Unikalne badanie zbiorcze próbek specyficznych dla próbek z użyciem starterów z kodem kreskowym (Uni-Pool) do badań przesiewowych na dużą skalę patogenów wirusowych

Testy zbiorcze zostały ostatnio szeroko przyjęte, aby ułatwić testy społecznościowe na dużą skalę podczas pandemii COVID-19. Ta strategia pozwala na zbieranie i przesiewanie wielu próbek w jednym teście, co znacznie oszczędza czas i koszty materiałów eksploatacyjnych. Niemniej jednak, gdy wynik testu zbiorczego jest pozytywny, konieczne jest powtórzenie kroków ponownego testowania dla każdej próbki, co może stanowić poważne wyzwanie podczas narastającej fali infekcji o rosnącej częstości występowania. W tej pracy opracowujemy unikalną, zakodowaną kreskowo…

12 czerwca, 2022
Read More >>