Półilościowe wykrywanie Drosophila suzukii

rosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae) to wszechobecny światowy szkodnik kilku upraw owocowych. Liczby schwytanych osobników dorosłych są wykorzystywane do monitorowania populacji i podejmowania decyzji kontrolnych, ale odróżniają D. suzukii od innych schwytanych Drosophila spp. jest pracochłonne. Opracowaliśmy metodę real-time PCR do specyficznego wykrywania i półilościowej oceny D. suzukii z próbek pułapek. Test PCR nie amplifikował DNA z 29 innych badanych gatunków Drosophilidae. Drosophila suzukii została wykryta z ≥0,96 pg docelowego DNA oraz z próbek laboratoryjnych zawierających jeden D. suzukii w 2000 innych Drosophila spp. muchy. Zbadaliśmy stabilność DNA jednego D. suzukii w 100 Drosophila spp. lata w wodzie lub etanolu w temperaturze 20, 25 lub 30°C przez 1, 4 lub 7 dni.

Tylko woda o temperaturze 30°C przez 7 dni całkowicie zaburza wykrywalność DNA D. suzukii. Zastąpienie wody płynem do płukania jamy ustnej spowodowało wykrycie D. suzukii we wszystkich próbkach przetrzymywanych przez 7 dni w temperaturze 30°C lub dziennych wahaniach temperatur 33/23°C. Pułapki z płynem do płukania jamy ustnej miały łapanie D. suzukii równe pułapkom z wodą. Krzywą kalibracyjną ustalono stosując próbki w płynie do płukania jamy ustnej zawierające 1/1000-100/1000 D. suzukii/całkowita Drosophila spp. muchy i inkubowane w 25°C przez 7 dni. Krzywa miała współczynnik determinacji (R2) wynoszący 0,9279 między liczbą D. suzukii z PCR a rzeczywistą liczbą D. suzukii w próbkach przygotowanych w 70% etanolu. Oczekuje się, że pobieranie próbek w płynie do płukania jamy ustnej poprawi dokładność wykrywania, a metoda qPCR może być użytecznym narzędziem wspierającym monitorowanie i zarządzanie D. suzukii.

Dokładny i precyzyjny pomiar względnej zawartości białka w próbkach krwi za pomocą spektrometrii mas stanowi wyzwanie ze względu na dużą liczbę krążących białek i dynamiczny zakres ich obfitości.

  • Tradycyjne metody przetwarzania widma często mają trudności z dokładnym wykrywaniem nakładających się pików obserwowanych w tych próbkach. W tej pracy opracowujemy nowatorski algorytm przetwarzania widmowego, który skutecznie wykrywa ponad 1650 pików o intensywności ponad 3,5 rzędów wielkości w zakresie od 3 do 30 kD m/z.
  • Algorytm wykorzystuje splot kształtu piku, aby zwiększyć wykrywanie piku, oraz dokładne dopasowanie piku, aby zapewnić wysoce powtarzalne szacunki względnej liczebności zarówno dla pików izolowanych, jak i pików nakładających się.
  • Wykazujemy znaczny wzrost powtarzalności pomiarów względnej liczebności białka, porównując tę ​​metodę przetwarzania z tradycyjną metodą przetwarzania zestawów próbek przeprowadzonych na wielu instrumentach desorpcji/jonizacji laserowej wspomaganej matrycą (MALDI-TOF). Wykorzystując analizę wzbogacania zestawu białek, stwierdzamy znaczny wzrost liczby cech związanych z procesami biologicznymi w porównaniu z wcześniej podanymi wynikami. Nowa metoda przetwarzania może być bardzo korzystna przy opracowywaniu wysokowydajnych molekularnych testów diagnostycznych we wskazaniach chorobowych. Testy półilościowe gołym okiem (NEQ) powinny wykazywać żywe zmiany kolorów i zgodność jeden do jednego między stężeniami analitu a wyświetlaczem kolorowym .
  • Tutaj przedstawiamy bisubstratowy system wielokolorymetryczny składający się z 3,3′,5,5′-tetrametylobenzydyny (TMB) i dopaminy (DA), który przeprowadza kontrolowany test NEQ w oparciu o zasadę komplementarnej harmonicznej. Ten dwusubstratowy system jest uniwersalnym testem progowym NEQ z regulowaną czułością i oknem detekcji w zależności od  stężenia H 2 O 2 .
  • Aktywność podobną do peroksydazy NP PEG@Fe3O4 zastosowano do katalizowania  utleniania TMB i DA przez H2O2 do produktów barwnych  . Na podstawie danych z widm UV-Vis spekulowano, że produkt utleniania TMB (TMB ·+ ) może utleniać DA w tym układzie. Stężenie DA kontroluje zużycie utleniacza (H 2 O 2 ) i utlenianie TMB. Kontrolując stosunek molowy TMB do DA, system dwusubstratowy precyzyjnie pokazywał wyświetlacze wielokolorowe (np. wyświetlacz trójkolorowy: pomarańczowy, szary i niebieski) przy submilimolowych i milimolowych stężeniach H 2 O 2 .
  • Granica wykrywalności i czułość dla H 2 O 2  wyniosły odpowiednio 0,4 mM i 0,1 mM. Następnie system został zastosowany do progowego wykrywania hipoglikemii (pomarańczowy), prawidłowy (szary) i hiperglikemii (niebieski) w próbkach wzbogaconych na żelowych i papierowych paskach testowych. Uzyskano zdigitalizowane wyniki kolorymetryczne za pomocą analizy czerwono-zielono-niebieskiej (RGB) z aplikacją na smartfona.
  • Praca ta zapewnia nową strategię testu wielokolorymetrycznego, która wykorzystuje możliwości kontroli, wykrywanie progów, żywe zmienności kolorów i odtwarzalność (CV wynosiły 1,1-2,1%), co może być potencjalnie przydatne w warunkach terenowych i przychodniach Aplikacje.

Zakrzepica zatok żylnych mózgu (CVST) w tomografii komputerowej bez kontrastu (NCCT) jest często trudna do wykrycia.

Retrospektywnie wybraliśmy 41 dzieci i 36 dorosłych z potwierdzoną CVST oraz dwie grupy kontrolne w podobnym wieku z porównywalnymi początkowymi objawami. Oceniliśmy NCCT umieszczając cztery małe okrągłe obszary ROI w standaryzowanych obszarach mózgowo-oponowego układu żylnego. Uwzględniono średnie i maksymalne wartości HU z każdego ROI i obliczono względne odchylenia procentowe (średnia zmienność % i maksymalna zmienność %).
Porównaliśmy najwyższą zmierzoną wartość z pozostałymi trzema wartościami HU za pomocą formuły ad-hoc opartej na założeniu, że zatoka z zakrzepicą ma większe tłumienie w porównaniu ze zdrowymi zatokami. Zastosowano zmiany procentowe, aby odzwierciedlić, jak osłabienie zatoki z zakrzepicą odbiega od niedotkniętych odpowiedników
Tłumienie zajętej zatoki było zwiększone u pacjentów z CVST, a w konsekwencji zarówno średni %, jak i maksymalny % zmienności uległy zwiększeniu. Stwierdzono, że średnia wartość zmienności % 12,97 i maksymalna wartość zmienności % 10,14 okazały się przydatne do odróżnienia pacjentów z CVST od osób zdrowych, z wysoką czułością i swoistością. W miejscu zakrzepicy żylnej stwierdzono podwyższone wartości densytometryczne. Systematyczna, ślepa ocena układu żylnego mózgu może pomóc radiologom w identyfikacji pacjentów, którzy potrzebują lub nie potrzebują dalszego obrazowania.
Mikroprzepływowe papierowe urządzenia analityczne (μPAD) przyciągnęły duże zainteresowanie jako potencjalni kandydaci do testów w miejscu opieki (POCT). Niemniej jednak, zgłoszono tylko ograniczoną liczbę μPAD, które zgodnie z oczekiwaniami spełnią standard testów zniesionych ze standardu Clinical Laboratory Improvement Changes (CLIA) wydanym przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Ta praca wprowadza „pPAD sygnalizacji świetlnej”, umożliwiając wysoce intuicyjne, półilościowe, odczyty gołym okiem bez użycia sprzętu, bez potrzeby kalibracji, subiektywnej interpretacji lub obliczeń. Wyniki testu są wyświetlane jako kolory sygnalizacji świetlnej, przedstawiające 5 poziomów stężenia analitu (zielony/zielony i żółty/żółty/żółty i czerwony/czerwony).
Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby nigdy nie wyświetlać wszystkich trzech kolorów jednocześnie, co eliminuje ryzyko błędnej interpretacji. Mechanizm polega na modulacji przepływu próbki przez sieć kanałów papierowo-płynowych modyfikowanych hydrofobową na hydrofilową substancją zmieniającą fazę reagującą na H 2 O 2 . Obsługa użytkownika ogranicza się do przykładowego zastosowania, po którym następuje obserwowanie wyraźnego i niezależnego od czasu sygnału świetlnego po około 10-30 minutach.

Soluble Collagen Assay Kit

MET-5016 Cell Biolabs 96 assays 644.4 EUR

EnzyFluo Collagen Assay Kit

ECOL-100 BioAssay Systems 100 511.2 EUR

Quantitative Cellular Senescence Assay

CBA-232 Cell Biolabs 10 assays 505.2 EUR

Quantitative Cellular Senescence Assay

CBA-232-5 Cell Biolabs 5 x 10 assays 1952.4 EUR

Human Anti-Chlamydia Trachomatis IgA ELISA kit, Semi-Quantitative

2900-10 Alpha Diagnostics 1 kit 680.4 EUR

Human Anti-Chlamydia Trachomatis IgG ELISA kit, Semi-Quantitative

2900-20 Alpha Diagnostics 1 kit 680.4 EUR

Human Anti-Chlamydia Trachomatis IgM ELISA kit, Semi-Quantitative

2910-30 Alpha Diagnostics 1 kit 680.4 EUR

Peroxide Quantitative Assay Kit (Lipid-Compatible)

BSP067 Bio Basic 250Assays, 250preps 110.11 EUR

Peroxide Quantitative Assay Kit (Water compatible)

BSP069 Bio Basic 250Assays, 250preps 110.11 EUR

Peroxide assay, colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1350-POX-1 Alpha Diagnostics 1 kit 489.6 EUR

Peroxidase assay, colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1360-PAS-1 Alpha Diagnostics 1 kit 634.8 EUR

Total Collagen Assay Kit (Colorimetric)

K218-100 Biovision each 744 EUR

Soluble Collagen Assay Kit (Fluorometric)

K532-100 Biovision each 744 EUR

Human Anti-Taenia solium IgG (Cysticercosis) ELISA kit, Semi-Quantitative

4920 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

Glutathione (GSH) Assay, Enzymatic colorimetric assay kit, 96 test, Quantitative

1250-GSH-1 Alpha Diagnostics 1 kit 489.6 EUR

Total Bilirubin Assay Kit, Quantitative, 96 tests

BBN-100 Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Human anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E01A2110-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E01A2110-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E01A2110-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E02A2110-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E02A2110-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E02A2110-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E07A2110-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E07A2110-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E07A2110-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E08A2110-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E08A2110-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E08A2110-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Monkey anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E09A2110-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E09A2110-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E09A2110-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E03A2110-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E03A2110-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E03A2110-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E06A2110-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E06A2110-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E06A2110-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E04A2110-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E04A2110-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E04A2110-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Anti-Nuclear Antibodies (ANA) ELISA Kit, 96 tests, Semi-Quantitative

3205 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

Human Rheumatoid Factors IgM (RF) ELISA Kit, 96 tests, Semi-Quantitative

3000-100-RFM Alpha Diagnostics 1 kit 708 EUR

Human Rheumatoid Factors IgA (RF) ELISA Kit, 96 tests, Semi-Quantitative

3000-105-RFA Alpha Diagnostics 1 kit 708 EUR

Human Rheumatoid Factors IgG (RF) ELISA Kit, 96 tests, Semi-Quantitative

3000-110-RFG Alpha Diagnostics 1 kit 708 EUR

Human Anti-Chlamydia Trachomatis IgA ELISA kit, 96 tests, semi-Quantitative

3300-500-HCA Alpha Diagnostics 1 kit 708 EUR

Human Anti-Chlamydia Trachomatis IgG ELISA kit, 96 tests, semi-Quantitative

3300-510-HCG Alpha Diagnostics 1 kit 708 EUR

Human Anti-Chlamydia Trachomatis IgM ELISA kit, 96 tests, semi-Quantitative

3300-520-HCM Alpha Diagnostics 1 kit 708 EUR

Human Anti-Chlamydia Pneumonia IgA ELISA kit, 96 tests, semi-Quantitative

3300-530-HCA Alpha Diagnostics 1 kit 708 EUR

Human Anti-Chlamydia Pneumonia IgG ELISA kit, 96 tests, semi-Quantitative

3300-540-HCG Alpha Diagnostics 1 kit 708 EUR

Human Anti-Chlamydia Pneumonia IgM ELISA kit, 96 tests, semi-Quantitative

3300-550-HCM Alpha Diagnostics 1 kit 708 EUR

Human Anti-Candida albicans IgA ELISA kit, 96 tests, semi-Quantitative

3300-600-HAA Alpha Diagnostics 1 kit 708 EUR

Human Anti-Candida albicans IgG ELISA kit, 96 tests, semi-Quantitative

3300-605-HAG Alpha Diagnostics 1 kit 708 EUR

Human Anti-Candida albicans IgM ELISA kit, 96 tests, semi-Quantitative

3300-610-HAM Alpha Diagnostics 1 kit 708 EUR

soluble collagen assay kit 96-assays

QZBcol1-1 Quickzyme 1 plate 96 assays 400.8 EUR

total collagen assay kit 96-assays

QZBtotcol1 Quickzyme 1 plate 96 assays 400.8 EUR

Total Collagen Assay Kit (Perchlorate-Free)

K406-100 Biovision each 744 EUR

Glutathione Peroxidase Assay (GPX), Enzymatic colorimetric assay kit, 96 test, Quantitative

1240-GPX-1 Alpha Diagnostics 1 kit 708 EUR

Glucose colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1380-GLC-1 Alpha Diagnostics 1 kit 343.2 EUR

Cholesterol colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1390-CHL-1 Alpha Diagnostics 1 kit 634.8 EUR

Cholesterol Fluorometric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1395-CHL-1 Alpha Diagnostics 1 kit 416.4 EUR

Glycogen fluorometric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1530-GLY-1 Alpha Diagnostics 1 kit 634.8 EUR

Hemoglobin colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1540-HEM-1 Alpha Diagnostics 1 kit 343.2 EUR

Triglyceride colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1550-TGL-1 Alpha Diagnostics 1 kit 343.2 EUR

Guinea pig anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E05A2110-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Guinea pig anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E05A2110-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Guinea pig anti-platelet antibody (anti-PA Ab)(Semi-quantitative) ELISA kit

E05A2110-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Collagen-based Cell Contraction Assay

CBA-201 Cell Biolabs 24 assays 582 EUR

soluble collagen assay kit 2x 96-assays

QZBcol1-2 Quickzyme 2 plates 192 assays 736.8 EUR

soluble collagen assay kit 5x 96-assays

QZBcol1-5 Quickzyme 5 plates 480 assays 1435.2 EUR

sensitive tissue collagen assay kit 96-assays

QZBtiscol1 Quickzyme 1 plate 96 assays 493.2 EUR

total collagen assay kit 2x 96-assays

QZBtotcol2 Quickzyme 2 plates 192 assays 736.8 EUR

Collagenase (Collagen Degradation/Zymography) Assay Kit (Fluorometric)

K490-100 Biovision each 516 EUR

Human Anti-Respiratory syncytial virus (RSV) IgA ELISA kit, 96 tests, semi-quantitative

510-400-HRA Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Human Anti-Respiratory syncytial virus (RSV) IgG ELISA kit, 96 tests, semi-quantitative

510-405-HRG Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Human Anti-Respiratory syncytial virus (RSV) IgM ELISA kit, 96 tests, semi-quantitative

510-410-HRM Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Monkey Anti-Respiratory syncytial virus (RSV) IgA ELISA kit, 2x96 tests, semi-quantitative

510-420-MRA Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Monkey Anti-Respiratory syncytial virus (RSV) IgG ELISA kit, 2x96 tests, semi-quantitative

510-425-MRG Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Monkey Anti-Respiratory syncytial virus (RSV) IgM ELISA kit, 2x96 tests, semi-quantitative

510-430-MRM Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Mouse Anti-Respiratory syncytial virus (RSV) IgA ELISA kit, 2x96 tests, semi-quantitative

510-440-MRA Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Mouse Anti-Respiratory syncytial virus (RSV) IgG ELISA kit, 2x96 tests, semi-quantitative

510-445-MRG Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Mouse Anti-Respiratory syncytial virus (RSV) IgM ELISA kit, 2x96 tests, semi-quantitative

510-450-MRM Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Human Anti-Chikungunya virus (CHIKV) IgG capture ELISA kit, 96 tests, semi-Quantitative

530-400-CHG Alpha Diagnostics 1 kit 1220.4 EUR

Human Anti-Chikungunya virus (CHIKV) IgM capture ELISA kit, 96 tests, semi-Quantitative

530-410-CHM Alpha Diagnostics 1 Kit 1220.4 EUR

Quantofix iron-1000 test sticks/for semi -quantitative determination of fe2+

Z166383-100EA Scientific Laboratory Supplies PK100 46.74 EUR

Nitric Oxide Synthase (NOS) enzyme assay, colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1290-NOS-1 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

Sirius Red Total Collagen Detection Assay PLATE Kit

9062P Chondrex 80 samples 319.26 EUR

sensitive tissue collagen assay kit 2x 96-assays

QZBtiscol2 Quickzyme 2 plates 192 assays 910.8 EUR

Ketone Body Enzymatic colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1260-KTN-1 Alpha Diagnostics 1 kit 489.6 EUR

Semi-Purified Saponin

VAdv-Ly0053-100mg Creative Biolabs 100 mg 339.6 EUR

Semi-Purified Saponin

VAdv-Ly0053-1g Creative Biolabs 1 g 1198.8 EUR

Mouse Anti-West Nile Virus (WNV-whole virus) IgG ELISA kit, 2x96 tests, Semi-Quantitative

910-200-WNG Alpha Diagnostics 1 Kit 1951.2 EUR

Human Anti-West Nile Virus (WNV-whole virus) IgG ELISA kit, 96 tests, Semi-Quantitative

910-300-WNG Alpha Diagnostics 1 Kit 1000.8 EUR

Human Anti-West Nile Virus (WNV-whole virus) IgM ELISA kit, 96 tests, Semi-Quantitative

910-305-WNM Alpha Diagnostics 1 Kit 1000.8 EUR

Monkey Anti-West Nile Virus (WNV-whole virus) IgG ELISA kit, 2x96 tests, Semi-Quantitative

910-400-WNG Alpha Diagnostics 1 Kit 1951.2 EUR

Monkey Anti-West Nile Virus (WNV-whole virus) IgM ELISA kit, 2x96 tests, Semi-Quantitative

910-405-WNM Alpha Diagnostics 1 Kit 1951.2 EUR

Type I Collagen C-Telopeptide (CTX-I) Assay Kit

6033 Chondrex 1 kit 663.78 EUR

Rapid Collagenase Assay Kit with Type II Collagen Substrate

3002 Chondrex 1 kit x2 plates 872.58 EUR

total collagen assay kit 5x 96-assays bulk pack

QZBtotcol5 Quickzyme 5 plates 480 assays 1435.2 EUR

Total Antioxidant Capacity (TAC), colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1370-TAS-1 Alpha Diagnostics 1 kit 634.8 EUR

Frit Kit

FRIT-KIT Next Advance 1each 148.8 EUR
Zbadano wiele czynników wpływających na zależny od stężenia H 2 O 2  wygląd określonego sygnału świetlnego. Wykorzystując możliwości dostosowania progów stężeń dla wyglądu koloru sygnalizacji świetlnej, wykazano ilościowe oznaczenie stężenia glukozy na 5 poziomach w klinicznie istotnym zakresie stężeń w sztucznym moczu jako modelowe potwierdzenie koncepcji. Platforma ta ma oferować możliwość wykrywania w przyszłości innych ważnych metabolitów..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *