Białko TSST-1 pośrednio wpływa na aktywację płytek krwi i ich apoptozę

Małopłytkowość lub dysfunkcja płytek krwi jest czynnikiem ryzyka ciężkiej infekcji. Staphylococcus aureus  ( S. aureus ) uwalnia różne czynniki wirulencji, zwłaszcza toksynę zespołu wstrząsu toksycznego 1 (TSST-1), która może powodować zespół wstrząsu toksycznego. S. aureus niosący  gen tst  jest bardziej podatny na wywoływanie zespołu wstrząsu toksycznego i jest odpowiedzialny za szczególnie wysoki wskaźnik śmiertelności. Jednak wpływ białka TSST-1 na płytki krwi jest nieznany.

Pacjenci z  bakteriemią S. aureus z  dodatnim genem  tst  wykazywali cięższą infekcję, wyższą śmiertelność i niższą liczbę płytek krwi. Szczepy  S. aureus  pozytywne pod względem genu  tst  indukują większą apoptozę płytek krwi i aktywację oraz odpowiednią regulację w górę Bak i regulację w dół Bcl-XL oprócz aktywacji kaspazy-3. Myszy C57BL/6 zakażone  szczepami dodatnimi pod względem genu tst  powodowały zarówno zmniejszenie liczby płytek krwi, jak i wzrost apoptozy płytek i/lub zdarzeń aktywacji oraz śmiertelności. Ponadto białko TSST-1, kodowane przez  tst genu, spowodował spadek liczby płytek krwi, wzrost apoptozy płytek krwi i zdarzeń aktywacji oraz poziomu cytokin zapalnych  in vivo . Jednak białko TSST-1 nie było w stanie wywołać tradycyjnej aktywacji i apoptozy ludzkich płytek krwi  in vitro . Wyniki te sugerują, że białko TSST-1 może wywierać pośredni wpływ na aktywację płytek krwi i apoptozę  in vivo .

Potencjalną rolę gronkowca złocistego w BP zbadano, badając współczynnik kolonizacji u pacjentów z nowo rozpoznaną chorobą, w porównaniu z grupą kontrolną dopasowaną pod względem wieku i płci.

 • Kolonizację S. aureus obserwowano w 85% zmian BP; 3-6-krotnie wyższy niż nos lub nieuszkodzona skóra tych samych pacjentów (p≤0,003) i 6-krotnie wyższy niż nos lub skóra kontroli (p≤0,0015).
 • Ponadto, 96% izolatów z uszkodzeniami wytwarzało superantygen toksyny-1 zespołu wstrząsu toksycznego (TSST-1) i większość z nich dodatkowo wykazywała jednorodną ekspresję toksyn zgrupowania genów enterotoksyny (EGC). Przeciwciała neutralizujące TSST-1 nie chroniły przed kolonizacją.
 • Nie zaobserwowano jednak kolonizacji gronkowcem złocistym u pacjentów, którzy niedawno otrzymywali antybiotyki, a dodanie antybiotyków z pokryciem gronkowcowym wyeliminowało gronkowca złocistego i skutkowało poprawą kliniczną. Badanie to pokazuje, że TSST-1 + S. aureus jest powszechne w zmianach BP i sugeruje, że wczesne wdrożenie antybiotyków może być korzystne.
 • Ponadto nasze wyniki sugerują, że kolonizacja S. aureus może stanowić źródło infekcji u pacjentów z BP, szczególnie w warunkach immunosupresji wysokich dawek.
 • Atopowe zapalenie skóry (AZS) to choroba dotykająca 30 milionów osób w Stanach Zjednoczonych. Pacjenci z AD są silnie zakażeni Staphylococcus aureus na skórze. Szczególnie ciężką postacią AD jest wyprysk opryszczkowy (ADEH), w przypadku którego AD pacjentów jest powikłana zakażeniem S. aureus i wirusem opryszczki pospolitej (HSV).
 • W badaniu tym zbadano szczepy S. aureus od 15 pacjentów z ADEH, pod warunkiem zaślepienia i wykazały wysoki związek ADEH ze szczepami, które wytwarzają toksynę zespołu wstrząsu toksycznego-1 (TSST-1; 73%) w porównaniu z 10% produkcją przez typowe izolaty AD od pacjentów bez EH i od pacjentów z inną niespokrewnioną chorobą, mukowiscydozą. Izolaty ADEH wytwarzały superantygeny związane z TSS (TSST-1 i enterotoksyny gronkowcowe A, B i C). To powiązanie może częściowo wyjaśniać potencjalną dotkliwość ADEH.
 • Zbadaliśmy również wpływ TSST-1 i HSV-1 na ludzkie komórki nabłonkowe i keratynocyty. TSST-1 wykorzystywał CD40 jako swój receptor na komórkach nabłonkowych, a HSV-1 bezpośrednio lub pośrednio oddziaływał z CD40. Konsekwencją tych interakcji była produkcja chemokin, które mogą powodować szkodliwe zapalenie, z przerwaniem bariery naskórkowej/keratynocytowej.
 • Ludzkie komórki nabłonkowe potraktowane najpierw TSST-1, a następnie HSV-1 skutkowały zwiększoną produkcją chemokiny. Na koniec wykazaliśmy, że TSST-1 nieznacznie zwiększył replikację HSV-1, ale nie zwiększył wielkości łysinek wirusowych. Nasze dane sugerują, że ADEH jest związane z wytwarzaniem głównych superantygenów związanych z TSS, wraz z reaktywacją HSV. Superantygeny plus HSV mogą uszkadzać barierę skórną, powodując szkodliwy stan zapalny, prowadząc w ten sposób do nasilenia objawów.

ZNACZENIE

Atopowe zapalenie skóry (egzema, AD) ze współistniejącym zakażeniem wirusem opryszczki pospolitej (egzema herpeticum, ADEH) jest ciężką postacią AD. Pokazujemy, że pacjenci z ADEH są skolonizowani przez Staphylococcus aureus, który wytwarza głównie toksynę-1 zespołu wstrząsu toksycznego superantygenu (TSST-1); jednak istotnie, ale w mniejszym stopniu, superantygeny gronkowcowe enterotoksyny A, B i C są również reprezentowane w ADEH. Nasze badania wykazały, że TSST-1 wykorzystuje cząsteczkę kostymulującą układ odpornościowy CD40 jako receptor komórki nabłonkowej.

Wirus opryszczki pospolitej (HSV) oddziaływał również bezpośrednio lub pośrednio z CD40 na komórkach nabłonka. Traktowanie komórek nabłonka TSST-1, a następnie HSV-1 skutkowało zwiększoną produkcją chemokiny. Proponujemy, że ta kombinacja ekspozycji (TSST-1, a następnie HSV) prowadzi do otwarcia barier nabłonkowych i skórnych, aby ułatwić potencjalnie poważny ADEH.

Toksyny superantygenów gronkowcowych prowadzą do niszczycielskiej burzy cytokin, powodując wstrząs i niewydolność wielonarządową.

Wcześniej ocenialiśmy bezpieczeństwo i immunogenność rekombinowanej szczepionki z wariantem toksyny 1 zespołu wstrząsu toksycznego (rTSST-1v) w badaniach klinicznych (NCT02971670 i NCT02340338). W obecnym badaniu oceniano miana przeciwciał neutralizujących po wielokrotnym szczepieniu rosnącymi dawkami rTSST-1v. W momencie włączenia do badania u 23 z 34 pacjentów (67,6%) miana przeciwciał neutralizujących hamujące aktywację limfocytów T określono na podstawie  wbudowywania 3H -tymidyny przy rozcieńczeniu surowicy ≤1:100 z podobnymi wartościami dla hamowania aktywacji IL-2 ( 19 z 34 badanych, 55,9%) według ilościowej PCR. Po pierwszym szczepieniu wzrosła liczba osobników z mianami neutralizacji hamującymi aktywację limfocytów T (61,7% ≥ 1:1000) i hamującą indukcję genu IL-2 (88,2% ≥ 1:1000).

Odpowiedź immunologiczna uległa zwiększeniu po drugim szczepieniu (hamowanie aktywacji komórek T: 78,8% ≥ 1:1000; hamowanie indukcji IL-2: 93,9% ≥ 1:1000) potwierdzonej trzecim szczepieniem kilka miesięcy później w małej podgrupie osobników. Ocena hamowania IFNγ, TNFα i IL-6 wykazała podobne wyniki, podczas gdy miana neutralizacji nie zmieniły się u uczestników placebo. Badania miana przeciwciał pokazują, że szczepienie rTSST-1v u osób z brakiem lub niskimi przeciwciałami neutralizującymi może szybko wywołać przeciwciała neutralizujące o wysokim mianie utrzymujące się przez kilka miesięcy.

Staphylococcus aureus jest jednym z głównych czynników wywołujących zatrucia pokarmowe. Bakteria ta jest ważnym składnikiem mikrobioty sera i odgrywa ważną rolę w chorobach przenoszonych przez żywność. Kolejnym ważnym składnikiem mikrobioty jest bakteria kwasu mlekowego, która aktywnie uczestniczy w procesach określających cechy fizykochemiczne, sensoryczne i mikrobiologiczne sera. Spośród różnych interakcji mikrobiologicznych w serze, interakcja między bakteriami kwasu mlekowego a Staph. aureus jest najbardziej odpowiedni.

Recombinant TSST-1 (tag free)

1402-001 IBT Bioservices 100ug 242.4 EUR

Rabbit anti-(SEA, SEB, TSST-1) pAb

0311-001 IBT Bioservices 500ug 333.6 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin-1 (TSST-1) (58-78)

H-2522.0500 Bachem 0.5mg 819.6 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin-1 (TSST-1) (58-78)

H-2522.1000 Bachem 1.0mg 1444.8 EUR

Toxic Shock Syndrome Toxin (TSST-1) ELISA Kit

abx053645-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Mouse toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA Kit

CN-02872M1 ChemNorm 96T 565.2 EUR

Mouse toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA Kit

CN-02872M2 ChemNorm 48T 386.4 EUR

Mouse toxic shock syndrome toxin(TSST-1)ELISA Kit

GA-E0313MS-48T GenAsia Biotech 48T 403.2 EUR

Mouse toxic shock syndrome toxin(TSST-1)ELISA Kit

GA-E0313MS-96T GenAsia Biotech 96T 640.8 EUR

Human toxic shock syndrome toxin(TSST-1)ELISA Kit

GA-E0367HM-48T GenAsia Biotech 48T 346.8 EUR

Human toxic shock syndrome toxin(TSST-1)ELISA Kit

GA-E0367HM-96T GenAsia Biotech 96T 559.2 EUR

Human toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA Kit

201-12-0351 SunredBio 96 tests 528 EUR

Human toxic shock syndrome toxin(TSST-1)ELISA Kit

QY-E03774 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Human toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA Kit

YLA2168HU-48T Shanghai YL Biotech 48T 435 EUR

Human toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA Kit

YLA2168HU-96T Shanghai YL Biotech 96T 562.5 EUR

Mouse toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA Kit

YLA0761MO-48T Shanghai YL Biotech 48T 465 EUR

Mouse toxic shock syndrome toxin,TSST-1 ELISA Kit

YLA0761MO-96T Shanghai YL Biotech 96T 600 EUR

Recombinant SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein(S) (D614G), Partial

E80028 EpiGentek
 • 388.30 EUR
 • 860.20 EUR
 • 20 ul
 • 100 ul

Recombinant TMPRSS2 Protein, Partial

E80017 EpiGentek
 • 423.50 EUR
 • 660.00 EUR
 • 2321.00 EUR
 • 20 ul
 • 100 ul
 • 1 ml

Recombinant Transmembrane Protease Serine 2 Protein, Partial

E80016 EpiGentek
 • 470.80 EUR
 • 753.50 EUR
 • 1824.90 EUR
 • 20 ul
 • 100 ul
 • 500 ul

Recombinant Novel Coronavirus Spike Glycoprotein(S), Partial

E80018 EpiGentek
 • 388.30 EUR
 • 860.20 EUR
 • 4888.40 EUR
 • 20 ul
 • 100 ul
 • 1 ml

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack I – Active Genes

C10000 EpiGentek
 • 928.26 EUR
 • 588.50 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack I – Repression Genes

C10001 EpiGentek
 • 928.26 EUR
 • 588.50 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack II – Active Genes

C10002 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack II – Repression Genes

C10003 EpiGentek
 • 928.26 EUR
 • 588.50 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack III – Active Genes

C10004 EpiGentek
 • 928.26 EUR
 • 588.50 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3K4 Methylation Antibody Panel Pack

C10005 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K9 Methylation Antibody Panel Pack

C10006 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K27 Methylation Antibody Panel Pack

C10007 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K36 Methylation Antibody Panel Pack

C10008 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K79 Methylation Antibody Panel Pack

C10009 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3 Acetylation Antibody Panel Pack I

C10010 EpiGentek
 • 928.26 EUR
 • 588.50 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Acetylation Antibody Panel Pack II

C10011 EpiGentek
 • 928.26 EUR
 • 588.50 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H4K20 Methylation Antibody Panel Pack

C10012 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H4 Acetylation Antibody Panel Pack

C10013 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Phosphorylation Antibody Panel Pack

C10014 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R2 Methylation Antibody Panel Pack

C10015 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R8 Methylation Antibody Panel Pack

C10016 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R17 Methylation Antibody Panel Pack

C10017 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R26 Methylation Antibody Panel Pack

C10018 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H4R3 Methylation Antibody Panel Pack

C10019 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

DNMT3A Protein

E11000 EpiGentek
 • 971.76 EUR
 • 618.20 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

TET1 Protein (Active)

E12002 EpiGentek
 • 387.12 EUR
 • 225.50 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

DNMT3B Protein 

E14000 EpiGentek
 • 971.76 EUR
 • 618.20 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

DNMT1 Protein 

E15000 EpiGentek
 • 971.76 EUR
 • 618.20 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

HDAC1 Protein 

E24002 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC10 Protein 

E24003 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC11 Protein 

E24004 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC2 Protein 

E24005 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC3 Protein 

E24006 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC4 Protein 

E24007 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

HDAC5 Protein 

E24008 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

HDAC6 Protein 

E24009 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC7 Protein 

E24010 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

HDAC8 Protein 

E24011 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC9 Protein 

E24012 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

H3F3A Protein 

E35003 EpiGentek
 • 174.84 EUR
 • 78.10 EUR
 • 50 µg
 • 50 ul

H4 Protein 

E35005 EpiGentek
 • 174.84 EUR
 • 78.10 EUR
 • 50 µg
 • 50 ul

SOD1 Protein 

E70000 EpiGentek
 • 599.40 EUR
 • 365.20 EUR
 • 25 µg
 • 25 ul

Goat Anti-Rabbit Secondary Antibody, Biotin Conjugated

A12001 EpiGentek
 • 232.26 EUR
 • 117.70 EUR
 • 350 µg
 • 350 ug

Goat Anti-Rat Secondary Antibody, Biotin Conjugated

A12002 EpiGentek
 • 232.26 EUR
 • 117.70 EUR
 • 350 µg
 • 350 ug

HRP-Goat Anti-Mouse Secondary Antibody

A12003 EpiGentek
 • 232.26 EUR
 • 117.70 EUR
 • 350 µg
 • 350 ug

HRP-Goat Anti-Rabbit Secondary Antibody

A12004 EpiGentek
 • 232.26 EUR
 • 117.70 EUR
 • 350 µg
 • 350 ug

EpiMag HT (96-Well) Magnetic Separator

Q10002 EpiGentek
 • 416.70 EUR
 • 258.50 EUR
 • 1/Pack
 • 1/Pack

EpiMag 96-Well Microplate (5/pack) 

Q10003 EpiGentek
 • 136.56 EUR
 • 52.80 EUR
 • 5/pack
 • 5/pack

Human Genomic DNA 

X11000 EpiGentek
 • Ask for price
 • 235.40 EUR
 • 0.2 ml
 • 0.2 ml

Human Brain Genomic DNA  

X11001 EpiGentek
 • Ask for price
 • 77.00 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

DNA Methylation Antibody Panel Pack I

C20000 EpiGentek
 • 458.46 EUR
 • 270.60 EUR
 • each
 • 2 x 25 ul

IGF-1, human recombinant

P1016-.1 ApexBio 100 µg 915.6 EUR

IL-1 beta, rat recombinant

P1019-1 ApexBio 1 mg 8745.6 EUR

ApoA-1, human recombinant protein

P1052-.1 ApexBio 100 µg 375.6 EUR

ApoA-1, human recombinant protein

P1052-1 ApexBio 1 mg 1863.6 EUR

WNT-1, human recombinant protein

P1068-1 ApexBio 1 mg 8328 EUR

Recombinant Human ANG-1 Protein

PROTQ15389-1 BosterBio 20ug 380.4 EUR

Recombinant Murine Cardiotrophin-1 Protein

PROTQ60753-1 BosterBio 10ug 380.4 EUR

Recombinant Human Galectin-1 Protein

PROTP09382-1 BosterBio 50ug 380.4 EUR

Recombinant Human PECAM-1 Protein

PROTP16284-1 BosterBio 50ug 380.4 EUR

Recombinant Human Gremlin-1 Protein

PROTO60565-1 BosterBio 50ug 380.4 EUR

Canine IGF-1 Recombinant Protein

R00148-1 BosterBio 5ug/vial 310.8 EUR

Neuregulin/Heregulin-1? (NRG-1?/HRG-1?), human recombinant protein

P1054-1 ApexBio 1 mg 4736.4 EUR

IL-1-beta Interleukin-1 betaHuman Recombinant Protein

PROTP01584-1 BosterBio Regular: 10ug 380.4 EUR

MMP-1 Matrix Metalloproteinase-1 Human Recombinant Protein

PROTP03956-1 BosterBio Regular: 20ug 380.4 EUR

ACE2, His-Tag Protein

E80019 EpiGentek
 • 612.70 EUR
 • 1437.70 EUR
 • 20 ul
 • 100 ul

SARS-CoV-2 Spike S1 (13-665) Protein, Fc Fusion, Avi-tag

E80020 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 4276.80 EUR
 • 100 ul
 • 1 ml

SARS-CoV-2 Spike S1 (16-685) Protein, Avi-His-tag

E80021 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 4276.80 EUR
 • 100 ul
 • 1 ml

SARS-CoV-2 Spike S1 (16-685) Protein, Fc Fusion, Avi-tag

E80022 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 4276.80 EUR
 • 100 ul
 • 1 ml

SARS-CoV-2 Spike S1 RBD (V367F) Protein, Avi-His-tag

E80023 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 3934.70 EUR
 • 100 ul
 • 1 ml

SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Avi-His-tag

E80024 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 4995.10 EUR
 • 100 ul
 • 1 ml

SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Human Fc-Fusion, Avi-Tag

E80025 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 3934.70 EUR
 • 100 ul
 • 1 ml

SARS-CoV-2 Spike S1 RBD Protein, Mouse Fc-fusion

E80026 EpiGentek
 • 588.50 EUR
 • 823.90 EUR
 • 20 ul
 • 50 ul

SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein, Avi-His-tag

E80027 EpiGentek
 • 635.80 EUR
 • 4087.60 EUR
 • 1 ml
 • 100 ul

(1-328) RAD51D (1-328 a.a.) Human Recombinant Protein

PROTO75771-1 BosterBio Regular: 10ug 380.4 EUR

JE (MCP-1), murine recombinant protein

P1034-1 ApexBio 1 mg 4653.6 EUR

IFN-alpha 1, human recombinant protein

P1058-.1 ApexBio 100 µg 375.6 EUR

IFN-alpha 1, human recombinant protein

P1058-1 ApexBio 1 mg 2732.4 EUR

CTF1 Cardiotrophin-1 Human Recombinant Protein

PROTQ16619-1 BosterBio Regular: 10ug 380.4 EUR

Recombinant Rat IL-1 Beta Protein

PROTQ63264-1 BosterBio 10ug 380.4 EUR

Norovirus Group-1 Capsid Recombinant Protein

PROTQ83884-1 BosterBio Regular: 0.5mg 945.6 EUR

NNT1 Neurotrophin-1 Human Recombinant Protein

PROTQ9UBD9-1 BosterBio Regular: 10ug 380.4 EUR

HPSE Heparanase-1 Human Recombinant Protein

PROTQ9Y251-1 BosterBio Regular: 20ug 380.4 EUR

W tym celu oceniliśmy rentowność Staph. szczepy aureus i ekspresja ich enterotoksyn w serach produkowanych eksperymentalnie z użyciem Weissella paramesenteroides GIR16L4 lub Lactobacillus rhamnosus D1 lub obu jako kultur starterowych. W ciągu 7 dni zaobserwowaliśmy, że obecność bakterii kwasu mlekowego nie osłabiła gronkowca. wzrost złocisty. Jednak za pomocą qPCR zaobserwowaliśmy zmianę w ekspresji genów enterotoksyn gronkowcowych, co sugeruje, że istnieje komunikacja molekularna między Staph. szczepy złocistego i bakterie kwasu mlekowego w serze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *