym zakażeniem wirusem opryszczki pospolitej (egzema herpeticum, ADEH) jest ciężką postacią AD. Pokazujemy, że pacjenci z ADEH są skolonizowani przez Staphylococcus aureus, który wytwarza głównie toksynę-1 zespołu wstrząsu toksycznego superantygenu (TSST-1); jednak istotnie, ale w mniejszym stopniu, superantygeny gronkowcowe enterotoksyny A, B i C są również reprezentowane w ADEH. Nasze badania wykazały, że TSST-1 wykorzystuje cząsteczkę kostymulującą układ odpornościowy CD40 jako receptor komórki nabłonkowej.

Wirus opryszczki pospolitej (HSV) oddziaływał również bezpośrednio lub pośrednio z CD40 na komórkach nabłonka. Traktowanie komórek nabłonka TSST-1, a następnie HSV-1 skutkowało zwiększoną produkcją chemokiny. Proponujemy, że ta kombinacja ekspozycji (TSST-1, a następnie HSV) prowadzi do otwarcia barier nabłonkowych i skórnych, aby ułatwić potencjalnie poważny ADEH.

Toksyny superantygenów gronkowcowych prowadzą do niszczycielskiej burzy cytokin, powodując wstrząs i niewydolność wielonarządową.

Wcześniej ocenialiśmy bezpieczeństwo i immunogenność rekombinowanej szczepionki z wariantem toksyny 1 zespołu wstrząsu toksycznego (rTSST-1v) w badaniach klinicznych (NCT02971670 i NCT02340338). W obecnym badaniu oceniano miana przeciwciał neutralizujących po wielokrotnym szczepieniu rosnącymi dawkami rTSST-1v. W momencie włączenia do badania u 23 z 34 pacjentów (67,6%) miana przeciwciał neutralizujących hamujące aktywację limfocytów T określono na podstawie  wbudowywania 3H -tymidyny przy rozcieńczeniu surowicy ≤1:100 z podobnymi wartościami dla hamowania aktywacji IL-2 ( 19 z 34 badanych, 55,9%) według ilościowej PCR. Po pierwszym szczepieniu wzrosła liczba osobników z mianami neutralizacji hamującymi aktywację limfocytów T (61,7% ≥ 1:1000) i hamującą indukcję genu IL-2 (88,2% ≥ 1:1000).

Odpowiedź immunologiczna uległa zwiększeniu po drugim szczepieniu (hamowanie aktywacji komórek T: 78,8% ≥ 1:1000; hamowanie indukcji IL-2: 93,9% ≥ 1:1000) potwierdzonej trzecim szczepieniem kilka miesięcy później w małej podgrupie osobników. Ocena hamowania IFNγ, TNFα i IL-6 wykazała podobne wyniki, podczas gdy miana neutralizacji nie zmieniły się u uczestników placebo. Badania miana przeciwciał pokazują, że szczepienie rTSST-1v u osób z brakiem lub niskimi przeciwciałami neutralizującymi może szybko wywołać przeciwciała neutralizujące o wysokim mianie utrzymujące się przez kilka miesięcy.

Staphylococcus aureus jest jednym z głównych czynników wywołujących zatrucia pokarmowe. Bakteria ta jest ważnym składnikiem mikrobioty sera i odgrywa ważną rolę w chorobach przenoszonych przez żywność. Kolejnym ważnym składnikiem mikrobioty jest bakteria kwasu mlekowego, która aktywnie uczestniczy w procesach określających cechy fizykochemiczne, sensoryczne i mikrobiologiczne sera. Spośród różnych interakcji mikrobiologicznych w serze, interakcja między bakteriami kwasu mlekowego a Staph. aureus jest najbardziej odpowiedni.

Recombinant TSST-1 (tag free)

1402-001 IBT Bioservices 100ug 202 EUR

Rabbit anti-(SEA, SEB, TSST-1) pAb

0311-001 IBT Bioservices 500ug 278 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin-1 (TSST-1) (58-78)

H-2522.0500 Bachem 0.5mg 683 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin-1 (TSST-1) (58-78)

H-2522.1000 Bachem 1.0mg 1204 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST-1) ELISA Kit

abx053645-96tests Abbexa 96 tests 668 EUR

Mouse toxic shock syndrome toxin(TSST-1)ELISA Kit

GA-E0313MS-48T GenAsia Biotech 48T 336 EUR

Mouse toxic shock syndrome toxin(TSST-1)ELISA Kit

GA-E0313MS-96T GenAsia Biotech 96T 534 EUR

Human toxic shock syndrome toxin(TSST-1)ELISA Kit

GA-E0367HM-48T GenAsia Biotech 48T 289 EUR

Human toxic shock syndrome toxin(TSST-1)ELISA Kit

GA-E0367HM-96T GenAsia Biotech 96T 466 EUR

Human toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA Kit

201-12-0351 SunredBio 96 tests 440 EUR

Human toxic shock syndrome toxin(TSST-1)ELISA Kit

QY-E03774 Qayee Biotechnology 96T 361 EUR

Mouse toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA Kit

CN-02872M1 ChemNorm 96T 471 EUR

Mouse toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA Kit

CN-02872M2 ChemNorm 48T 322 EUR

IGF-1, human recombinant

P1016-.1 ApexBio 100 µg 763 EUR

Recombinant Human ANG-1 Protein

PROTQ15389-1 BosterBio 20ug 317 EUR

Recombinant Murine Cardiotrophin-1 Protein

PROTQ60753-1 BosterBio 10ug 317 EUR

Recombinant Human Galectin-1 Protein

PROTP09382-1 BosterBio 50ug 317 EUR

Recombinant Human PECAM-1 Protein

PROTP16284-1 BosterBio 50ug 317 EUR

Canine IGF-1 Recombinant Protein

R00148-1 BosterBio 5ug/vial 259 EUR

Recombinant Human Gremlin-1 Protein

PROTO60565-1 BosterBio 50ug 317 EUR

IL-1 beta, rat recombinant

P1019-1 ApexBio 1 mg 7288 EUR

ApoA-1, human recombinant protein

P1052-.1 ApexBio 100 µg 313 EUR

ApoA-1, human recombinant protein

P1052-1 ApexBio 1 mg 1553 EUR

WNT-1, human recombinant protein

P1068-1 ApexBio 1 mg 6940 EUR

Neuregulin/Heregulin-1? (NRG-1?/HRG-1?), human recombinant protein

P1054-1 ApexBio 1 mg 3947 EUR

IL-1-beta Interleukin-1 betaHuman Recombinant Protein

PROTP01584-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

MMP-1 Matrix Metalloproteinase-1 Human Recombinant Protein

PROTP03956-1 BosterBio Regular: 20ug 317 EUR

(1-328) RAD51D (1-328 a.a.) Human Recombinant Protein

PROTO75771-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

Recombinant Human Heregulin Beta -1 Protein

PROTQ02297-1 BosterBio 50ug 317 EUR

CTF1 Cardiotrophin-1 Human Recombinant Protein

PROTQ16619-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

Recombinant Rat IL-1 Beta Protein

PROTQ63264-1 BosterBio 10ug 317 EUR

Norovirus Group-1 Capsid Recombinant Protein

PROTQ83884-1 BosterBio Regular: 0.5mg 788 EUR

NNT1 Neurotrophin-1 Human Recombinant Protein

PROTQ9UBD9-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

HPSE Heparanase-1 Human Recombinant Protein

PROTQ9Y251-1 BosterBio Regular: 20ug 317 EUR

Recombinant Human LAG-1 (CCL4L1) Protein

PROTP13236-1 BosterBio 20ug 317 EUR

Recombinant Rat MCP-1 (CCL2) Protein

PROTP14844-1 BosterBio 10ug 317 EUR

SDC1 Syndecan-1 Human Recombinant Protein

PROTP18827-1 BosterBio Regular: 20ug 317 EUR

Canine IL-1 beta Recombinant Protein

R00101-1 BosterBio 5ug/vial 259 EUR

Canine IL-1 alpha Recombinant Protein

R01144-1 BosterBio 5ug/vial 259 EUR

Equine IFN beta 1 Recombinant Protein

R02041-1 BosterBio 5ug/vial 259 EUR

Recombinant Human sTRAIL Receptor-1 Protein

PROTO00220-1 BosterBio 50ug 317 EUR

JE (MCP-1), murine recombinant protein

P1034-1 ApexBio 1 mg 3878 EUR

IFN-alpha 1, human recombinant protein

P1058-.1 ApexBio 100 µg 313 EUR

IFN-alpha 1, human recombinant protein

P1058-1 ApexBio 1 mg 2277 EUR

OryzaExp? IGF-1 LR3, Human Recombinant

P1399-1 Biovision 881 EUR

GAD1 iso1 Glutamate Decarboxylase 1 Isoform-1 Human Recombinant Protein

PROTQ99259-1 BosterBio Regular: 20ug 317 EUR

MCP-1 Monocyte Chemotactic Protein-1 Mouse Recombinant Protein (CCL2)

PROTP10148-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

MCP-1 Monocyte Chemotactic Protein-1 Human Recombinant Protein (CCL2)

PROTP13500-1 BosterBio Regular: 20ug 317 EUR

Envelope-1, Dengue Virus Subtype 1 Recombinant Protein, Insect Cells

PROTB1PNJ5-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

Recombinant Rat MIP-1 Alpha (CCL3) Protein

PROTP50229-1 BosterBio 20ug 317 EUR

Recombinant Rat MIP-1 Beta (CCL4) Protein

PROTP50230-1 BosterBio 20ug 317 EUR

Recombinant Human BD-1 (36 a.a.) Protein

PROTP60022-1 BosterBio 20ug 317 EUR

TXNRD1 Thioredoxin Reductase 1 Human Recombinant Protein

PROTQ16881-1 BosterBio Regular: 25ug 317 EUR

Recombinant Rat SDF-1 Alpha (CXCL12) Protein

PROTQ9QZD1-1 BosterBio 10ug 317 EUR

RSPO1 R-Spondin-1 Mouse Recombinant Protein

PROTQ9Z132-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

SOD1 Superoxide Dismutase 1 Human Recombinant Protein

PROTP00441-1 BosterBio Regular: 25ug 317 EUR

AMBP Alpha-1 Microglobulin Human Recombinant Protein

PROTP02760-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

Recombinant Murine MIP-1 Beta (CCL4) Protein

PROTP14097-1 BosterBio 10ug 317 EUR

BCA-1/BLC Human Recombinant Protein (CXCL13)

PROTO43927-1 BosterBio Regular: 20ug 317 EUR

Recombinant Murine BCA-1/BLC (CXCL13) Protein

PROTO55038-1 BosterBio 20ug 317 EUR

VAMP2 (1-94) Synaptobrevin-2 (1-94 a.a) Human Recombinant Protein

PROTP63027-1 BosterBio Regular: 5ug 317 EUR

IL1RL1 Human, Interleukin-1 Receptor Like-1 Human Recombinant Protein, Sf9

PROTQ01638-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

DCTN2 (1-406) Dynactin 2 (1-406 a.a.) Human Recombinant Protein

PROTQ13561-1 BosterBio Regular: 20ug 317 EUR

STX1A (1-265) Syntaxin-1A (1-265 a.a) Human Recombinant Protein

PROTQ16623-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

GLP-1 Glucagon Like Peptide-1 (31 a.a.) Human Recombinant Protein

PROTP01275-1 BosterBio Regular: 50ug 317 EUR

IL-1-alpha Interleukin-1 alpha Mouse Recombinant Protein, His Tag

PROTP01582-1 BosterBio Regular: 20ug 317 EUR

IL-1-alpha Interleukin-1 alpha Human Recombinant Protein, His Tag

PROTP01583-1 BosterBio Regular: 20ug 317 EUR

IL-1-beta Interleukin-1 beta Mouse Recombinant Protein, His Tag

PROTP10749-1 BosterBio Regular: 25ug 317 EUR

IL-1-alpha Interleukin-1 alpha Rat Recombinant Protein, His Tag

PROTP16598-1 BosterBio Regular: 20ug 317 EUR

PLGF1 Placenta Growth Factor-1 Human Recombinant Protein

PROTP49763-1 BosterBio Regular: 25ug 317 EUR

Recombinant Murine MIP-1 Gamma (CCL9/CCL10) Protein

PROTP51670-1 BosterBio 20ug 317 EUR

NXPH1 Human, Neurexophilin 1 Human Recombinant Protein, Sf9

PROTP58417-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

VSNL1 Visinin-Like Protein-1 Human Recombinant Protein

PROTP62760-1 BosterBio Regular: 50ug 317 EUR

HCC-1 (CCL14) Human Recombinant Protein, His Tag

PROTQ16627-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

DKK1 Dickkopf-Related Protein 1 Human Recombinant Protein

PROTO94907-1 BosterBio Regular: 20ug 317 EUR

SERPINE1 Plasminogen Activator Inhibitor-1 Human Recombinant Protein

PROTP05121-1 BosterBio Regular: 25ug 317 EUR

CDK1 Cyclin-Dependent Kinase 1 Human Recombinant Protein

PROTP06493-1 BosterBio Regular: 20ug 317 EUR

STIP1 Stress-Induced-Phosphoprotein 1 Human Recombinant Protein

PROTP31948-1 BosterBio Regular: 25ug 317 EUR

PSG1 Human, Pregnancy Specific Beta-1-Glycoprotein 1 Human Recombinant Protein, Sf9

PROTP11464-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

TPI1 Human, Triosephosphate Isomerase 1 Human Recombinant Protein, Active

PROTP60174-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

FGF-1 Fibroblast Growth Factor-Acidic Mouse Recombinant Protein

PROTP61148-1 BosterBio Regular: 50ug 317 EUR

DLK1 Human, Delta-Like 1 Human Recombinant Protein, HEK

PROTP80370-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

FSTL1 Human, Follistatin Like 1 Human Recombinant Protein, HEK

PROTQ12841-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

GUK1 Human, Guanylate Kinase 1 Human Recombinant Protein, Active

PROTQ16774-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

Human, LAG-1 (CCL4L1) Human Recombinant Protein, His Tag

PROTQ8NHW4-1 BosterBio Regular: 20ug 317 EUR

PGAM1 Mouse, Phosphoglycerate Mutase 1 Mouse Recombinant Protein, Active

PROTQ9DBJ1-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

NRN1 Human, Neuritin-1 Human Recombinant Protein, His Tag

PROTQ9NPD7-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

PHPT1 Human, Phosphohistidine Phosphatase 1 Human Recombinant Protein, Active

PROTQ9NRX4-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

ICAM1 Intercellular Adhesion Molecule-1 Human Recombinant Protein HEK

PROTP05362-1 BosterBio Regular: 50ug 317 EUR

ITGB1 Human, Integrin Beta 1 Human Recombinant Protein, Sf9

PROTP05556-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

KLK1 Human, Kallikrein-1 Human Recombinant Protein, His Tag

PROTP06870-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

FABP1 Fatty Acid Binding Protein-1 Human Recombinant Protein

PROTP07148-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

ERCC1 Excision Repair Cross-Complementing 1 Human Recombinant Protein

PROTP07992-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

FOLR1 Human, Folate Receptor 1 Human Recombinant Protein, sf9

PROTP15328-1 BosterBio Regular: 5ug 317 EUR

GM2AP1 GM2 Ganglioside Activator Pseudogene 1 Human Recombinant Protein

PROTP17900-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

PGAM1 Human, Phosphoglycerate Mutase 1 Human Recombinant Protein, Active

PROTP18669-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

MSR1Human, Macrophage Scavenger Receptor 1, sf9 Human Recombinant Protein

PROTP21757-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

IL-1RA Interleukin-1 Receptor Antagonist Mouse Recombinant Protein

PROTP25085-1 BosterBio Regular: 20ug 317 EUR

MAPK1 Mitogen-Activated Protein Kinase 1 Human Recombinant Protein

PROTP28482-1 BosterBio Regular: 10ug 317 EUR

TPST1 Human, Tyrosylprotein Sulfotransferase 1, sf9 Human Recombinant Protein

PROTO60507-1 BosterBio Regular: 5ug 317 EUR

W tym celu oceniliśmy rentowność Staph. szczepy aureus i ekspresja ich enterotoksyn w serach produkowanych eksperymentalnie z użyciem Weissella paramesenteroides GIR16L4 lub Lactobacillus rhamnosus D1 lub obu jako kultur starterowych. W ciągu 7 dni zaobserwowaliśmy, że obecność bakterii kwasu mlekowego nie osłabiła gronkowca. wzrost złocisty. Jednak za pomocą qPCR zaobserwowaliśmy zmianę w ekspresji genów enterotoksyn gronkowcowych, co sugeruje, że istnieje komunikacja molekularna między Staph. szczepy złocistego i bakterie kwasu mlekowego w serze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.