Przeciwzapalne działanie aptaminy C na stan zapalny wywołany przez wyciąg z roztoczy kurzu domowego

Atopowe zapalenie skóry (AZS), przewlekła zapalna choroba skóry, charakteryzuje się występowaniem na skórze zmian wypryskowych, które objawiają się silnym swędzeniem i utrzymują się przez długi czas. Uważa się, że AD jest odpowiedzią na lokalne alergeny , w tym roztocza kurzu domowego (HDM). Aptamina C to zmodyfikowana forma witaminy C składająca się z aptamerów (fragmentów DNA), które wiążą się specyficznie z witaminą C i hamują jej utlenianie, zwiększając w ten sposób jej stabilność i działanie przeciwutleniające. Wiadomo już, że witamina C działa przeciwzapalnie na stany zapalne skóry.

Stres oksydacyjny jest jedną z głównych przyczyn chorób zapalnych, w tym zapalenia skóry wywołanego przez HDM, co sugeruje, że aktywność antyoksydacyjna aptaminy C może regulować reakcje zapalne na HDM w linii komórkowej keratynocytów skóry HaCaT i pierwotnych keratynocytach skóry. Aptamina C nie tylko hamowała indukowaną przez HDM proliferację obu typów komórek, ale hamowała indukowany przez HDM wzrost wytwarzania interleukiny (IL)-1α i IL-6 przez te komórki. Ponadto Aptamina C hamowała wytwarzanie IL-17 i IL-22 przez komórki T, które są ściśle związane z patogenezą AD, jak również z ekspresją IL-22Rα indukowaną przez HDM. Aptamina C zmniejszyła również produkcję grasicy i chemokiny regulowanej aktywacją (TARC) poprzez tłumienie interakcji między IL-22 i IL-22Rα, a także zmniejszenie migracji komórek T.Chociaż leczenie HDM znacznie zwiększyło ekspresję czynnika neurotroficznego pochodzenia glejowego (GDNF), który jest związany ze swędzeniem w zmianach skórnych AD, wzrost ten został zmniejszony przez leczenie aptaminą C. Podsumowując, wyniki te sugerują, że Aptamina C może skutecznie regulować zmiany zapalne, takie jak AD, poprzez regulację produkcji zapalnych cytokin i GDNF indukowanych przez HDM.

Alergiczne zapalenie dróg oddechowych jest coraz większym problemem zdrowotnym na całym świecie i potrzebne są nowe strategie zapobiegania lub łagodzenia tego stanu.

  • Retikulum endoplazmatyczne (ER) bierze udział w syntezie i dojrzewaniu białek i jest podatne na stres suborganelli, w tym zapalenie i sygnalizację wzmacniającą ROS. W tym miejscu zbadano wpływ ekstraktów Platycodi Radix (PRE) na astmę wywołaną ekstraktem z roztoczy kurzu domowego (HDM) (Dematophagoides pteronyssius). Po leczeniu 50, 100 lub 200 mg/kg-PRE kontrolowano naciek komórek zapalnych, stres ER i sygnalizację NF-κB.
  • Ekspresja cytokin zapalnych i mucin5AC była również hamowana w obecności PRE. Konsekwentnie, w ludzkich komórkach nabłonka oskrzeli eksponowanych na HDM, stres ER i związane z nim ROS były znacząco zwiększone wraz z sygnalizacją NF-κB, która była również osłabiona przez PRE i jego składniki.
  • Badanie to sugeruje, że PRE może być użyteczny jako środek terapeutyczny/prewencyjny w alergicznym zapaleniu dróg oddechowych związanym z HDM. Stres ER i związana z nim sygnalizacja ROS zaangażowana w zapalenie dostarczają dodatkowego mechanistycznego wglądu w leżący u podstaw mechanizm molekularny.
  • Zbadaliśmy wpływ surowicy astmatycznej na konstytutywną apoptozę eozynofili u zdrowych osób. Apoptoza eozynofili u zdrowych osobników była hamowana przez surowicę astmatyczną, ale nie przez normalną surowicę.
  • W szczegółowej analizie opartej na obecności IgE roztoczy kurzu domowego (HDM) surowica astmatyczna HDM IgE-dodatnia (+) była bardziej skuteczna w przypadku apoptozy eozynofili niż surowica astmatyczna HDM IgE-ujemna (-). Surowica astmatyczna HDM IgE+ hamowała zarówno normalną apoptozę HDM IgE-, jak i HDM IgE+ eozynofili, a HDM IgE- astmatyczna surowica hamowała apoptozę eozynofilów HDM IgE+ w normie.
  • HDM IgE- normalna surowica nie hamowała ani apoptozy HDM IgE- ani HDM IgE+ normalnych eozynofili, a HDM IgE+ normalna surowica hamowała apoptozę HDM IgE+ normalnych eozynofili. Rodzaj HDM IgE (IgE specyficzne dla Dermatophagoides pteronissinus i IgE specyficzne dla Dermatophagoides farinae) nie był związany z wpływem surowicy astmatycznej na apoptozę eozynofili.
  • Ekstrakty DP i DF, Der p1 i Der p2 nie były skuteczne w apoptozie eozynofili. Surowica astmatyczna HDM IgE+ hamowała cięcie prokaspazy 9 i prokaspazy 3. Surowica astmatyczna indukowała fosforylację Akt i ERK, a aktywacja ERK była tłumiona przez AKTi. Podsumowując, surowica astmatyczna hamowała normalną apoptozę eozynofili poprzez kaskadę PI3K/Akt/ERK. Nowatorskie podejście przyjęte w tym badaniu zapewniło lepszy wgląd w mechanizm antyapoptotyczny eozynofilów związany z HDM u pacjentów z astmą.

Poziomy immunoglobuliny E (IgE) w surowicy swoistych dla roztoczy kurzu domowego (HDM) Dermatophagoides farinae (DF) i Dermatophagoides pteronyssinus (DP) u 58 kotów z objawami klinicznymi sugerującymi atopowe zapalenie skóry (alergiczne zapalenie skóry), 52 koty bez historii choroba alergiczna lub immunologiczna (koty niealergiczne) i 26 kotów wolnych od swoistych patogenów (SPF) zmierzono za pomocą monoklonalnego testu immunosorpcyjnego związanego z enzymem anty-IgE.

Porównano reaktywność na alergeny zarówno natywne, jak i zredukowane HDM.

Koty SPF miały znacząco niższe poziomy IgE swoistej dla HDM w surowicy niż koty z alergicznym zapaleniem skóry i koty niealergiczne . Różnica w poziomach IgE swoistych dla HDM w surowicy kotów z alergicznym zapaleniem skóry i kotów niealergicznych była istotna dla natywnego alergenu DF, ale nie dla natywnego alergenu DP lub alergenów o zredukowanym HDM. Wyniki sugerują, że DF w swojej natywnej postaci może być istotnym alergenem u kotów z alergicznym zapaleniem skóry. Kliniczne znaczenie tych reakcji pozostaje jednak do udowodnienia.

Astma dotyka 300 milionów ludzi na całym świecie i nadal jest główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności. Modele zwierzęce astmy związane z chorobą są wymagane do porównania nowych mechanizmów terapeutycznych z ustalonymi podejściami klinicznymi. Wykazujemy, że przewlekła ekspozycja myszy na ekstrakt z roztocza kurzu domowego (HDM) powoduje alergiczne zapalenie dróg oddechowych, które można znacznie złagodzić poprzez interwencję terapeutyczną z hamowaniem fosfodiesterazy 4 i leczeniem kortykosteroidami.

Samicom myszy BALB/c podawano donosowo ekstrakt HDM (Dermatophagoides pteronyssinus) codziennie przez pięć tygodni i interwencję terapeutyczną z leczeniem przeciwzapalnym (deksametazon 1 mg/kg podskórnie raz dziennie, prednizolon 10 mg/kg doustnie dwa razy dziennie, flutikazon 3, 10 i 30 µg donosowo dwa razy dziennie, roflumilast 10 mg/kg doustnie dwa razy dziennie i donosowo 10 i 30 µg dwa razy dziennie) rozpoczęto po trzech tygodniach ekspozycji. Przewlekła ekspozycja na ekstrakt z HDM spowodowała znaczne zapalenie dróg oddechowych, wykazaną przez naciek komórek z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego i ekspresję genów zapalnych tkanki płucnej przez macierz TaqMan o niskiej gęstości.

House dust mite Antibody

GWB-F9D3F7 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

House Dust Mite Extract, Biotinylated

na-3083ABL Creative BioMart 100ug 638.4 EUR

House Dust Mite Extract, Biotinylated

na-3122ABL Creative BioMart 100ug 398.4 EUR

House Dust Mite Der p10 Protein

abx061467-05mg Abbexa 0.5 mg 1296 EUR

House Dust Mite Der p10 Protein

abx061467-100g Abbexa 100 µg Ask for price

House Dust Mite Der p10 Protein

abx061467-10g Abbexa 10 µg 1375 EUR

House Dust Mite Der p10 Protein

abx061467-50g Abbexa 50 µg Ask for price

House Dust Mite Extract D. farinae

na-3083A Creative BioMart 1mg 1358.4 EUR

House Dust Mite Der p10, Recombinant

MBS318924-05mg MyBiosource 0.5mg 985 EUR

House Dust Mite Der p10, Recombinant

MBS318924-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 4195 EUR

House Dust Mite Extract from D. pteronyssinus

na-3122A Creative BioMart 1mg 798.4 EUR

House Dust Mite (HDM) Der p1 Detection Kit

6044 Chondrex 1 kit 389 EUR

Dust Mite House American, Der f2 Protein

abx061583-05mg Abbexa 0.5 mg 1296 EUR

Dust Mite House American, Der f2 Protein

abx061583-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Dust Mite House American, Der f2 Protein

abx061583-10g Abbexa 10 µg 1362.5 EUR

Dust Mite House American, Der f2 Protein

abx061583-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Dust Mite House American, Der f2, Recombinant

MBS318925-05mg MyBiosource 0.5mg 980 EUR

Dust Mite House American, Der f2, Recombinant

MBS318925-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 4175 EUR

Mouse Anti-House Dust Mite (HDM) IgE Antibody Assay Kit

3037 Chondrex 1 kit 404 EUR

Recombinant Dermatophagoides farinae (American house dust mite) Tropomyosin

MBS1332626-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 375 EUR

Recombinant Dermatophagoides farinae (American house dust mite) Tropomyosin

MBS1332626-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 635 EUR

Recombinant Dermatophagoides farinae (American house dust mite) Tropomyosin

MBS1332626-1mgEColi MyBiosource 1mg(E-Coli) 1925 EUR

Recombinant Dermatophagoides farinae (American house dust mite) Tropomyosin

MBS1332626-5x1mgEColi MyBiosource 5x1mg(E-Coli) 8405 EUR

Rabbit anti-Euroglyphus maynei (Mayne's house dust mite) EURM2 Polyclonal Antibody

MBS9009832-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) Tropomyosin

MBS1242430-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 375 EUR

Recombinant Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) Tropomyosin

MBS1242430-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 635 EUR

Recombinant Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) Tropomyosin

MBS1242430-1mgEColi MyBiosource 1mg(E-Coli) 1925 EUR

Recombinant Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) Tropomyosin

MBS1242430-5x1mgEColi MyBiosource 5x1mg(E-Coli) 8405 EUR

OPCA04190-1MG - Tropomyosin Recombinant Protein (European house dust mite)

OPCA04190-1MG Aviva Systems Biology 1mg 1977 EUR

OPCA04190-20UG - Tropomyosin Recombinant Protein (European house dust mite)

OPCA04190-20UG Aviva Systems Biology 20ug 400 EUR

Rabbit anti-Dermatophagoides farinae (American house dust mite) DERF2 Polyclonal Antibody

MBS7150422-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Rabbit anti-Dermatophagoides farinae (American house dust mite) DERF3 Polyclonal Antibody

MBS7159153-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

OPCA04190-100UG - Tropomyosin Recombinant Protein (European house dust mite)

OPCA04190-100UG Aviva Systems Biology 100ug 586 EUR

Rabbit anti-Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) DERP1 Polyclonal antibody

MBS7162370-005mL MyBiosource 0.05mL 190 EUR

Rabbit anti-Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) DERP1 Polyclonal antibody

MBS7162370-01mL MyBiosource 0.1mL 270 EUR

Rabbit anti-Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) DERP1 Polyclonal antibody

MBS7162370-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1205 EUR

Rabbit anti-Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) DERP3 Polyclonal Antibody

MBS7155612-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Rabbit anti-Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) DERP6 Polyclonal Antibody

MBS7159251-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Rabbit anti-Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) DERP2 Polyclonal antibody

MBS7159539-005mL MyBiosource 0.05mL 190 EUR

Rabbit anti-Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) DERP2 Polyclonal antibody

MBS7159539-01mL MyBiosource 0.1mL 270 EUR

Rabbit anti-Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) DERP2 Polyclonal antibody

MBS7159539-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1205 EUR

Rabbit anti-Dermatophagoides farinae (American house dust mite) Tropomyosin Polyclonal Antibody

MBS7191209-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Euroglyphus maynei (Mayne's house dust mite) Mite group 2 allergen Eur m 2

MBS1312831-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 375 EUR

Recombinant Euroglyphus maynei (Mayne's house dust mite) Mite group 2 allergen Eur m 2

MBS1312831-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 635 EUR

Recombinant Euroglyphus maynei (Mayne's house dust mite) Mite group 2 allergen Eur m 2

MBS1312831-1mgEColi MyBiosource 1mg(E-Coli) 1925 EUR

Recombinant Euroglyphus maynei (Mayne's house dust mite) Mite group 2 allergen Eur m 2

MBS1312831-5x1mgEColi MyBiosource 5x1mg(E-Coli) 8405 EUR

Recombinant Euroglyphus maynei (Mayne's house dust mite) Mite group 2 allergen Eur m 2

MBS969753-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) Peptidase 1

MBS1074396-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 375 EUR

Recombinant Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) Peptidase 1

MBS1074396-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 635 EUR

Recombinant Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) Peptidase 1

MBS1074396-1mgEColi MyBiosource 1mg(E-Coli) 1925 EUR

Recombinant Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) Peptidase 1

MBS1074396-5x1mgEColi MyBiosource 5x1mg(E-Coli) 8405 EUR

Rabbit anti-Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) Tropomyosin Polyclonal Antibody

MBS7180276-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Rabbit anti-Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) Major mite allergen Der p 23 Polyclonal Antibody

MBS7151503-005mL MyBiosource 0.05mL 190 EUR

Rabbit anti-Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) Major mite allergen Der p 23 Polyclonal Antibody

MBS7151503-01mL MyBiosource 0.1mL 270 EUR

Rabbit anti-Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite) Major mite allergen Der p 23 Polyclonal Antibody

MBS7151503-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1205 EUR

Mouse Anti-House Dust Mite (HDM) Dermatophagoides farinae Serum IgE Antibody Assay Kit

3081 Chondrex 1 kit 417 EUR

Recombinant American house dust mite Der f 1 allergen protein, C-His Tag

MBS157388-005mg MyBiosource 0.05mg 345 EUR

Recombinant American house dust mite Der f 1 allergen protein, C-His Tag

MBS157388-01mg MyBiosource 0.1mg 450 EUR

Recombinant American house dust mite Der f 1 allergen protein, C-His Tag

MBS157388-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1710 EUR

Recombinant allergen Der f 2 for Dermatophagoides farinae (American house dust mite)

MBS505094-1mg MyBiosource 1mg 1210 EUR

Recombinant allergen Der f 2 for Dermatophagoides farinae (American house dust mite)

MBS505094-5x1mg MyBiosource 5x1mg 5145 EUR

Recombinant allergen Der p 10 for Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite)

MBS505097-1mg MyBiosource 1mg 1080 EUR

Recombinant allergen Der p 10 for Dermatophagoides pteronyssinus (European house dust mite)

MBS505097-5x1mg MyBiosource 5x1mg 4575 EUR

Mouse Anti-House Dust Mite (HDM) IgG Antibody Assay Kit

3030 Chondrex 1 kit 404 EUR

Mouse Anti-House Dust Mite (HDM) IgM Antibody Assay Kit

3036 Chondrex 1 kit 404 EUR

Mouse Anti-House Dust Mite (HDM) IgA Antibody Assay Kit

3046 Chondrex 1 kit 404 EUR

Mouse Anti-House Dust Mite (HDM) IgG1 Antibody Assay Kit

3034 Chondrex 1 kit 404 EUR

Mouse Anti-House Dust Mite (HDM) IgG3 Antibody Assay Kit

3039 Chondrex 1 kit 404 EUR

Mouse Anti-House Dust Mite (HDM) IgG2b Antibody Assay Kit

3035 Chondrex 1 kit 404 EUR

Mouse Anti-House Dust Mite (HDM) IgG2a Antibody Assay Kit

3038 Chondrex 1 kit 404 EUR

Mouse Specific IgE Against Dust Mite ELISA Kit

MBS3807130-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Mouse Specific IgE Against Dust Mite ELISA Kit

MBS3807130-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Mouse Specific IgE Against Dust Mite ELISA Kit

MBS3807130-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Mouse Specific IgE Against Dust Mite ELISA Kit

MBS3807130-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Mouse Anti-House Dust Mite (HDM) Dermatophagoides farinae IgG Antibody Assay Kit

3072 Chondrex 1 Kit 417 EUR

Mouse Anti-House Dust Mite (HDM) Dermatophagoides farinae IgM Antibody Assay Kit

3076 Chondrex 1 Kit 417 EUR

Mouse Anti-House Dust Mite (HDM) Dermatophagoides farinae IgG1 Antibody Assay Kit

3073 Chondrex 1 Kit 417 EUR

Mouse Anti-House Dust Mite (HDM) Dermatophagoides farinae IgG2b Antibody Assay Kit

3074 Chondrex 1 Kit 417 EUR

Mouse Anti-House Dust Mite (HDM) Dermatophagoides farinae IgG3 Antibody Assay Kit

3075 Chondrex 1 Kit 417 EUR

Human Dust Mite-Specific Serum Immunoglobulin E (IgE) ELISA Kit

MBS3800569-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human Dust Mite-Specific Serum Immunoglobulin E (IgE) ELISA Kit

MBS3800569-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human Dust Mite-Specific Serum Immunoglobulin E (IgE) ELISA Kit

MBS3800569-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human Dust Mite-Specific Serum Immunoglobulin E (IgE) ELISA Kit

MBS3800569-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Human Specific IgE4 Against Dust Mite Antibody ELISA Kit

MBS3802007-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human Specific IgE4 Against Dust Mite Antibody ELISA Kit

MBS3802007-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human Specific IgE4 Against Dust Mite Antibody ELISA Kit

MBS3802007-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human Specific IgE4 Against Dust Mite Antibody ELISA Kit

MBS3802007-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Recombinant Dust Mite Der p 2

DAG-WT594 Creative Diagnostics 1 mg 1320 EUR

Recombinant Dust Mite Der f2. [His]

DAGA-3090 Creative Diagnostics 0.5 mg 1560 EUR

Recombinant Dust Mite Der p10 [His]

DAGA-3089 Creative Diagnostics 0.5 mg 1560 EUR

Biotinylated Dust Mite Extract from D. farinae

3045 Chondrex 0.1 mg 234 EUR

Biotinylated Dust Mite Extract from D. pteronyssinus

3044 Chondrex 0.1 mg 96 EUR

Human Specific IgG4 Against Dust Mite Antibody ELISA Kit

MBS3802010-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Human Specific IgG4 Against Dust Mite Antibody ELISA Kit

MBS3802010-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Human Specific IgG4 Against Dust Mite Antibody ELISA Kit

MBS3802010-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Human Specific IgG4 Against Dust Mite Antibody ELISA Kit

MBS3802010-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Dust Mite Extract from D. fainae, 0.6 mg, lyophilzed

3040 Chondrex 0.6 mg 330 EUR

Dust Mite Extract from D. pteronyssinus, 0.6 mg, lyophilized

3033 Chondrex 0.6 mg 133 EUR

Recombinant house mouse Ppp2r2b protein, N-His Tag

MBS1562926-005mg MyBiosource 0.05mg 320 EUR

Recombinant house mouse Ppp2r2b protein, N-His Tag

MBS1562926-01mg MyBiosource 0.1mg 410 EUR

Recombinant house mouse Ppp2r2b protein, N-His Tag

MBS1562926-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1520 EUR

U43 House Keeping Primers

MP-r99997 ABM 150 ul / 10 uM 211.2 EUR

RNU6 House Keeping Primers

MP-r99998 ABM 150 ul / 10 uM 211.2 EUR

Rabbit anti-Flock house virus (FHV) B1 Polyclonal Antibody

MBS7148799-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Rabbit anti-Flock house virus (FHV) B2 Polyclonal Antibody

MBS7149211-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Rabbit anti-Flock house virus (FHV) alpha Polyclonal Antibody

MBS7152379-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

U1 snRNA House Keeping Primers

MP-r99999 ABM 150 ul / 10 uM 211.2 EUR

Rabbit anti-Musca domestica (House fly) ARM Polyclonal Antibody

MBS7150265-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Rabbit anti-Musca domestica (House fly) FMRF Polyclonal Antibody

MBS7168329-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Recombinant Flock house virus Protein B1 (B1)

MBS1016598-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1025 EUR

Recombinant Flock house virus Protein B1 (B1)

MBS1016598-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 600 EUR

Recombinant Flock house virus Protein B1 (B1)

MBS1016598-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 780 EUR

Recombinant Flock house virus Protein B1 (B1)

MBS1016598-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 695 EUR

Recombinant Flock house virus Protein B1 (B1)

MBS1016598-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 910 EUR

Recombinant Flock house virus Protein B2 (B2)

MBS1255250-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1030 EUR

Recombinant Flock house virus Protein B2 (B2)

MBS1255250-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 605 EUR

Recombinant Flock house virus Protein B2 (B2)

MBS1255250-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 780 EUR

Recombinant Flock house virus Protein B2 (B2)

MBS1255250-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 700 EUR

Recombinant Flock house virus Protein B2 (B2)

MBS1255250-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 915 EUR

Anti Mite allergen Blot 5 mouse monoclonal antibody

MBS157901-01mL MyBiosource 0.1mL 350 EUR

Anti Mite allergen Blot 5 mouse monoclonal antibody

MBS157901-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1250 EUR

Recombinant Flock house virus Capsid protein alpha (alpha)

MBS1247789-002mgBaculovirus MyBiosource 0.02mg(Baculovirus) 1280 EUR

Recombinant Flock house virus Capsid protein alpha (alpha)

MBS1247789-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 955 EUR

Recombinant Flock house virus Capsid protein alpha (alpha)

MBS1247789-002mgYeast MyBiosource 0.02mg(Yeast) 1070 EUR

Recombinant Flock house virus Capsid protein alpha (alpha)

MBS1247789-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 1120 EUR

Recombinant Flock house virus Capsid protein alpha (alpha)

MBS1247789-01mgYeast MyBiosource 0.1mg(Yeast) 1220 EUR

Mouse anti Rat IgE

10R-I106a Fitzgerald 1 mg 535 EUR

MOUSE ANTI DOG IgE

MBS215322-025mg MyBiosource 0.25mg 510 EUR

MOUSE ANTI DOG IgE

MBS215322-5x025mg MyBiosource 5x0.25mg 2115 EUR

MOUSE ANTI DOG IgE

MBS219800-025mg MyBiosource 0.25mg 510 EUR

MOUSE ANTI DOG IgE

MBS219800-5x025mg MyBiosource 5x0.25mg 2115 EUR

MOUSE ANTI RAT IgE

MBS212395-025mg MyBiosource 0.25mg 490 EUR

MOUSE ANTI RAT IgE

MBS212395-5x025mg MyBiosource 5x0.25mg 2025 EUR

Mouse anti Rat IgE

MBS531351-1mg MyBiosource 1mg 910 EUR

Mouse anti Rat IgE

MBS531351-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3950 EUR

Recombinant Flock house virus RNA-directed RNA polymerase, partial

MBS1438068-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Mouse anti Human IgE

10-S9601MND1-M0 Fitzgerald 1 mg 175 EUR

Mouse anti Human IgE

10-1025 Fitzgerald 1 mg 275 EUR

Mouse anti Human IgE

10-1026 Fitzgerald 1 mg 275 EUR

Mouse anti Human IgE

10-1027 Fitzgerald 1 mg 275 EUR

Mouse anti Human IgE

10-I104B Fitzgerald 1 mg 283 EUR

Mouse anti Human IgE

10-I104CC Fitzgerald 1 mg 283 EUR

Mouse anti Human IgE

10-I10A Fitzgerald 1 mg 144 EUR

Mouse anti Human IgE

10-I10C Fitzgerald 1 mg 144 EUR

Mouse anti Human IgE

10-I10E Fitzgerald 1 mg 471 EUR

Mouse anti Human IgE

10R-I104d Fitzgerald 1 mg 386 EUR

Mouse anti Human IgE

10R-I104e Fitzgerald 1 mg 425 EUR

Mouse anti Human IgE

10C-CR6046M3 Fitzgerald 1 mg 152 EUR

Mouse anti Human IgE

10C-CR6046M4 Fitzgerald 1 mg 152 EUR

Mouse anti Human IgE

10C-CR6046M5 Fitzgerald 1 mg 152 EUR

Mouse anti Human IgE

40R-1000 Fitzgerald 100 ug 218 EUR

Mouse anti Human IgE

40R-1004 Fitzgerald 100 ug 218 EUR

Mouse anti human IgE

E61I02201 EnoGene 100ug 225 EUR

Mouse anti Human IgE

MBS8579751-01mg MyBiosource 0.1mg 305 EUR

Mouse anti Human IgE

MBS8579751-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1220 EUR

MOUSE ANTI HUMAN IgE

MBS219795-02mg MyBiosource 0.2mg 490 EUR

MOUSE ANTI HUMAN IgE

MBS219795-5x02mg MyBiosource 5x0.2mg 2025 EUR

MOUSE ANTI SHEEP IgE

MBS226012-01mg MyBiosource 0.1mg 590 EUR

MOUSE ANTI SHEEP IgE

MBS226012-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2475 EUR

MOUSE ANTI HORSE IgE

MBS226020-01mg MyBiosource 0.1mg 370 EUR

MOUSE ANTI HORSE IgE

MBS226020-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

MOUSE ANTI HORSE IgE

MBS226022-01mg MyBiosource 0.1mg 370 EUR

MOUSE ANTI HORSE IgE

MBS226022-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1500 EUR

MOUSE ANTI HUMAN IgE

MBS211321-1mg MyBiosource 1mg 755 EUR

MOUSE ANTI HUMAN IgE

MBS211321-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3220 EUR

Mouse anti Human IgE

MBS531502-1mg MyBiosource 1mg 255 EUR

Mouse anti Human IgE

MBS531502-5x1mg MyBiosource 5x1mg 990 EUR

Mouse anti Human IgE

MBS532590-1mg MyBiosource 1mg 305 EUR

Mouse anti Human IgE

MBS532590-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1230 EUR

Mouse anti Human IgE

MBS532591-1mg MyBiosource 1mg 305 EUR

Mouse anti Human IgE

MBS532591-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1230 EUR

Mouse anti Human IgE

MBS530413-1mg MyBiosource 1mg 255 EUR

Mouse anti Human IgE

MBS530413-5x1mg MyBiosource 5x1mg 990 EUR

Mouse anti Human IgE

MBS530433-1mg MyBiosource 1mg 600 EUR

Mouse anti Human IgE

MBS530433-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2555 EUR

Mouse anti Human IgE

MBS530847-1mg MyBiosource 1mg 550 EUR

Mouse anti Human IgE

MBS530847-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2330 EUR

Mouse anti Human IgE

MBS530934-1mg MyBiosource 1mg 835 EUR

Mouse anti Human IgE

MBS530934-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3600 EUR

Zinc dust

Z00060 Pfaltz & Bauer 100G 246.4 EUR

Mouse anti Canine IgE

10-I11D Fitzgerald 1 mg 595 EUR

Mouse anti Canine IgE

MBS530707-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Mouse anti-Canine IgE

10-I11BLY Fitzgerald 1 mg 638 EUR

Rat anti Mouse IgE

10R-I105a Fitzgerald 1 mg 535 EUR

RAT ANTI MOUSE IgE

MBS235033-05mg MyBiosource 0.5mg 585 EUR

RAT ANTI MOUSE IgE

MBS235033-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 2450 EUR

Rat anti Mouse IgE

MBS530802-1mg MyBiosource 1mg 910 EUR

Rat anti Mouse IgE

MBS530802-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3950 EUR

GOAT ANTI MOUSE IgE

MBS222085-05mg MyBiosource 0.5mg 555 EUR

GOAT ANTI MOUSE IgE

MBS222085-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 2320 EUR

GOAT ANTI MOUSE IgE

MBS223772-1mg MyBiosource 1mg 515 EUR

GOAT ANTI MOUSE IgE

MBS223772-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2140 EUR

Mouse anti Human IgE (HRP)

61-I58A Fitzgerald 500 ug 375 EUR

Mouse anti Human IgE (HRP)

43R-1585 Fitzgerald 100 ug 234 EUR

MOUSE ANTI HORSE IgE: HRP

MBS226021-01mg MyBiosource 0.1mg 570 EUR

MOUSE ANTI HORSE IgE: HRP

MBS226021-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2385 EUR

Mouse anti Human IgE (HRP)

MBS530220-1mg MyBiosource 1mg 510 EUR

Mouse anti Human IgE (HRP)

MBS530220-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2145 EUR

Mouse anti-Dog IgE Antibody

abx401302-025mg Abbexa 0.25 mg 710.4 EUR

Mouse anti-Dog IgE Antibody

abx401303-025mg Abbexa 0.25 mg 710.4 EUR

Mouse anti-Rat IgE Antibody

abx401315-025mg Abbexa 0.25 mg 678 EUR

Mouse Anti-Dog IgE Antibody

abx401302-100g Abbexa 100 µg 475 EUR

Mouse Anti-Dog IgE Antibody

abx401303-1mg Abbexa 1 mg 475 EUR

Mouse Anti-Rat IgE Antibody

abx401315-100tests Abbexa 100 tests 450 EUR

Rabbit anti-Culex quinquefasciatus (Southern house mosquito)(Culex pungens) Odorant binding protein OBP28 Polyclonal Antibody

MBS7150970-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

mouse anti-human IgE mAb

E4A03B07-m EnoGene 50ug 275 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx120110-1mg Abbexa 1 mg 718.8 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023354-1mg Abbexa 1 mg 794.4 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023355-1mg Abbexa 1 mg 577.2 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023356-1mg Abbexa 1 mg 560.4 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023357-1mg Abbexa 1 mg 577.2 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023358-1mg Abbexa 1 mg 577.2 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023359-1mg Abbexa 1 mg 577.2 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023373-05mg Abbexa 0.5 mg 1446 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023376-1mg Abbexa 1 mg 718.8 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023378-1mg Abbexa 1 mg 718.8 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx120110-100l Abbexa 100 µl Ask for price

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx120110-20l Abbexa 20 µl 662.5 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx120110-50l Abbexa 50 µl Ask for price

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023354-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023354-80l Abbexa 80 µl 800 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023355-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023355-80l Abbexa 80 µl 550 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023357-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023357-80l Abbexa 80 µl 550 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023358-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023358-80l Abbexa 80 µl 550 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023359-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023359-80l Abbexa 80 µl 550 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023376-400l Abbexa 400 µl Ask for price

Mouse Anti-Human IgE Antibody

abx023376-80l Abbexa 80 µl 675 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

MBS9215376-02mL MyBiosource 0.2mL 430 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

MBS9215376-5x02mL MyBiosource 5x0.2mL 1910 EUR

Mouse Anti-Human IgE Antibody

MBS9215393-02mL MyBiosource 0.2mL 430 EUR

Przewlekłe leczenie sterydami istotnie hamowało te parametry. Ponadto roflumilast powodował znaczne zmniejszenie nacieku komórek zapalnych dróg oddechowych. Wykazaliśmy, że przewlekłe zapalenie alergiczne wywołane HDM może być znacząco złagodzone przez leczenie steroidami, a hamowanie fosfodiesterazy 4 moduluje naciek komórek zapalnych. Dlatego mysi model HDM może być użytecznym narzędziem do oceny nowych celów w leczeniu astmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *