Półilościowe wykrywanie Drosophila suzukii

rosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae) to wszechobecny światowy szkodnik kilku upraw owocowych. Liczby schwytanych osobników dorosłych są wykorzystywane do monitorowania populacji i podejmowania decyzji kontrolnych, ale odróżniają D. suzukii od innych schwytanych Drosophila spp. jest pracochłonne. Opracowaliśmy metodę real-time PCR do specyficznego wykrywania i półilościowej oceny D. suzukii z próbek pułapek. Test PCR nie amplifikował DNA z 29 innych badanych gatunków Drosophilidae. Drosophila suzukii została wykryta z ≥0,96 pg docelowego DNA oraz z próbek laboratoryjnych zawierających jeden D. suzukii w 2000 innych Drosophila spp. muchy. Zbadaliśmy stabilność DNA jednego D. suzukii w 100 Drosophila spp. lata w wodzie lub etanolu w temperaturze 20, 25 lub 30°C przez 1, 4 lub 7 dni.

Tylko woda o temperaturze 30°C przez 7 dni całkowicie zaburza wykrywalność DNA D. suzukii. Zastąpienie wody płynem do płukania jamy ustnej spowodowało wykrycie D. suzukii we wszystkich próbkach przetrzymywanych przez 7 dni w temperaturze 30°C lub dziennych wahaniach temperatur 33/23°C. Pułapki z płynem do płukania jamy ustnej miały łapanie D. suzukii równe pułapkom z wodą. Krzywą kalibracyjną ustalono stosując próbki w płynie do płukania jamy ustnej zawierające 1/1000-100/1000 D. suzukii/całkowita Drosophila spp. muchy i inkubowane w 25°C przez 7 dni. Krzywa miała współczynnik determinacji (R2) wynoszący 0,9279 między liczbą D. suzukii z PCR a rzeczywistą liczbą D. suzukii w próbkach przygotowanych w 70% etanolu. Oczekuje się, że pobieranie próbek w płynie do płukania jamy ustnej poprawi dokładność wykrywania, a metoda qPCR może być użytecznym narzędziem wspierającym monitorowanie i zarządzanie D. suzukii.

Dokładny i precyzyjny pomiar względnej zawartości białka w próbkach krwi za pomocą spektrometrii mas stanowi wyzwanie ze względu na dużą liczbę krążących białek i dynamiczny zakres ich obfitości.

 • Tradycyjne metody przetwarzania widma często mają trudności z dokładnym wykrywaniem nakładających się pików obserwowanych w tych próbkach. W tej pracy opracowujemy nowatorski algorytm przetwarzania widmowego, który skutecznie wykrywa ponad 1650 pików o intensywności ponad 3,5 rzędów wielkości w zakresie od 3 do 30 kD m/z.
 • Algorytm wykorzystuje splot kształtu piku, aby zwiększyć wykrywanie piku, oraz dokładne dopasowanie piku, aby zapewnić wysoce powtarzalne szacunki względnej liczebności zarówno dla pików izolowanych, jak i pików nakładających się.
 • Wykazujemy znaczny wzrost powtarzalności pomiarów względnej liczebności białka, porównując tę ​​metodę przetwarzania z tradycyjną metodą przetwarzania zestawów próbek przeprowadzonych na wielu instrumentach desorpcji/jonizacji laserowej wspomaganej matrycą (MALDI-TOF). Wykorzystując analizę wzbogacania zestawu białek, stwierdzamy znaczny wzrost liczby cech związanych z procesami biologicznymi w porównaniu z wcześniej podanymi wynikami. Nowa metoda przetwarzania może być bardzo korzystna przy opracowywaniu wysokowydajnych molekularnych testów diagnostycznych we wskazaniach chorobowych. Testy półilościowe gołym okiem (NEQ) powinny wykazywać żywe zmiany kolorów i zgodność jeden do jednego między stężeniami analitu a wyświetlaczem kolorowym .
 • Tutaj przedstawiamy bisubstratowy system wielokolorymetryczny składający się z 3,3′,5,5′-tetrametylobenzydyny (TMB) i dopaminy (DA), który przeprowadza kontrolowany test NEQ w oparciu o zasadę komplementarnej harmonicznej. Ten dwusubstratowy system jest uniwersalnym testem progowym NEQ z regulowaną czułością i oknem detekcji w zależności od  stężenia H 2 O 2 .
 • Aktywność podobną do peroksydazy NP PEG@Fe3O4 zastosowano do katalizowania  utleniania TMB i DA przez H2O2 do produktów barwnych  . Na podstawie danych z widm UV-Vis spekulowano, że produkt utleniania TMB (TMB ·+ ) może utleniać DA w tym układzie. Stężenie DA kontroluje zużycie utleniacza (H 2 O 2 ) i utlenianie TMB. Kontrolując stosunek molowy TMB do DA, system dwusubstratowy precyzyjnie pokazywał wyświetlacze wielokolorowe (np. wyświetlacz trójkolorowy: pomarańczowy, szary i niebieski) przy submilimolowych i milimolowych stężeniach H 2 O 2 .
 • Granica wykrywalności i czułość dla H 2 O 2  wyniosły odpowiednio 0,4 mM i 0,1 mM. Następnie system został zastosowany do progowego wykrywania hipoglikemii (pomarańczowy), prawidłowy (szary) i hiperglikemii (niebieski) w próbkach wzbogaconych na żelowych i papierowych paskach testowych. Uzyskano zdigitalizowane wyniki kolorymetryczne za pomocą analizy czerwono-zielono-niebieskiej (RGB) z aplikacją na smartfona.
 • Praca ta zapewnia nową strategię testu wielokolorymetrycznego, która wykorzystuje możliwości kontroli, wykrywanie progów, żywe zmienności kolorów i odtwarzalność (CV wynosiły 1,1-2,1%), co może być potencjalnie przydatne w warunkach terenowych i przychodniach Aplikacje.

Zakrzepica zatok żylnych mózgu (CVST) w tomografii komputerowej bez kontrastu (NCCT) jest często trudna do wykrycia.

Retrospektywnie wybraliśmy 41 dzieci i 36 dorosłych z potwierdzoną CVST oraz dwie grupy kontrolne w podobnym wieku z porównywalnymi początkowymi objawami. Oceniliśmy NCCT umieszczając cztery małe okrągłe obszary ROI w standaryzowanych obszarach mózgowo-oponowego układu żylnego. Uwzględniono średnie i maksymalne wartości HU z każdego ROI i obliczono względne odchylenia procentowe (średnia zmienność % i maksymalna zmienność %).
Porównaliśmy najwyższą zmierzoną wartość z pozostałymi trzema wartościami HU za pomocą formuły ad-hoc opartej na założeniu, że zatoka z zakrzepicą ma większe tłumienie w porównaniu ze zdrowymi zatokami. Zastosowano zmiany procentowe, aby odzwierciedlić, jak osłabienie zatoki z zakrzepicą odbiega od niedotkniętych odpowiedników
Tłumienie zajętej zatoki było zwiększone u pacjentów z CVST, a w konsekwencji zarówno średni %, jak i maksymalny % zmienności uległy zwiększeniu. Stwierdzono, że średnia wartość zmienności % 12,97 i maksymalna wartość zmienności % 10,14 okazały się przydatne do odróżnienia pacjentów z CVST od osób zdrowych, z wysoką czułością i swoistością. W miejscu zakrzepicy żylnej stwierdzono podwyższone wartości densytometryczne. Systematyczna, ślepa ocena układu żylnego mózgu może pomóc radiologom w identyfikacji pacjentów, którzy potrzebują lub nie potrzebują dalszego obrazowania.
Mikroprzepływowe papierowe urządzenia analityczne (μPAD) przyciągnęły duże zainteresowanie jako potencjalni kandydaci do testów w miejscu opieki (POCT). Niemniej jednak, zgłoszono tylko ograniczoną liczbę μPAD, które zgodnie z oczekiwaniami spełnią standard testów zniesionych ze standardu Clinical Laboratory Improvement Changes (CLIA) wydanym przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Ta praca wprowadza „pPAD sygnalizacji świetlnej”, umożliwiając wysoce intuicyjne, półilościowe, odczyty gołym okiem bez użycia sprzętu, bez potrzeby kalibracji, subiektywnej interpretacji lub obliczeń. Wyniki testu są wyświetlane jako kolory sygnalizacji świetlnej, przedstawiające 5 poziomów stężenia analitu (zielony/zielony i żółty/żółty/żółty i czerwony/czerwony).
Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby nigdy nie wyświetlać wszystkich trzech kolorów jednocześnie, co eliminuje ryzyko błędnej interpretacji. Mechanizm polega na modulacji przepływu próbki przez sieć kanałów papierowo-płynowych modyfikowanych hydrofobową na hydrofilową substancją zmieniającą fazę reagującą na H 2 O 2 . Obsługa użytkownika ogranicza się do przykładowego zastosowania, po którym następuje obserwowanie wyraźnego i niezależnego od czasu sygnału świetlnego po około 10-30 minutach.

Peroxide assay, colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1350-POX-1 Alpha Diagnostics 1 kit 489.6 EUR

Peroxidase assay, colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1360-PAS-1 Alpha Diagnostics 1 kit 634.8 EUR

Peroxide Quantitative Assay Kit (Water compatible)

BSP069 Bio Basic 250Assays, 250preps 110.11 EUR

Total Bilirubin Assay Kit, Quantitative, 96 tests

BBN-100 Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Quantitative Cellular Senescence Assay

CBA-232 Cell Biolabs 10 assays 505.2 EUR

Quantitative Cellular Senescence Assay

CBA-232-5 Cell Biolabs 5 x 10 assays 1952.4 EUR

Peroxide Quantitative Assay Kit (Lipid-Compatible)

BSP067 Bio Basic 250Assays, 250preps 110.11 EUR

Glucose colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1380-GLC-1 Alpha Diagnostics 1 kit 343.2 EUR

Glutathione (GSH) Assay, Enzymatic colorimetric assay kit, 96 test, Quantitative

1250-GSH-1 Alpha Diagnostics 1 kit 489.6 EUR

Hemoglobin colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1540-HEM-1 Alpha Diagnostics 1 kit 343.2 EUR

Cholesterol colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1390-CHL-1 Alpha Diagnostics 1 kit 634.8 EUR

Triglyceride colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1550-TGL-1 Alpha Diagnostics 1 kit 343.2 EUR

Glycogen fluorometric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1530-GLY-1 Alpha Diagnostics 1 kit 634.8 EUR

Cholesterol Fluorometric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1395-CHL-1 Alpha Diagnostics 1 kit 416.4 EUR

Glutathione Peroxidase Assay (GPX), Enzymatic colorimetric assay kit, 96 test, Quantitative

1240-GPX-1 Alpha Diagnostics 1 kit 708 EUR

Nitric Oxide Synthase (NOS) enzyme assay, colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1290-NOS-1 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

Ketone Body Enzymatic colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1260-KTN-1 Alpha Diagnostics 1 kit 489.6 EUR

Human Matrix Metalloproteinase-1 (MMP-1/Collagenase) ELISA KIT, 96 tests, quantitative

100-460-MP1 Alpha Diagnostics 1 kit 927.6 EUR

Human Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3/Collagenase) ELISA KIT, 96 tests, quantitative

100-480-MP3 Alpha Diagnostics 1 kit 927.6 EUR

Quantofix iron-1000 test sticks/for semi -quantitative determination of fe2+

Z166383-100EA Scientific Laboratory Supplies PK100 58.36 EUR

Total Antioxidant Capacity (TAC), colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1370-TAS-1 Alpha Diagnostics 1 kit 634.8 EUR

Nitric Oxide (NO/nitrate/nitrite) colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1280-NOX-1 Alpha Diagnostics 1 kit 634.8 EUR

Ascorbic Acid/Ascorbate (Vitmain C) fluorometric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1520-ASC-1 Alpha Diagnostics 1 kit 634.8 EUR

Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) colorimetric micro assay kit, 96 test, Quantitative

1270-TBA-1 Alpha Diagnostics 1 kit 489.6 EUR

Tiamulin ELISA Kit, Quantitative

DEIA036 Creative Diagnostics 96T 1414.8 EUR

Human RBP4 Quantitative ELISA Kit

LF-EK70030 Abfrontier 1×96T 722.4 EUR

EpiQuik Quantitative PCR Fast Kit 

P-1029 EpiGentek
 • 595.92 EUR
 • 213.40 EUR
 • 380.60 EUR
 • 200 Reactions
 • 100 Reactions
 • 200 Reactions

Rat C3 ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

6230 Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Cat IgG ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

300-100-CGG Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Cat IgM ELISA kit 96 tests, Quantitative

300-170-CGM Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Cat IgA ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

300-180-CGA Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Cat IgE ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

300-190-CGE Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Dog IgG ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

400-100-DGG Alpha Diagnostics 1 Kit 781.2 EUR

Dog IgM ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

400-170-DGM Alpha Diagnostics 1 Kit 781.2 EUR

Dog IgA ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

400-180-DGA Alpha Diagnostics 1 Kit 854.4 EUR

Dog IgE ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

400-190-DGE Alpha Diagnostics 1 Kit 854.4 EUR

Rat IgG ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

6420 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

Rat IgE ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

6470 Alpha Diagnostics 1 kit 927.6 EUR

Rat IgM ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

6480 Alpha Diagnostics 1 Kit 854.4 EUR

Rat IgA ELISA kit 96 tests, Quantitative

6410-10 Alpha Diagnostics 1 kit 607.2 EUR

Pig IgM ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

9080 Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Lactate ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

10795 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

Rat VEGF ELISA Kit, 96 tests, quantitative

200-840-VER Alpha Diagnostics 1 kit 927.6 EUR

Goat IgG ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

7520 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

Goat IgM ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

7530 Alpha Diagnostics 1 kit 927.6 EUR

Goat IgA ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

7540 Alpha Diagnostics 1 kit 1000.8 EUR

Goat IgE ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

7550 Alpha Diagnostics 1 kit 1000.8 EUR

Rat IgG1 ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

6430 Alpha Diagnostics 1 Kit 854.4 EUR

Oxytocin ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

10790 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

Human IgG ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

1750 Alpha Diagnostics 1 Kit 781.2 EUR

Human IgM ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

1760 Alpha Diagnostics 1 Kit 781.2 EUR

Human IgA ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

1780 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

Sheep IgG ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

7620 Alpha Diagnostics 1 Kit 781.2 EUR

Sheep IgM ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

7630 Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Sheep IgA ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

7640 Alpha Diagnostics 1 kit 1000.8 EUR

Sheep IgE ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

7650 Alpha Diagnostics 1 kit 1000.8 EUR

Horse IgA ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

7720 Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Horse IgG ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

7730 Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Horse IgM ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

7740 Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Horse IgE ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

7750 Alpha Diagnostics 1 kit 927.6 EUR

Camel IgG ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

7820 Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Mouse IgA ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

6310 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

Mouse IgG ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

6320 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

Mouse IgE ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

6370 Alpha Diagnostics 1 Kit 781.2 EUR

Mouse IgM ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

6380 Alpha Diagnostics 1 Kit 781.2 EUR

Rat IgG2a ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

6440 Alpha Diagnostics 1 Kit 578.4 EUR

Rat IgG2b ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

6450 Alpha Diagnostics 1 Kit 634.8 EUR

G. Pig IgA ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

7410 Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

G. Pig IgG ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

7420 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

G. Pig IgM ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

7430 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

Mouse VEGF ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

100-230-VEM Alpha Diagnostics 1 Kit 854.4 EUR

Vitamin A ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

10760 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

Vitamin B1 ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

10765 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

Vitamin C ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

10770 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

Vitamin E ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

10775 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

Bovine IgG ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

8010 Alpha Diagnostics 1 Kit 781.2 EUR

Turkey IgG ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

8020 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

Horse Fab2 ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

7710-Fab Alpha Diagnostics 1 kit 854.4 EUR

Mouse IgG1 ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

6330 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

Mouse IgG3 ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

6360 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

Monkey IgA ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

7010 Alpha Diagnostics 1 Kit 854.4 EUR

Rabbit IgA ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

6510 Alpha Diagnostics 1 kit 927.6 EUR

Rabbit IgM ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

6580 Alpha Diagnostics 1 kit 708 EUR

Bovine IgA ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

8075 Alpha Diagnostics 1 Kit 854.4 EUR

Bovine IgM ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

8080 Alpha Diagnostics 1 Kit 854.4 EUR

Mouse CCL2 ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

MCC-0L2-100 Alpha Diagnostics 1 kit 578.4 EUR

Mouse CCL3 ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

MCC-0L3-100 Alpha Diagnostics 1 kit 607.2 EUR

Human CCL2 ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

HCC-0L2-105 Alpha Diagnostics 1 kit 578.4 EUR

Human CCL3 ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

HCC-0L3-110 Alpha Diagnostics 1 kit 578.4 EUR

Human CCL4 ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

HCC-0L4-115 Alpha Diagnostics 1 kit 578.4 EUR

Human CD93 ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

HCD-093-120 Alpha Diagnostics 1 kit 578.4 EUR

Protein-A ELISA Kit, 480 tests, Quantitative

800-110-PRA-5 Alpha Diagnostics 1 pk 3714 EUR

Rat IL-13 ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

RIL-013-100 Alpha Diagnostics 1 kit 578.4 EUR

Vasopressin ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

10800 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

Pig Insulin ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

10420 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

Vitamin B12 ELISA kit, 96 tests, Quantitative

0340-B12 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

D-Lactate ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

10845 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

Protein-A ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

800-110-PRA Alpha Diagnostics 1 kit 927.6 EUR

Mouse IgG2a ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

6340 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR

Mouse IgG2b ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

6350 Alpha Diagnostics 1 kit 781.2 EUR
Zbadano wiele czynników wpływających na zależny od stężenia H 2 O 2  wygląd określonego sygnału świetlnego. Wykorzystując możliwości dostosowania progów stężeń dla wyglądu koloru sygnalizacji świetlnej, wykazano ilościowe oznaczenie stężenia glukozy na 5 poziomach w klinicznie istotnym zakresie stężeń w sztucznym moczu jako modelowe potwierdzenie koncepcji. Platforma ta ma oferować możliwość wykrywania w przyszłości innych ważnych metabolitów..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *