Klonowanie i charakterystyka genetyczna genu flageliny Helicobacter pylori.

Helicobacter pylori wytwarza polarną osłonkę wici, która, jak się uważa, jest niezbędna do bakteryjnej kolonizacji błony śluzowej żołądka człowieka. Tutaj opisujemy klonowanie i charakterystykę genetyczną genu H. pylori kodującego podjednostkę włókna wici, flagelinę . Przeszukiwanie biblioteki genomowej H. pylori sondą oligonukleotydową pochodzącą z N-końcowej sekwencji aminokwasowej oczyszczonej flageliny dało zrekombinowany klon plazmidowy niosący kodujący flagelinę gen flaA na fragmencie Bg/II o wielkości 9,3 kb.

Sekwencja nukleotydowa flaA ujawniła otwartą ramkę odczytu złożoną z 1530 nukleotydów, kodującą białko o przewidywanej masie cząsteczkowej 53,2 kDa, która jest podobna pod względem wielkości do oczyszczonego białka flageliny w elektroforezie w żelu SDS-poliakrylamidowym. Dopasowanie sekwencji flageliny H. pylori (FlaA) z innymi flagelinami bakteryjnymi wykazuje wysoki stopień podobieństwa w regionach końca aminowego i końca karboksylowego, w tym blisko spokrewnionego rodzaju Campylobacter (56% ogólnej identyczności z Campylobacter coli flaA), ale mała homologia w domenie centralnej.

Hybrydyzacja Southern chromosomalnego DNA z sondami specyficznymi dla flaA nie ujawniła obecności dodatkowych homologicznych genów flageliny w H. pylori.

Analiza sekwencji regionów flankujących flaA i mapowanie miejsca startu mRNA flaA w eksperymencie wydłużania startera wykazały, że transkrypcja genu jest pod kontrolą sekwencji promotora specyficznej dla sigma28 w H. pylori. Region przed promotorem flaA podlega lokalnej modyfikacji DNA, co skutkuje maskowaniem dwóch z trzech blisko powiązanych miejsc restrykcyjnych Hindlll w chromosomie szczepu 898-1 . Szczepy Escherichia coli niosące zrekombinowany plazmid nie wytwarzały pełnej długości flagellina i dane uzyskane z białkami fuzyjnymi FlaA przy użyciu systemu ekspresji plazmidu E. coli sugerują, że odrębna sekwencja nukleotydów w genie zakłóca produktywną translację tego białka w E. coli.

 • Przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko głównemu białku flageliny Borrelia burgdorferi, flagellinie białkowej o masie 41 kilodaltonów (kDa), zastosowano do monitorowania klonowania i ekspresji genu flageliny z biblioteki genomowej Borrelia burgdorferi.
 • Analizowano strukturę genu i wytworzono zrekombinowaną flagelinę niefuzyjną w Escherichia coli. Analiza sekwencji DNA genu flageliny 41 kDa wykazała obecność otwartej ramki odczytu, która kodowała białko mające 336 reszt aminokwasowych i obliczoną masę cząsteczkową 35,8 kDa, co wskazuje na potranslacyjną modyfikację naturalnej flageliny 41 kDa białko.
 • W górę od sekwencji kodonu start AUG zidentyfikowaliśmy motywy odpowiadające konsensusowym prokariotycznym elementom promotora, które mogą być wykorzystane przez sklonowany gen flageliny, gdy jest eksprymowany w E. coli MC1061. Wydedukowana sekwencja białka flageliny wykazywała wysoki poziom homologii z sekwencjami białek flageliny z Bacillus subtilis i Salmonella typhimurium.
 • Poziomy podobieństwa sekwencji dla części na końcu aminowym i karboksylowym wynosiły odpowiednio około 65 i 56%. Informacje o sekwencji DNA genu flageliny zostały wykorzystane do zaprojektowania oligonukleotydów do amplifikacji genu metodą reakcji łańcuchowej polimerazy, a przy użyciu tej metody można było wykryć 0,01 pg DNA Borrelia burgdorferi. Nasze wyniki stanowią podstawę do dalszej analizy biochemicznej białka flageliny o masie 41 kDa, badania roli tego białka w oddziaływaniach gospodarz-patogen oraz opracowania standaryzowanego odczynnika do systemów diagnostycznych dla zakażeń Borrelia burgdorferi.

Flagellina, monomeryczna podjednostka wici, jest induktorem mediatorów prozapalnych.

Bakteryjne geny flageliny mają konserwatywne domeny (D1 i D2) na końcu N i końcu C oraz środkową domenę hiperzmienną (D3). Aby zidentyfikować, które domeny indukują aktywność prozapalną, z genu flageliny Salmonella dublin (SD) fliC wytworzono znakowane r6-histydyną (6HIS) konstrukty fuzyjne. Pełnej długości flagelina r6HIS SD (flaga 6HIS) indukowała po stymulacji utratę IkappaBalpha i aktywację NF-kappaB w komórkach Caco-2BBe i była tak silna jak natywnie oczyszczona flagelina SD. Komórki DLD-1 stymulowane IFN-gamma stymulowane 1 mikrog/ml flagi 6HIS indukowały wysokie poziomy NO (60 +/- 0,95 mikroM) porównywalne z kombinacją IL-1beta i IFN-gamma (77 +/- 1,2) lub oczyszczona natywna flaga SD (66,3 +/- 0,98).

Wybrane białka flageliny rSD reprezentujące domeny D1, D2 lub D3 pojedynczo lub w połączeniu przetestowano pod kątem właściwości prozapalnych. Białka fuzyjne reprezentujące same regiony D3, aminowe lub karboksylowe nie indukowały mediatorów prozapalnych. Wyniki z rekombinowanym białkiem zawierającym aminokwasy D1 i D2 oraz karboksyl D1 i D2 oddzielone zawiasem Escherichia coli (ND1-2/ECH/CD2) wskazywały, że D1 i D2 były bioaktywne po sprzężeniu z elementem ECH, aby umożliwić zwijanie białka. Ta chimera, ale nie sam zawias, indukowała degradację IkappaBalpha, aktywację NF-kappaB oraz wytwarzanie NO i IL-8 w dwóch liniach komórek nabłonka jelitowego.

ND1-2/ECH/CD2-1 indukował również wysokie poziomy TNF-alfa (900 pg/ml) w ludzkich monocytach porównywalne z natywną flageliną SD (991,5 pg/ml) i flagą 6HIS (987 pg/ml). Silna prozapalna aktywność flageliny znajduje się zatem w wysoce konserwatywnych regionach D1 i D2 N i C.

Gen ospC kodujący zewnętrzne białko powierzchniowe OspC oraz gen fla kodujący flagelinę zbadano u trzech różnych szczepów Borrelia burgdorferi sensu lato.

Szczepy te (szczep północnoamerykański B31 i europejskie szczepy PKo i PBi) pochodzą z różnych źródeł biologicznych (lxodes dammini, ludzka skóra i ludzki CSF) i należą do trzech różnych serotypów i genotypów B. burgdorferi OspA (OspA serotyp 1, B. burgdorferi sensu stricto, OspA serotyp 2, grupa VS461 i OspA serotyp 4, odpowiednio B. garinii).
Geny ospC i fla odpowiednich szczepów amplifikowano w reakcji łańcuchowej polimerazy, sklonowano w pUC8 i zsekwencjonowano. Geny fla i ospC różniły się w trzech badanych szczepach. Generalnie geny fla są bardziej konserwatywne niż geny ospC. Geny fla mają tę samą długość 1008 nukleotydów kodujących białka o 336 aminokwasach, podczas gdy geny ospC różnią się długością.

Escherichia coli Flagellin (fliC)

1-CSB-EP300968ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Flagellin (fliC)

1-CSB-EP300968ENVe1 Cusabio
 • 872.40 EUR
 • 510.00 EUR
 • 2331.60 EUR
 • 1266.00 EUR
 • 1602.00 EUR
 • 615.60 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli O157:H7 flagellin (fliC)

1-CSB-EP2353EODe1 Cusabio
 • 745.20 EUR
 • 457.20 EUR
 • 2331.60 EUR
 • 1058.40 EUR
 • 1602.00 EUR
 • 541.20 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Recombinant Escherichia coli Protein (ECP)

4-RPX655Ge01 Cloud-Clone
 • 496.32 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1531.20 EUR
 • 590.40 EUR
 • 1060.80 EUR
 • 408.00 EUR
 • 3648.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx415692-01mg Abbexa 0.1 mg 760.8 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx415712-1ml Abbexa 1 ml 727.2 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody

abx411320-1ml Abbexa 1 ml 610.8 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody (Biotin)

abx415713-1ml Abbexa 1 ml 861.6 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody (Biotin)

abx411321-1ml Abbexa 1 ml 710.4 EUR

Escherichia coli (E. coli) Antibody (FITC)

abx411322-1ml Abbexa 1 ml 610.8 EUR

Flagellin Recombinant Protein

90-236 ProSci 10 ug 437.1 EUR

Flagellin Recombinant Protein

90-279 ProSci 100 ug 537.9 EUR

Flagellin Recombinant Protein

90-305 ProSci 10 ug 468.6 EUR

Recombinant Flagellin FlicC

VAdv-Ly0081 Creative Biolabs 50 µg 2353.2 EUR

Escherichia coli Agmatinase (speB)

1-CSB-EP001447ENM Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Ribokinase (rbsK)

1-CSB-EP019397ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Exopolyphosphatase (ppx)

1-CSB-EP365319ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli PCR kit

PCR-VHA207-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Escherichia coli PCR kit

PCR-VHA207-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

Top10F Escherichia coli Strains

S0024 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

TG1 Escherichia coli Strains

S0026 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

HB101 Escherichia coli Strains

S0031 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

DH10B Escherichia coli Strains

S0032 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

DH10Bac Escherichia coli Strains

S0033 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Stbl2 Escherichia coli Strains

S0034 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Stbl3 Escherichia coli Strains

S0035 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BJ5183 Escherichia coli Strains

S0036 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

JM110 Escherichia coli Strains

S0037 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

ER2566 Escherichia coli Strains

S0039 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

SURE Escherichia coli Strains

S0041 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

DB3.1 Escherichia coli Strains

S0043 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

TransB Escherichia coli Strains

S0045 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Trans110 Escherichia coli Strains

S0046 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

MC1061 Escherichia coli Strains

S0047 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

T1 Escherichia coli Strains

S0048 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

EPI300 Escherichia coli Strains

S0050 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BW25113 Escherichia coli Strains

S0051 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BL21 Escherichia coli Strains

S0053 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

EPI400 Escherichia coli Strains

S0087 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

K802 Escherichia coli Strains

S0089 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

JM108 Escherichia coli Strains

S0105 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

HB2151 Escherichia coli Strains

S0122 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Human Escherichia coli (E. coli) ELISA Kit

abx052493-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Cow Escherichia coli (E. coli) ELISA Kit

abx055785-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Flagellin, His-tagged, recombinant

RC772-13 Bio Basic 50ug 203.56 EUR

Escherichia coli Protein (ECP) Protein

20-abx066464 Abbexa
 • 693.60 EUR
 • 309.60 EUR
 • 2064.00 EUR
 • 828.00 EUR
 • 510.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Escherichia Coli Protein (ECP) Antibody

20-abx102354 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1528.80 EUR
 • 727.20 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Escherichia Coli Protein (ECP) Antibody

20-abx218321 Abbexa
 • 510.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Escherichia coli Adenosine deaminase (add)

1-CSB-EP001268ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Adenylate cyclase (cyaA)

1-CSB-CF355580ENV Cusabio
 • 1158.00 EUR
 • 798.00 EUR
 • 858.00 EUR
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug

Escherichia coli Colicin-E1 (cea)

1-CSB-CF360926ENL Cusabio
 • 1690.80 EUR
 • 819.60 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug

Escherichia coli Malate dehydrogenase (mdh)

1-CSB-EP013623ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Peptide deformylase (def)

1-CSB-EP017707ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Phosphoserine phosphatase (serB)

1-CSB-EP018938ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Oxidoreductase YdhF (ydhF)

1-CSB-EP300544ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Glutaminase 1 (glsA1)

1-CSB-EP302868ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Antitoxin RelB (relB)

1-CSB-EP314742ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Thioredoxin-2 (trxC)

1-CSB-EP314858ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli DNA ligase (ligA)

1-CSB-EP322745ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Metalloprotease LoiP (loiP)

1-CSB-EP326582ENV Cusabio
 • 606.00 EUR
 • 318.00 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 919.20 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Protein yebF (yebF)

1-CSB-EP329240ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Phosphoenolpyruvate synthase (ppsA)

1-CSB-EP332921ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Cytosine deaminase (codA)

1-CSB-EP340707ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Transketolase 1 (tktA)

1-CSB-EP340865ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Protease 7 (ompT)

1-CSB-EP348292EOD(M) Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Phosphoheptose isomerase (gmhA)

1-CSB-EP352401ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Protease 7 (ompT)

1-CSB-EP357589ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Transaldolase B (talB)

1-CSB-EP359086ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Chaperone surA (surA)

1-CSB-EP359693ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Methionine aminopeptidase (map)

1-CSB-EP360042ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Colicin-E1 (cea)

1-CSB-EP360926ENL1 Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Cytidylate kinase (cmk)

1-CSB-EP363865ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli LexA repressor (lexA)

1-CSB-EP363985ENV Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Adenylate kinase (adk)

1-CSB-RP163274Ba Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Phosphoenolpyruvate carboxylase (ppc)

1-CSB-RP183374Ba Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Glycerol kinase (glpK)

1-CSB-RP184074Ba Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Dihydrodipicolinate synthase (dapA)

1-CSB-RP185174Ba Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Thioredoxin-1 (trxA)

1-CSB-RP186674Ba Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Thioredoxin-2 (trxC)

1-CSB-YP314858ENV Cusabio
 • 814.80 EUR
 • 402.00 EUR
 • 2606.40 EUR
 • 1261.20 EUR
 • 1730.40 EUR
 • 522.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Cytosine deaminase (codA)

1-CSB-YP340707ENV Cusabio
 • 814.80 EUR
 • 402.00 EUR
 • 2606.40 EUR
 • 1261.20 EUR
 • 1730.40 EUR
 • 522.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Chaperone surA (surA)

1-CSB-YP359693ENV Cusabio
 • 814.80 EUR
 • 402.00 EUR
 • 2606.40 EUR
 • 1261.20 EUR
 • 1730.40 EUR
 • 522.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Escherichia coli Trigger factor (tig)

1-CSB-YP632196EGW Cusabio
 • 814.80 EUR
 • 402.00 EUR
 • 2606.40 EUR
 • 1261.20 EUR
 • 1730.40 EUR
 • 522.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Native Escherichia coli β-Galactosidase

DIA-189 Creative Enzymes 5 ku 324 EUR

Escherichia coli Protein ELISA Kit

ELA-E1655o Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Escherichia coli O157H7 PCR kit

PCR-VH104-48D Bioingentech 50T 543.6 EUR

Escherichia coli O157H7 PCR kit

PCR-VH104-96D Bioingentech 100T 686.4 EUR

Escherichia coli RT PCR kit

RTq-VHA207-100D Bioingentech 100T 860.4 EUR

Escherichia coli RT PCR kit

RTq-VHA207-150D Bioingentech 150T 969.6 EUR

Escherichia coli RT PCR kit

RTq-VHA207-50D Bioingentech 50T 717.6 EUR

JM109 (DE3) Escherichia coli Strains

S0025 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

M15 (pREP4) Escherichia coli Strains

S0027 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

XL1-Blue Escherichia coli Strains

S0028 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

XL10-Gold Escherichia coli Strains

S0029 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Tuner (DE3) Escherichia coli Strains

S0040 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

ET12567 (pUZ8002) Escherichia coli Strains

S0052 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

XL2-Blue Escherichia coli Strains

S0103 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

HT115 (DE3) Escherichia coli Strains

S0106 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

BL21/ pREP4 Escherichia coli Strains

S0123 Lifescience Market 100 ul 438 EUR

Escherichia coli 0157 Select Sup

MED1542 Scientific Laboratory Supplies PK10 31.92 EUR

QPCR Kit DNA Escherichia coli

MOL6714 Scientific Laboratory Supplies EACH 839.04 EUR
Geny ospC szczepów B31, PKo i PBi mają 630, 636 i 621 nukleotydów kodujących białka o odpowiednio 210, 212 i 207 aminokwasach. Geny ospC wykazują między sobą identyczność sekwencji między 70% a 74%, identyczność sekwencji genów fla jest w zakresie 96-97%. Geny ospC mogą ulegać ekspresji w Escherichia coli w celu uzyskania białek z peptydami liderowymi i bez nich. Ekspresja genu fla i wewnętrznego fragmentu genu spowodowała powstanie kompletnego białka flageliny i białka skróconego (aminokwasy 129-251). Różne produkty genu OspC i fla były immunoreaktywne z przeciwciałami monoklonalnymi i surowicami ludzkimi, a tym samym poszerzyły spektrum rekombinowanych antygenów, aby poprawić wykrywanie przeciwciał u pacjentów z boreliozą z Lyme.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *