Klonowanie i charakterystyka genetyczna genu flageliny Helicobacter pylori.

Helicobacter pylori wytwarza polarną osłonkę wici, która, jak się uważa, jest niezbędna do bakteryjnej kolonizacji błony śluzowej żołądka człowieka. Tutaj opisujemy klonowanie i charakterystykę genetyczną genu H. pylori kodującego podjednostkę włókna wici, flagelinę . Przeszukiwanie biblioteki genomowej H. pylori sondą oligonukleotydową pochodzącą z N-końcowej sekwencji aminokwasowej oczyszczonej flageliny dało zrekombinowany klon plazmidowy niosący kodujący flagelinę gen flaA na fragmencie Bg/II o wielkości 9,3 kb. Sekwencja nukleotydowa flaA ujawniła otwartą ramkę odczytu złożoną z…

11 czerwca, 2022
Read More >>