Unikalne badanie zbiorcze próbek specyficznych dla próbek z użyciem starterów z kodem kreskowym (Uni-Pool) do badań przesiewowych na dużą skalę patogenów wirusowych

Testy zbiorcze zostały ostatnio szeroko przyjęte, aby ułatwić testy społecznościowe na dużą skalę podczas pandemii COVID-19. Ta strategia pozwala na zbieranie i przesiewanie wielu próbek w jednym teście, co znacznie oszczędza czas i koszty materiałów eksploatacyjnych. Niemniej jednak, gdy wynik testu zbiorczego jest pozytywny, konieczne jest powtórzenie kroków ponownego testowania dla każdej próbki, co może stanowić poważne wyzwanie podczas narastającej fali infekcji o rosnącej częstości występowania. W tej pracy opracowujemy unikalną, zakodowaną kreskowo strategię zbiorczego testowania specyficznego dla próbki wspomaganego starterem ( Uni – Pool), w której kluczowe sekwencje genetyczne patogenu wirusowego w surowej próbce są ekstrahowane i amplifikowane z jednoczesnym znakowaniem specyficznych dla próbki identyfikatorów.
Ten nowy proces usprawnia istniejące testy zbiorcze, eliminując potrzebę ponownego testowania i umożliwiając ujawnienie wyników testu – pozytywnych lub negatywnych – dla wszystkich próbek w puli poprzez analizę zwielokrotnionej krzywej topnienia zaraz po reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym. Znacząco skraca całkowity czas badania w przypadku badań przesiewowych na dużą skalę bez pogarszania swoistości i czułości wykrywania spowodowanej rozcieńczeniem próbki w puli. Nasza metoda była w stanie z powodzeniem odróżnić pięć próbek, dodatnich i ujemnych, w jednej puli przy znikomej reaktywności krzyżowej między próbkami dodatnimi i ujemnymi. Połączenie 40 symulowanych próbek zawierających pseudowirus koronawirusa-2 ciężkiego ostrego zespołu oddechowego o różnych obciążeniach (min.: 10 kopii/μl; maks.: 10 3 kopii/μl) dodane do sztucznej śliny wykazano w ośmiu randomizowanych pulach. Wyniki pięciu próbek w jednej puli z hipotetyczną prewalencją infekcji wynoszącą 15% w 40 próbkach zostały pomyślnie przetestowane i zweryfikowane za pomocą typowej puli opartej na metodzie Dorman.

Słowacka adaptacja skali lęku przed koronawirusem

W badaniu tym zbadano właściwości psychometryczne słowackiej wersji Skali Lęku Koronawirusowego (CAS-SK) na próbie dorosłych Słowaków ( N  = 743). Dane zostały zebrane online podczas drugiej fali pandemii COVID-19 na Słowacji. Wraz ze skalą lęku przed koronawirusem, badanym podawano Skalę Postrzeganego Stresu oraz Indeks Dobrostanu. Wyniki Konfirmacyjnej Analizy Czynnikowej wskazują na stabilną  jednowymiarową strukturę CAS-SK, dobrą rzetelność i odpowiednią trafność zbieżną.
Wyniki teorii odpowiedzi na pozycje sugerują, że wszystkie pozycje mają dobre parametry rozróżniania, wszystkie progi wzrastają monotonicznie w skali ocen, a CAS-SK dostarcza więcej informacji u osób z wysokim poziomem lęku związanego z koronawirusem. Wyniki te sugerują, że CAS-SK jest ważnym i wiarygodnym narzędziem do pomiaru lęku przed koronawirusem.

Czynne  jednokomorowe serce z powodu pęknięcia przegrody międzykomorowej po zawale mięśnia sercowego

Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD) jest często śmiertelnym powikłaniem spowodowanym zawałem mięśnia sercowego. Przedstawiamy rzadki przypadek pęknięcia przegrody międzykomorowej po zawale serca u pacjenta po pozaustrojowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej (eCPR). W badaniu echokardiograficznym przyłóżkowym po kaniulacji VA ECMO zauważono okrągłą, przerośniętą lewą komorę z rozerwaną przegrodą międzykomorową (maksymalne rozejście się komory 3,3 cm), której towarzyszyło zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory i ucisk prawej komory przez wolną komorę ściana przegrodowa. Nie doszło do separacji międzykomorowej związanej z ciśnieniem, co prowadziło do przecieku lewo-prawo, a zatem do w pełni funkcjonalnego  jednokomorowego serca.

Odkrywanie koncepcji przywództwa z perspektywy fizjoterapeutów w Stanach Zjednoczonych

Celem tego badania było zbadanie postrzegania przez fizjoterapeutów praktykujących w Stanach Zjednoczonych znaczenia cech przywództwa i cech demograficznych oraz innych czynników, które mogą być związane z postrzeganiem przywództwa w trzech kontekstach: miejsce pracy, system opieki zdrowotnej i społeczeństwo.
 Kwestionariusz online został rozesłany za pomocą próbkowania kuli śnieżnej do fizjoterapeutów praktykujących w Stanach Zjednoczonych przez okres 8 tygodni od października do listopada 2019 roku . W pięciostopniowej skali ważności oceniono łącznie 15 cech przywódczych.
Uni-Trieve, 1 liter
Uni-Trieve, 1 liter
Wyniki: Na ankietę odpowiedziało łącznie 278 fizjoterapeutów. Ocenili komunikację i profesjonalizm jako dwie najważniejsze cechy przywódcze we wszystkich środowiskach. Samoświadomość i zmysł biznesowy nie były postrzegane jako ważne dla przywództwa. Nie znaleziono związku między płcią a samodeklaracją jako lidera lub między ustawieniem praktyki uczestnika a jego oceną ważności cech przywódczych.
Nasze wyniki kontynuują dyskusję na temat przywództwa w zawodzie fizjoterapeuty. Podkreślają wszechstronną akceptację cech przywódczych jako ważnych niezależnie od kontekstu. Niezbędne będą dalsze prace, aby przenieść tę deklarację znaczenia umiejętności przywódczych na określenie podstawowych umiejętności przywódczych w edukacji fizjoterapeutów i praktyce klinicznej.
 egzaminator percepcji fizjoterapeutów  stanów uniwersyteckich w kontekście znaczenia cech przywództwa, cech demograficznych i faktorów autorów podatnych na postrzeganie przywództwa w różnych kontekstach społecznych: de santé et la société.
dystrybucja en ligne d’un kwestionariusz par échantillonnage en boule de neige aux physiothérapeutes qui exercent aux aux États- Unis , sur une période de huit semaines entre octobre and novembre 2019. Au total, les chercheurs on écécéciné révaluique zwrotnica.
 au ogółem, 278 physiothérapeutes ont répondu au kwestionariusz. Jest to klasa komunikacji i profesjonalizmu w niektórych cechach przywództwa w wielu kontekstach. Ils nie pasują do świadomości społecznej, w której znajdują się ważne sprawy przywództwa. Nie ma stałego prawa do gatunku i autodeklaracji lidera lub całego środowiska praktyki uczestnika i jego klasy o znaczeniu cech przywództwa.
 les résultats font évoluer les échanges sur le przywództwo w zawodzie fizjoterapeuty. Ils font ressortir l’acceptation complète de l’importance des caractéristiques du przywództwo, quel que soit le contexte. D’autres travaux 'imposent to pour faire tranzytowa deklaracja dotycząca znaczenia zdolności przywódczych w stosunku do określenia niezbędnych kompetencji przywódczych dla instytucji fizjoterapeuty i kliniki praktycznej.

Wielocechowa prognoza genomowa w wielu środowiskach dla cech jakościowych w pszenicy ozimej

Pszenica biała miękka to klasa pszenicy stosowana na rynkach zagranicznych i krajowych do wytwarzania różnych produktów końcowych wymagających określonych cech jakościowych. Ze względu na związane z tym koszty, czas i ilość potrzebnego materiału siewnego, fenotypowanie cechy jakości końcowego zastosowania jest opóźnione do późniejszych pokoleń. Wcześniej badaliśmy potencjał wykorzystania selekcji genomowej (GS) do selekcji lepszych genotypów na wcześniejszym etapie programu hodowlanego. Hodowcy zazwyczaj mierzą wiele cech w różnych lokalizacjach, co otwiera drogę do odkrywania modeli GS opartych na wielu cechach. Głównym celem tego badania było zbadanie potencjału wykorzystania wielocechowych modeli GS do przewidywania siedmiu różnych cech jakościowych przy użyciu walidacji krzyżowej, przewidywania niezależnego i przewidywania międzylokacyjnego w programie hodowli pszenicy.
Zastosowana populacja składała się z 666 genotypów pszenicy białej miękkiej sadzonych przez 5 lat w dwóch lokalizacjach w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Zoptymalizowaliśmy i porównaliśmy wydajność czterech  modeli GS opartych na jednej i wielu cechach, a mianowicie Bayesa B, genomicznej najlepszej bezstronnej prognozy liniowej ( GBLUP ), wielowarstwowego perceptronu (MLP) i lasów losowych.

ZeptoCoat (1 Liter)

0801179L Zeptometrix 1 Liter 249 EUR

ZeptoBind (1 Liter)

0801184L Zeptometrix 1 Liter 249 EUR

ZeptoBlock (1 Liter)

0801185L Zeptometrix 1 Liter 249 EUR

10 LITER PE RESERVOIR

TANKPE010 Scientific Laboratory Supplies EACH 590.13 EUR

30 LITER PE RESERVOIR

TANKPE030 Scientific Laboratory Supplies EACH 1057.54 EUR

60 LITER PE RESERVOIR

TANKPE060 Scientific Laboratory Supplies EACH 1633.31 EUR

16 Research Autoclave, 16 liter, 115V

BCM1541 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 7951.31 EUR

Kinesis 2 liter filter flask

FIL1009 Scientific Laboratory Supplies EACH 173.64 EUR

Background Buster, 1-Liter; Ready-To-Use

NB306-1L Innovex 1 Litter 2365 EUR

PBS Isotonic Buffer, 1-Liter; 20X Concentrate

NB303 Innovex 1 Liter 289 EUR

UNI-TRIEVE Mild Temperature Retrieval Solution (37

NB325 Innovex 1 liter 375 EUR

UNI-TRIEVE Mild Temperature Retrieval Solution (37

NB325-200S Innovex 200 ml 175 EUR

UNI-TRIEVE Mild Temperature Retrieval Solution (37

NB325-500 Innovex 500 ml 265 EUR

Additional shelf for 180 liter incubators, 1 each

H3550-180-SH Benchmark Scientific 1 each 376 EUR

RNase FREE, 1 Liter Bottle Removes RNase & DNAse

10-173 Genesee Scientific 1 Bottle/Unit 337 EUR

Stacking kit for 45 liter incubator

H3550-45-SK Benchmark Scientific 1 each 363.8 EUR

Additional shelf for 45 liter incubators, 1 each

H3550-45-SH Benchmark Scientific 1 each 187.4 EUR

10 LITER PE RESERVOIR FOR AFS HF

TANKAFS10 Scientific Laboratory Supplies EACH 693.27 EUR

BioClave™ 18 Research Autoclave, 18 liter,115V

B4000-18 Benchmark Scientific 1 each 6770.7 EUR

BioClave™ 18 Research Autoclave, 18 liter, 230V

B4000-18-E Benchmark Scientific 1 each 6770.7 EUR

BioClave™ 28 Research Autoclave, 28 liter, 120V

B4000-28-120 Benchmark Scientific 1 each 12468.8 EUR

BioClave™ 28 Research Autoclave, 28 liter, 208-240V

B4000-28-220 Benchmark Scientific 1 each 12468.8 EUR

BioClave™ Mini Research Autoclave, 8 liter, 115V

B4000-M Benchmark Scientific 1 each 4893.8 EUR

BioClave™ Mini Research Autoclave, 8 liter, 230V

B4000-M-E Benchmark Scientific 1 PC 4893.8 EUR

Kinesis Funnel; Graduated 300ml; 1 liter filter flask

FIL1007 Scientific Laboratory Supplies EACH 109.2 EUR

10 liter Extended Time Refrigerator (XT10)

TW-XT10 MiTeGen 10 liter 1018 EUR

20 liter Extended Time Refrigerator (XT20)

TW-XT20 MiTeGen 20 liter 1289 EUR

34 Liter Extended Time Refrigerator (XT34)

TW-XT34 MiTeGen 34 liter 1576 EUR

12 liter High-Capacity Refrigerator (HC12)

TW-HC12 MiTeGen 1 UNIT 1308 EUR

20 liter High-Capacity Refrigerator (HC20)

TW-HC20 MiTeGen 20 liter 1423 EUR

34 liter High-Capacity Refrigerator (HC34)

TW-HC34 MiTeGen 34 liter 1465 EUR

35 liter High-Capacity Refrigerator (HC35)

TW-HC35 MiTeGen 25 liter 1854 EUR

38 liter High-Capacity Refrigerator (HC38)

TW-HC38 MiTeGen 38 liter 1887 EUR

BioBucket collapsible laboratory ice bucket, 5 Liter, 1/each

B8300 MTC Bio 1/pack 96.46 EUR

35 liter Very High-Capacity Refrigerator (VHC35)

TW-VHC35 MiTeGen 35 liter 1815 EUR

38 liter Very High-Capacity Refrigerator (VHC38)

TW-VHC38 MiTeGen 38 liter 1908 EUR

3 Liter Extended Time Cryogenic Refrigerator (XTL3)

TW-XTL3 MiTeGen 3 liter 1022 EUR

8 Liter Extended Time Cryogenic Refrigerator (XTL8)

TW-XTL8 MiTeGen 8 liter 1051 EUR

RNase FREE, 4 Liter Bottle Removes RNase & DNAse

10-456 Genesee Scientific 1 Bottle/Unit 403 EUR

Wash buffer Conc. (100X) for ELISA Kit (makes 10-Liter)

80081-K Alpha Diagnostics 100 ml 182.4 EUR

Stacking kit for 180 liter incubator (height of top display approximately 135cm)

H3550-180-SK Benchmark Scientific 1 each 438.9 EUR

Harris Uni-Core 1.20mm

WB100074 Scientific Laboratory Supplies PK25 335.54 EUR

LD4 Liquid Dewar (4 liters)

TW-LD4 MiTeGen 4 liter 808 EUR

LD5 Liquid Dewar (5 liters)

TW-LD5 MiTeGen 5 liter 1049 EUR

LD10 Liquid Dewar (10 liters)

TW-LD10 MiTeGen 10 liter 748 EUR

LD25 Liquid Dewar (25 liters)

TW-LD25 MiTeGen 25 liter 1155 EUR

LD35 Liquid Dewar (35 liters)

TW-LD35 MiTeGen 35 liter 1196 EUR

LD50 Liquid Dewar (50 Liters)

TW-LD50 MiTeGen 50 liter 1612 EUR

Classic 25 Liquid Dewar (25 Liters)

TW-LD25C MiTeGen 25 liter 1305 EUR

Ohaus Uni Block 12mm Vials

STI7246 Scientific Laboratory Supplies EACH 342 EUR

Ohaus Uni Block 15mm vials

STI7248 Scientific Laboratory Supplies EACH 342 EUR

Ohaus Uni Block 17mm Vials

STI7250 Scientific Laboratory Supplies EACH 342 EUR

Ohaus Uni Block 21mm Vials

STI7252 Scientific Laboratory Supplies EACH 342 EUR

Ohaus Uni Block 28mm Vials

STI7254 Scientific Laboratory Supplies EACH 342 EUR

Uni Adj Macro Cassette Clamp

HIS3030 Scientific Laboratory Supplies EACH 1069.2 EUR

Custom Engraving of Uni-Puck

M-CP-CENGR MiTeGen 1 SERVICE Ask for price

Uni Clamp Rot Microtome Silver

HIS3026 Scientific Laboratory Supplies EACH 816 EUR

Uni-puck eCryotag Tracking Option

M-CP-ECT MiTeGen 1 SERVICE 20 EUR

Harris 25 x Uni Core 2.00mm

WB100076 Scientific Laboratory Supplies PK25 285.93 EUR

200ul Uni Fit Rckd Rfrnc Tips

PIP0121 Scientific Laboratory Supplies PK4800 301.2 EUR

Ohaus Uni Block 12mm Test Tubes

STI7256 Scientific Laboratory Supplies EACH 385.2 EUR

Ohaus Uni Block 16mm Test Tubes

STI7258 Scientific Laboratory Supplies EACH 385.2 EUR

Ohaus Uni Block 20mm Test Tubes

STI7260 Scientific Laboratory Supplies EACH 385.2 EUR

Ohaus Uni Block 25mm Test Tubes

STI7262 Scientific Laboratory Supplies EACH 385.2 EUR

Uni Seamless Cloning and Assembly Kit

20-abx098063 Abbexa
  • 644.40 EUR
  • 794.40 EUR
  • 1245.60 EUR
  • 10 rxns
  • 20 rxns
  • 60 rxns

Harris uni-core 1mm internal diameter

Z708801-25EA Scientific Laboratory Supplies PK25 335.54 EUR

HARRIS UNI-CORE; 3MM INTERNAL DIAMETER

WHAWB100078 Scientific Laboratory Supplies PK25 361.65 EUR

Axypet Pro Uni Stand x4 Pip Red

PIP2742 Scientific Laboratory Supplies EACH 63.6 EUR

200ul Yellow Uni Strl+Stk Rckd Tips

PIP0039 Scientific Laboratory Supplies PK4800 337.2 EUR

300ul Uni Fit Rckd+Strl Filter Tips

PIP0144 Scientific Laboratory Supplies PK4800 601.2 EUR

Uni-from Glass stirrer A B24/B24

STI1082 Scientific Laboratory Supplies EACH 96 EUR

Axypet Pro Uni Stand x6 Pip Transparent

PIP2744 Scientific Laboratory Supplies EACH 90 EUR

SureTemp ™ Dual Convection Incubator, 130 Liters with SureTemp Data Logging Software, 115V

H2505-130 Benchmark Scientific 1 each 3338.1 EUR

SureTemp ™ Dual Convection Incubator, 130 Liters with SureTemp Data Logging Software, 230V

H2505-130E Benchmark Scientific 1 PC 3338.1 EUR

200ul MR Uni Fit Strl+Rckd Rfrnc Tips

PIP0118 Scientific Laboratory Supplies PK4800 492 EUR

HARRIS UNI-CORE 6.0 MM PUNCH + 2 MATS

WHAWB100040 Scientific Laboratory Supplies PK4 94.8 EUR

HARRIS UNI-CORE(R) 1.2MM PUNCH + 2 MATS

WHAWB100028 Scientific Laboratory Supplies PK4 72 EUR

SureTemp ™ Dual Convection Incubator, 40 Liters with SureTemp Data Logging Software, 115V

H2505-40 Benchmark Scientific 1 each 1941.9 EUR

SureTemp ™ Dual Convection Incubator, 40 Liters with SureTemp Data Logging Software, 230V

H2505-40E Benchmark Scientific 1 PC 1941.9 EUR

SureTemp ™ Dual Convection Incubator, 70 Liters with SureTemp Data Logging Software, 115V

H2505-70 Benchmark Scientific 1 each 2503.3 EUR

SureTemp ™ Dual Convection Incubator, 70 Liters with SureTemp Data Logging Software, 230V

H2505-70E Benchmark Scientific 1 PC 2503.3 EUR

Ax60+ Central Display Unit Quick Connect Uni PSUincluding cable

AX60CUQYXA Scientific Laboratory Supplies EACH 226.8 EUR

HIS Lite™ iFluor® 568 Tris NTA-Ni Complex

12617-100ug AAT Bioquest 100 ug 222 EUR

HIS Liteâ„¢ iFluorâ„¢ 647 Tris NTA-Ni Complex

12618-100ug AAT Bioquest 100 ug 195 EUR

HIS Liteâ„¢ Cy5 Tris NTA-Ni Complex

12619-100ug AAT Bioquest 100 ug 195 EUR

HIS Liteâ„¢ Cy3 Tris NTA-Ni Complex

12620-100ug AAT Bioquest 100 ug 195 EUR

LTE IP Series 60L Uni-Program Fan-Circulated Incubator

INC1712 Scientific Laboratory Supplies EACH 2580 EUR

LTE IP Series 100L Uni-Program Fan-Circulated Incubator

INC1720 Scientific Laboratory Supplies EACH 2811.6 EUR

LTE IP Series 250L Uni-Program Fan-Circulated Incubator

INC1736 Scientific Laboratory Supplies EACH 4533.6 EUR

HIS Lite™ iFluor® 568 Tris NTA-Ni Complex

12617 AAT Bioquest 100 ug 222 EUR

Kinesis LiteTouch Nut 1/16in

CHR3561 Scientific Laboratory Supplies EACH 6 EUR

Kinesis LiteTouch 1/16in Nut

CHR3563 Scientific Laboratory Supplies PK10 44.4 EUR

Kinesis LiteTouch Ferrule 1/8in

CHR3583 Scientific Laboratory Supplies EACH 12 EUR

Kinesis LiteTouch Nut 1/8in 10pk

CHR3585 Scientific Laboratory Supplies PK10 43.2 EUR

pH Buff Cap Kit 10x 4 10x 7 10x 10 2x Uni Ind

CPMX4710-UNI Scientific Laboratory Supplies EACH 135.6 EUR

Kinesis LiteTouch Ferrule 1/16in

CHR3553 Scientific Laboratory Supplies EACH 10.8 EUR

Kinesis LiteTouch 1/16in Ferrule

CHR3555 Scientific Laboratory Supplies PK10 82.8 EUR

Kinesis Flush Nut LiteTouch SS 10-32; 1/16 or 1/32 OD Tubing

CHR3477 Scientific Laboratory Supplies EACH 20.4 EUR

Kinesis Flush Nut 1/8 LiteTouch Type

CHR3487 Scientific Laboratory Supplies EACH 20.4 EUR

Kinesis LiteTouch Micro Ferr 1/32 10pk

CHR3577 Scientific Laboratory Supplies PK10 120 EUR
Dokładności prognoz dla wielocechowych modeli GS były o 5,5 i 7,9% lepsze  niż modele jednocechowe dla przewidywań wewnątrzśrodowiskowych i międzylokacyjnych. Wielocechowe modele maszynowe i głębokiego uczenia się spisywały się lepiej niż GBLUP i Bayes B w przewidywaniach międzylokacyjnych, ale ich zalety zmniejszyły się, gdy w modelu uwzględniono genotyp według komponentu środowiska. Największą poprawę dokładności predykcji, tj. 35%, uzyskano dla zawartości białka w mące z wielo-cechowym modelem MLP. Badanie to wykazało potencjał wykorzystania modeli GS opartych na wielu cechach w celu zwiększenia dokładności przewidywania poprzez wykorzystanie informacji z wcześniej fenotypowanych cech. Pomogłoby to w skróceniu czasu cyklu hodowlanego w sposób oszczędny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *