Unikalne badanie zbiorcze próbek specyficznych dla próbek z użyciem starterów z kodem kreskowym (Uni-Pool) do badań przesiewowych na dużą skalę patogenów wirusowych

Testy zbiorcze zostały ostatnio szeroko przyjęte, aby ułatwić testy społecznościowe na dużą skalę podczas pandemii COVID-19. Ta strategia pozwala na zbieranie i przesiewanie wielu próbek w jednym teście, co znacznie oszczędza czas i koszty materiałów eksploatacyjnych. Niemniej jednak, gdy wynik testu zbiorczego jest pozytywny, konieczne jest powtórzenie kroków ponownego testowania dla każdej próbki, co może stanowić poważne wyzwanie podczas narastającej fali infekcji o rosnącej częstości występowania. W tej pracy opracowujemy unikalną, zakodowaną kreskowo strategię zbiorczego testowania specyficznego dla próbki wspomaganego starterem ( Uni – Pool), w której kluczowe sekwencje genetyczne patogenu wirusowego w surowej próbce są ekstrahowane i amplifikowane z jednoczesnym znakowaniem specyficznych dla próbki identyfikatorów.
Ten nowy proces usprawnia istniejące testy zbiorcze, eliminując potrzebę ponownego testowania i umożliwiając ujawnienie wyników testu – pozytywnych lub negatywnych – dla wszystkich próbek w puli poprzez analizę zwielokrotnionej krzywej topnienia zaraz po reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym. Znacząco skraca całkowity czas badania w przypadku badań przesiewowych na dużą skalę bez pogarszania swoistości i czułości wykrywania spowodowanej rozcieńczeniem próbki w puli. Nasza metoda była w stanie z powodzeniem odróżnić pięć próbek, dodatnich i ujemnych, w jednej puli przy znikomej reaktywności krzyżowej między próbkami dodatnimi i ujemnymi. Połączenie 40 symulowanych próbek zawierających pseudowirus koronawirusa-2 ciężkiego ostrego zespołu oddechowego o różnych obciążeniach (min.: 10 kopii/μl; maks.: 10 3 kopii/μl) dodane do sztucznej śliny wykazano w ośmiu randomizowanych pulach. Wyniki pięciu próbek w jednej puli z hipotetyczną prewalencją infekcji wynoszącą 15% w 40 próbkach zostały pomyślnie przetestowane i zweryfikowane za pomocą typowej puli opartej na metodzie Dorman.

Słowacka adaptacja skali lęku przed koronawirusem

W badaniu tym zbadano właściwości psychometryczne słowackiej wersji Skali Lęku Koronawirusowego (CAS-SK) na próbie dorosłych Słowaków ( N  = 743). Dane zostały zebrane online podczas drugiej fali pandemii COVID-19 na Słowacji. Wraz ze skalą lęku przed koronawirusem, badanym podawano Skalę Postrzeganego Stresu oraz Indeks Dobrostanu. Wyniki Konfirmacyjnej Analizy Czynnikowej wskazują na stabilną  jednowymiarową strukturę CAS-SK, dobrą rzetelność i odpowiednią trafność zbieżną.
Wyniki teorii odpowiedzi na pozycje sugerują, że wszystkie pozycje mają dobre parametry rozróżniania, wszystkie progi wzrastają monotonicznie w skali ocen, a CAS-SK dostarcza więcej informacji u osób z wysokim poziomem lęku związanego z koronawirusem. Wyniki te sugerują, że CAS-SK jest ważnym i wiarygodnym narzędziem do pomiaru lęku przed koronawirusem.

Czynne  jednokomorowe serce z powodu pęknięcia przegrody międzykomorowej po zawale mięśnia sercowego

Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD) jest często śmiertelnym powikłaniem spowodowanym zawałem mięśnia sercowego. Przedstawiamy rzadki przypadek pęknięcia przegrody międzykomorowej po zawale serca u pacjenta po pozaustrojowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej (eCPR). W badaniu echokardiograficznym przyłóżkowym po kaniulacji VA ECMO zauważono okrągłą, przerośniętą lewą komorę z rozerwaną przegrodą międzykomorową (maksymalne rozejście się komory 3,3 cm), której towarzyszyło zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory i ucisk prawej komory przez wolną komorę ściana przegrodowa. Nie doszło do separacji międzykomorowej związanej z ciśnieniem, co prowadziło do przecieku lewo-prawo, a zatem do w pełni funkcjonalnego  jednokomorowego serca.

Odkrywanie koncepcji przywództwa z perspektywy fizjoterapeutów w Stanach Zjednoczonych

Celem tego badania było zbadanie postrzegania przez fizjoterapeutów praktykujących w Stanach Zjednoczonych znaczenia cech przywództwa i cech demograficznych oraz innych czynników, które mogą być związane z postrzeganiem przywództwa w trzech kontekstach: miejsce pracy, system opieki zdrowotnej i społeczeństwo.
 Kwestionariusz online został rozesłany za pomocą próbkowania kuli śnieżnej do fizjoterapeutów praktykujących w Stanach Zjednoczonych przez okres 8 tygodni od października do listopada 2019 roku . W pięciostopniowej skali ważności oceniono łącznie 15 cech przywódczych.
Uni-Trieve, 1 liter
Uni-Trieve, 1 liter
Wyniki: Na ankietę odpowiedziało łącznie 278 fizjoterapeutów. Ocenili komunikację i profesjonalizm jako dwie najważniejsze cechy przywódcze we wszystkich środowiskach. Samoświadomość i zmysł biznesowy nie były postrzegane jako ważne dla przywództwa. Nie znaleziono związku między płcią a samodeklaracją jako lidera lub między ustawieniem praktyki uczestnika a jego oceną ważności cech przywódczych.
Nasze wyniki kontynuują dyskusję na temat przywództwa w zawodzie fizjoterapeuty. Podkreślają wszechstronną akceptację cech przywódczych jako ważnych niezależnie od kontekstu. Niezbędne będą dalsze prace, aby przenieść tę deklarację znaczenia umiejętności przywódczych na określenie podstawowych umiejętności przywódczych w edukacji fizjoterapeutów i praktyce klinicznej.
 egzaminator percepcji fizjoterapeutów  stanów uniwersyteckich w kontekście znaczenia cech przywództwa, cech demograficznych i faktorów autorów podatnych na postrzeganie przywództwa w różnych kontekstach społecznych: de santé et la société.
dystrybucja en ligne d’un kwestionariusz par échantillonnage en boule de neige aux physiothérapeutes qui exercent aux aux États- Unis , sur une période de huit semaines entre octobre and novembre 2019. Au total, les chercheurs on écécéciné révaluique zwrotnica.
 au ogółem, 278 physiothérapeutes ont répondu au kwestionariusz. Jest to klasa komunikacji i profesjonalizmu w niektórych cechach przywództwa w wielu kontekstach. Ils nie pasują do świadomości społecznej, w której znajdują się ważne sprawy przywództwa. Nie ma stałego prawa do gatunku i autodeklaracji lidera lub całego środowiska praktyki uczestnika i jego klasy o znaczeniu cech przywództwa.
 les résultats font évoluer les échanges sur le przywództwo w zawodzie fizjoterapeuty. Ils font ressortir l’acceptation complète de l’importance des caractéristiques du przywództwo, quel que soit le contexte. D’autres travaux 'imposent to pour faire tranzytowa deklaracja dotycząca znaczenia zdolności przywódczych w stosunku do określenia niezbędnych kompetencji przywódczych dla instytucji fizjoterapeuty i kliniki praktycznej.

Wielocechowa prognoza genomowa w wielu środowiskach dla cech jakościowych w pszenicy ozimej

Pszenica biała miękka to klasa pszenicy stosowana na rynkach zagranicznych i krajowych do wytwarzania różnych produktów końcowych wymagających określonych cech jakościowych. Ze względu na związane z tym koszty, czas i ilość potrzebnego materiału siewnego, fenotypowanie cechy jakości końcowego zastosowania jest opóźnione do późniejszych pokoleń. Wcześniej badaliśmy potencjał wykorzystania selekcji genomowej (GS) do selekcji lepszych genotypów na wcześniejszym etapie programu hodowlanego. Hodowcy zazwyczaj mierzą wiele cech w różnych lokalizacjach, co otwiera drogę do odkrywania modeli GS opartych na wielu cechach. Głównym celem tego badania było zbadanie potencjału wykorzystania wielocechowych modeli GS do przewidywania siedmiu różnych cech jakościowych przy użyciu walidacji krzyżowej, przewidywania niezależnego i przewidywania międzylokacyjnego w programie hodowli pszenicy.
Zastosowana populacja składała się z 666 genotypów pszenicy białej miękkiej sadzonych przez 5 lat w dwóch lokalizacjach w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Zoptymalizowaliśmy i porównaliśmy wydajność czterech  modeli GS opartych na jednej i wielu cechach, a mianowicie Bayesa B, genomicznej najlepszej bezstronnej prognozy liniowej ( GBLUP ), wielowarstwowego perceptronu (MLP) i lasów losowych.

UNI-TRIEVE Mild Temperature Retrieval Solution (37-75 degrees celcius retrieval) 1 liter

NB325 Innovex 1 liter 512.4 EUR

pH Buff Cap Kit 10x 4 10x 7 10x 10 2x Uni Ind

CPMX4710-UNI Scientific Laboratory Supplies EACH 109.44 EUR

UNI-TRIEVE Mild Temperature Retrieval Solution (40-75 degrees celcius)-Trial Size 200ml

NB325-200S Innovex 200 ml 261.6 EUR

ZeptoCoat (1 Liter)

0801179L Zeptometrix 1 Liter 305.86 EUR

ZeptoBind (1 Liter)

0801184L Zeptometrix 1 Liter 305.86 EUR

ZeptoBlock (1 Liter)

0801185L Zeptometrix 1 Liter 305.86 EUR

Background Buster, 1 Liter

NB306-1L Innovex 1 Litter 2976 EUR

Harris Uni-Core 1.20mm

WB100074 Scientific Laboratory Supplies PK25 269.04 EUR

10 LITER PE RESERVOIR

TANKPE010 Scientific Laboratory Supplies EACH 442.32 EUR

30 LITER PE RESERVOIR

TANKPE030 Scientific Laboratory Supplies EACH 793.44 EUR

60 LITER PE RESERVOIR

TANKPE060 Scientific Laboratory Supplies EACH 1228.92 EUR

PBS Isotonic Buffer, 1 Liter; 20X Concentrate

NB303 Innovex 1 Liter 331.2 EUR

Uni Clamp Rot Microtome Silver

HIS3026 Scientific Laboratory Supplies EACH 644.1 EUR

Uni Adj Macro Cassette Clamp

HIS3030 Scientific Laboratory Supplies EACH 844.74 EUR

Ohaus Uni Block 12mm Vials

STI7246 Scientific Laboratory Supplies EACH 303.24 EUR

Ohaus Uni Block 15mm vials

STI7248 Scientific Laboratory Supplies EACH 303.24 EUR

Ohaus Uni Block 17mm Vials

STI7250 Scientific Laboratory Supplies EACH 303.24 EUR

Ohaus Uni Block 21mm Vials

STI7252 Scientific Laboratory Supplies EACH 303.24 EUR

Ohaus Uni Block 28mm Vials

STI7254 Scientific Laboratory Supplies EACH 303.24 EUR

Custom Engraving of Uni-Puck

M-CP-CENGR MiTeGen 1 SERVICE Ask for price

Uni-puck eCryotag Tracking Option

M-CP-ECT MiTeGen 1 SERVICE 20 EUR

Kinesis 2 liter filter flask

FIL1009 Scientific Laboratory Supplies EACH 139.08 EUR

Kinesis Funnel; Graduated 300ml; 1 liter filter flask

FIL1007 Scientific Laboratory Supplies EACH 93.48 EUR

Additional shelf for 180 liter incubators, 1 each

H3550-180-SH Benchmark Scientific 1 each 376 EUR

Additional shelf for 45 liter incubators, 1 each

H3550-45-SH Benchmark Scientific 1 each 187.4 EUR

RNase FREE, 1 Liter Bottle Removes RNase & DNAse

10-173 Genesee Scientific 1 Bottle/Unit 337 EUR

Uni Seamless Cloning and Assembly Kit

20-abx098063 Abbexa
 • 644.40 EUR
 • 794.40 EUR
 • 1245.60 EUR
 • 10 rxns
 • 20 rxns
 • 60 rxns

Centr5910RiG Ult Vers S-4-Uni

E5943000912 Scientific Laboratory Supplies EACH 13765.5 EUR

Ohaus Uni Block 12mm Test Tubes

STI7256 Scientific Laboratory Supplies EACH 342 EUR

Ohaus Uni Block 16mm Test Tubes

STI7258 Scientific Laboratory Supplies EACH 342 EUR

Ohaus Uni Block 20mm Test Tubes

STI7260 Scientific Laboratory Supplies EACH 342 EUR

Ohaus Uni Block 25mm Test Tubes

STI7262 Scientific Laboratory Supplies EACH 342 EUR

200ul Uni Fit Rckd Rfrnc Tips

PIP0121 Scientific Laboratory Supplies PK4800 210.9 EUR

Harris 25 x Uni Core 2.00mm

WB100076 Scientific Laboratory Supplies PK25 229.14 EUR

HARRIS UNI-CORE; 3MM INTERNAL DIAMETER

WHAWB100078 Scientific Laboratory Supplies PK25 289.56 EUR

Harris uni-core 1mm internal diameter

Z708801-25EA Scientific Laboratory Supplies PK25 269.04 EUR

16 Research Autoclave, 16 liter, 115V

BCM1541 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 7951.31 EUR

Stacking kit for 45 liter incubator

H3550-45-SK Benchmark Scientific 1 each 363.8 EUR

12 liter High-Capacity Refrigerator (HC12)

TW-HC12 MiTeGen 1 UNIT 1500 EUR

20 liter High-Capacity Refrigerator (HC20)

TW-HC20 MiTeGen 20 liter 1925 EUR

34 liter High-Capacity Refrigerator (HC34)

TW-HC34 MiTeGen 34 liter 1530 EUR

35 liter High-Capacity Refrigerator (HC35)

TW-HC35 MiTeGen 25 liter 2080 EUR

38 liter High-Capacity Refrigerator (HC38)

TW-HC38 MiTeGen 38 liter 2040 EUR

10 liter Extended Time Refrigerator (XT10)

TW-XT10 MiTeGen 10 liter 1084 EUR

20 liter Extended Time Refrigerator (XT20)

TW-XT20 MiTeGen 20 liter 1298 EUR

34 Liter Extended Time Refrigerator (XT34)

TW-XT34 MiTeGen 34 liter 1686 EUR

BioBucket collapsible laboratory ice bucket, 5 Liter, 1/each

B8300 MTC Bio 1/pack 96.46 EUR

STAT Hematoxylin (Nuclear counterstain), 10 second hematoxylin 1 Liter

NB305A Innovex 1 Liter 512.4 EUR

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack I – Active Genes

C10000 EpiGentek
 • 928.26 EUR
 • 588.50 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack I – Repression Genes

C10001 EpiGentek
 • 928.26 EUR
 • 588.50 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack II – Active Genes

C10002 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack II – Repression Genes

C10003 EpiGentek
 • 928.26 EUR
 • 588.50 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Methylation Antibody Panel Pack III – Active Genes

C10004 EpiGentek
 • 928.26 EUR
 • 588.50 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3K4 Methylation Antibody Panel Pack

C10005 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K9 Methylation Antibody Panel Pack

C10006 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K27 Methylation Antibody Panel Pack

C10007 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K36 Methylation Antibody Panel Pack

C10008 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3K79 Methylation Antibody Panel Pack

C10009 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3 Acetylation Antibody Panel Pack I

C10010 EpiGentek
 • 928.26 EUR
 • 588.50 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Acetylation Antibody Panel Pack II

C10011 EpiGentek
 • 928.26 EUR
 • 588.50 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H4K20 Methylation Antibody Panel Pack

C10012 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H4 Acetylation Antibody Panel Pack

C10013 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 4 x 25 µg
 • 4 x 25 ul

Histone H3 Phosphorylation Antibody Panel Pack

C10014 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R2 Methylation Antibody Panel Pack

C10015 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R8 Methylation Antibody Panel Pack

C10016 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R17 Methylation Antibody Panel Pack

C10017 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H3R26 Methylation Antibody Panel Pack

C10018 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

Histone H4R3 Methylation Antibody Panel Pack

C10019 EpiGentek
 • 754.26 EUR
 • 470.80 EUR
 • 3 x 25 µg
 • 3 x 25 ul

DNMT3A Protein

E11000 EpiGentek
 • 971.76 EUR
 • 618.20 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

TET1 Protein (Active)

E12002 EpiGentek
 • 387.12 EUR
 • 225.50 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

DNMT3B Protein 

E14000 EpiGentek
 • 971.76 EUR
 • 618.20 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

DNMT1 Protein 

E15000 EpiGentek
 • 971.76 EUR
 • 618.20 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

HDAC1 Protein 

E24002 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC10 Protein 

E24003 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC11 Protein 

E24004 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC2 Protein 

E24005 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC3 Protein 

E24006 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC4 Protein 

E24007 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

HDAC5 Protein 

E24008 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

HDAC6 Protein 

E24009 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC7 Protein 

E24010 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

HDAC8 Protein 

E24011 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 50 µg
 • 50 ul

HDAC9 Protein 

E24012 EpiGentek
 • 968.28 EUR
 • 616.00 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

H3F3A Protein 

E35003 EpiGentek
 • 174.84 EUR
 • 78.10 EUR
 • 50 µg
 • 50 ul

H4 Protein 

E35005 EpiGentek
 • 174.84 EUR
 • 78.10 EUR
 • 50 µg
 • 50 ul

SOD1 Protein 

E70000 EpiGentek
 • 599.40 EUR
 • 365.20 EUR
 • 25 µg
 • 25 ul

Goat Anti-Rabbit Secondary Antibody, Biotin Conjugated

A12001 EpiGentek
 • 232.26 EUR
 • 117.70 EUR
 • 350 µg
 • 350 ug

Goat Anti-Rat Secondary Antibody, Biotin Conjugated

A12002 EpiGentek
 • 232.26 EUR
 • 117.70 EUR
 • 350 µg
 • 350 ug

HRP-Goat Anti-Mouse Secondary Antibody

A12003 EpiGentek
 • 232.26 EUR
 • 117.70 EUR
 • 350 µg
 • 350 ug

HRP-Goat Anti-Rabbit Secondary Antibody

A12004 EpiGentek
 • 232.26 EUR
 • 117.70 EUR
 • 350 µg
 • 350 ug

EpiMag HT (96-Well) Magnetic Separator

Q10002 EpiGentek
 • 416.70 EUR
 • 258.50 EUR
 • 1/Pack
 • 1/Pack

EpiMag 96-Well Microplate (5/pack) 

Q10003 EpiGentek
 • 136.56 EUR
 • 52.80 EUR
 • 5/pack
 • 5/pack

Human Genomic DNA 

X11000 EpiGentek
 • Ask for price
 • 235.40 EUR
 • 0.2 ml
 • 0.2 ml

Human Brain Genomic DNA  

X11001 EpiGentek
 • Ask for price
 • 77.00 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

DNA Methylation Antibody Panel Pack I

C20000 EpiGentek
 • 458.46 EUR
 • 270.60 EUR
 • each
 • 2 x 25 ul

Uni-from Glass stirrer A B24/B24

STI1082 Scientific Laboratory Supplies EACH 82.08 EUR

300ul Uni Fit Rckd+Strl Filter Tips

PIP0144 Scientific Laboratory Supplies PK4800 535.8 EUR

Axypet Pro Uni Stand x4 Pip Red

PIP2742 Scientific Laboratory Supplies EACH 57 EUR

Axypet Pro Uni Stand x6 Pip Transparent

PIP2744 Scientific Laboratory Supplies EACH 80.94 EUR

200ul Yellow Uni Strl+Stk Rckd Tips

PIP0039 Scientific Laboratory Supplies PK4800 235.98 EUR
Dokładności prognoz dla wielocechowych modeli GS były o 5,5 i 7,9% lepsze  niż modele jednocechowe dla przewidywań wewnątrzśrodowiskowych i międzylokacyjnych. Wielocechowe modele maszynowe i głębokiego uczenia się spisywały się lepiej niż GBLUP i Bayes B w przewidywaniach międzylokacyjnych, ale ich zalety zmniejszyły się, gdy w modelu uwzględniono genotyp według komponentu środowiska. Największą poprawę dokładności predykcji, tj. 35%, uzyskano dla zawartości białka w mące z wielo-cechowym modelem MLP. Badanie to wykazało potencjał wykorzystania modeli GS opartych na wielu cechach w celu zwiększenia dokładności przewidywania poprzez wykorzystanie informacji z wcześniej fenotypowanych cech. Pomogłoby to w skróceniu czasu cyklu hodowlanego w sposób oszczędny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *