Wzmocnienie neutralizacji Plasmodium falciparum przy użyciu nowego przeciwciała monoklonalnego

Patogeneza malarii jest związana z infekcją fazy krwi i istnieją mocne dowody na to, że przeciwciała specyficzne dla antygenów fazy krwi pasożyta mogą kontrolować parazytemię. Stanowi to mocne uzasadnienie dla stosowania składników antygenu stadium krwi w szczepionce multiwalentnej, ponieważ indukowane przeciwciała w połączeniu mogą wzmocnić ochronę. Antygen błonowy związany z Plasmodium falciparum rhoptry (PfRAMA) jest obiecującym celem szczepionki ze względu na jego fundamentalną rolę w inwazji merozoitów i niski poziom polimorfizmu . Przeciwciała poliklonalne przeciwko PfRAMA są zdolne do hamowania wzrostu P. falciparum i oddziałują synergistycznie w połączeniu z przeciwciałami przeciwko białku wiążącemu retikulocyty 5 P. falciparum (PfRh5) lub antygenowi ochronnemu bogatemu w cysteinę (PfCyRPA).

W tym badaniu zidentyfikowaliśmy nowe mAb specyficzne dla PfRAMA o aktywności neutralizującej, które w połączeniu z mAb specyficznymi dla PfRh5 lub PfCyRPA wzmacniały efekt neutralizujący. Stosując technologię prezentacji fagowej, zmapowaliśmy ochronny epitop, aby znajdował się w regionie C-końcowym PfRAMA. Nasze wyniki potwierdziły wcześniejsze odkrycie synergii między przeciwciałami specyficznymi dla PfRAMA-, PfRh5- i PfCyRPA, torując w ten sposób drogę do testowania tych antygenów (lub fragmentów tych antygenów) w połączeniu w celu poprawy skuteczności szczepionek przeciwko malarii na etapie krwi. Wyniki podkreślają znaczenie kierowania odpowiedzi przeciwciał na epitopy ochronne, ponieważ większość mAb anty-PfRAMA nie była w stanie hamować inwazji merozoitów na erytrocyty.

Terapia przeciwciałem monoklonalnym do leczenia infekcji SARS-CoV-2 okazała się bardzo skuteczna w zmniejszaniu ciężkości choroby;

 • jednak niedawne pojawienie się silnie zmutowanego wariantu Omicron stanowiło wyzwanie dla tej strategii leczenia. Stwierdzono, że wariant BA.1 firmy Omicron unika neutralizacji przez terapeutyczne przeciwciała monoklonalne Regeneron i Eli Lilly, podczas gdy Sotrovimab i koktajl przeciwciał monoklonalnych Evusheld zachowują znaczną aktywność neutralizującą.
 • Stwierdzono, że nowo powstały wariant, Omicron BA.2, zawierający mutacje BA.1 plus dodatkowe 6 mutacji i 3 delecje, z których 3 leżą w domenie wiążącej receptor, rozprzestrzenia się ze zwiększoną przenośnością. Donosimy tutaj, używając testu lentiwirusa z pseudotypowanym białkiem kolczastym, że Omicron BA.2 nie jest neutralizowany z wykrywalnym mianem przez żadne z terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych, w tym Sotrovimab i przeciwciała monoklonalne Evusheld.
 • Wyniki wskazują na trudność w identyfikacji szeroko neutralizujących przeciwciał monoklonalnych przeciwko SARS-CoV-2 oraz o znaczenie odpowiedzi limfocytów T, z której trudniej jest uniknąć immunosupresji. komórek lub klonów komórek B u pacjentów, którzy nie spełniają kryteriów diagnostycznych dla szpiczaka mnogiego lub innych nowotworów z komórek B.
 • Proliferacyjne kłębuszkowe zapalenie nerek ze złogami immunoglobulin monoklonalnych (PGNMID) jest formą MGRS. Do tej pory nie istnieją żadne wytyczne określające najlepsze podejście terapeutyczne w leczeniu PGNMID, a większość pacjentów przechodzi do schyłkowej niewydolności nerek (ESRD) bez leczenia.
 • Ostatnio daratumumab wykazał akceptowalną poprawę białkomoczu i czynności nerek u pacjentów z PGNMID. Przedstawiamy wyniki kliniczne oraz histologiczną ewolucję nerek i powikłania leczenia naszego pacjenta, który początkowo był leczony schematem skojarzonym obejmującym bortezomib, deksametazon i cyklofosfamid, a następnie schematem opartym na przeciwciałach monoklonalnych anty-CD38.

Obecne wysiłki badawcze wymagają szerokiej gamy odczynników immunologicznych, ale te dostępne dla świń są ograniczone.

Celem tego badania było wygenerowanie priorytetowych odczynników odpornościowych dla świń i przekazanie ich do obrotu. Nasze wysiłki miały na celu ekspresję rozpuszczalnych świńskich cytokin i produkcję paneli przeciwciał monoklonalnych (mAb) przeciwko tym białkom. Rekombinowane białka świńskiej interleukiny-17A (IL-17A) i interferonu-gamma (IFNγ) wytworzono przy użyciu ekspresji drożdży i zastosowano do wytwarzania przeciwciał monoklonalnych (mAb), co dało panele mAb. Przeszukiwaliśmy każde mAb pod kątem reaktywności międzygatunkowej z ortologami IL-17A lub IFNγ i sprawdzaliśmy każde mAb pod kątem hamowania przez inne pokrewne mAb, aby przypisać determinanty antygenowe mAb.

W przypadku świńskiej IL-17A, scharakteryzowanie panelu 10 mAb pozwoliło zidentyfikować osiem różnych determinant antygenowych; co ciekawe, większość mAb reagowała krzyżowo z rekombinowanym ortologiem delfinowym. Podobnie, scharakteryzowanie panelu dziewięciu mAb anty-PoIFNγ zidentyfikowało cztery różne determinanty; większość mAb reagowała krzyżowo z rekombinowanymi ortologami delfinów, bydła i kóz. Wystąpiła wyjątkowa reakcja jednego mAb anty-PoIFNγ, które reagowało krzyżowo z rekombinowanym ortologiem danio pręgowanego. mAb αIL-17A zastosowano do opracowania ilościowego testu kanapkowego ELISA wykrywającego białko eksprymowane przez drożdże, jak również natywną IL-17A w supernatantach stymulowanych komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC). Nasze analizy wykazały, że stymulacja PBMC octanem mirystynianu forbolu/jonomycyną indukowała znaczącą ekspresję IL-17A przez limfocyty T CD3+, co zostało wykryte przez kilka naszych mAb. Te nowe mAb rozszerzają możliwości badań immunologicznych na świniach.

Wcześniejsze badania wykazały, że mocz kobiet ze stanem przedrzucawkowym (PE) zawiera agregaty podobne do amyloidu, które są kongofilne (wykazują powinowactwo do barwnika amyloidofilowego czerwień Kongo) i reagują immunologicznie z A11, surowicą poliklonalną przeciwko prefibrylarnym oligomerom β-amyloidu, tym samym wspierając podobieństwo patogenne między PE a zaburzeniami konformacji białek, takimi jak choroba Alzheimera i choroba prionowa.

Celem tego badania było zbadanie moczu PE przy użyciu przeciwciał monoklonalnych z wcześniej scharakteryzowanymi epitopami podobnymi do A11. Przebadano ponad 100 monoklonalnych zależnych od konformacji, a trzy (mA11-09, mA11-89 i mA11-205) wybrano do dalszego potwierdzenia w 196 próbkach moczu pogrupowanych w następujący sposób: cechy ciężkie PE (sPE, n = 114), PE bez ciężkiego cechy (mPE, n = 30), przewlekłe nadciśnienie tętnicze (crHTN, n = 14) i normotensyjna kontrola ciąży (P-CRL, n = 38). Wykazaliśmy, że wyselekcjonowane monoklonalne konformacje wyróżniały się wśród pacjentów o różnym nasileniu PE od P-CRL i pacjentów z crHTN.

Arthrogen-CIA 5-Clone Cocktail Kit - 40mg

53040 Chondrex 10 mg/ml x 4 ml 4758 EUR

Arthrogen-CIA 5-Clone Cocktail Kit - 100mg

53100 Chondrex 10 mg/ml x 10 ml 11370 EUR

CPN1 Antibod

34550-100ul SAB 100ul 302.4 EUR

CPN1 Antibod

34550-50ul SAB 50ul 224.4 EUR

CDYLy2 Antibod

34590-100ul SAB 100ul 302.4 EUR

CDYLy2 Antibod

34590-50ul SAB 50ul 224.4 EUR

Monoclonal FTO Antibody (clone 5-2H10), Clone: 5-2H10

AMM04626G Leading Biology 0.05ml 580.8 EUR

Monoclonal GFAP Antibody (clone GA-5), Clone: GA-5

APG03319G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

Monoclonal CCL5 / RANTES Antibody (clone 50013-5), Clone: 50013-5

AMM02131G Leading Biology 0.05ml 580.8 EUR

Monoclonal CD59 Antibody (clone MEM-43/5), Clone: MEM-43/5

AMM01725G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

Monoclonal Cytokeratin 5 Antibody, Clone: 1E1

AMM05823G Leading Biology 0.1ml 580.8 EUR

Monoclonal Cytokeratin 5 Antibody, Clone: 3E2F1

APR15660G Leading Biology 0.1ml 633.6 EUR

Monoclonal Cytokeratin-5 Antibody, Clone: EPR1600Y

APR15670G Leading Biology 0.1ml 633.6 EUR

Monoclonal Aquaporin-5 Antibody, Clone: EPR3747

APG01972G Leading Biology 0.1ml 633.6 EUR

Monoclonal NKX2-5 Antibody (monoclonal) (M01), Clone: S3

AMM06706G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal NKX2-5 Antibody (monoclonal) (M02), Clone: S1

AMM06707G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal PRDX5 / Peroxiredoxin 5 Antibody (clone 12A), Clone: 12A

AMM02102G Leading Biology 0.05ml 580.8 EUR

Monoclonal STX5 / Syntaxin 5 Antibody (clone 5A6), Clone: 5A6

AMM08041G Leading Biology 0.05mg 633.6 EUR

Anti-GAPDH Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM114

M00227-5 BosterBio 100uL 476.4 EUR

Anti-KI67 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM360

M00254-5 BosterBio 100uL 462 EUR

Nephritogenic Monoclonal Antibody, Clone 114, 5 mg

70205 Chondrex 1 mg/ml x 5 ml 5976 EUR

Nephritogenic Monoclonal Antibody, Clone a84, 5 mg

70215 Chondrex 1 mg/ml x 5 ml 5976 EUR

Nephritogenic Monoclonal Antibody, Clone b35, 5 mg

70225 Chondrex 1 mg/ml x 5 ml 5976 EUR

Monoclonal Fibulin 5 Antibody, Clone: 3F8D5; 7F8D5

AMM02617G Leading Biology 0.1ml 580.8 EUR

Monoclonal Cytokeratin 5/8 Antibody, Clone: SPM268

APR14554G Leading Biology 7 ml 580.8 EUR

Monoclonal LRP-5/6 Antibody (Clone 1A12)

APR08268G Leading Biology 0.1mg 633.6 EUR

Monoclonal Fibulin 5 Antibody, Clone: 3F10A5; 3F8A12

APR11912G Leading Biology 0.1ml 633.6 EUR

Monoclonal CD63 Antibody (clone AHN16.1/46-4-5), Clone: AHN16.1/46-4-5

AMM02309G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

Monoclonal KRT5 / CK5 / Cytokeratin 5 Antibody (clone 1E1), Clone: 1E1

APR17122G Leading Biology 0.05ml 580.8 EUR

Monoclonal KRT5 / CK5 / Cytokeratin 5 Antibody (clone 2C2), Clone: 2C2

APR17123G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

Monoclonal KRT5 / CK5 / Cytokeratin 5 Antibody (clone 4H8), Clone: 4H8

APR17124G Leading Biology 0.05ml 580.8 EUR

Monoclonal KRT5 / CK5 / Cytokeratin 5 Antibody (clone XM26), Clone: XM26

APR17125G Leading Biology 0.1ml 580.8 EUR

Anti-Calretinin (CALB2) Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM324

M04255-5 BosterBio 100uL 462 EUR

Anti-Human IgG1 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM117

M04575-5 BosterBio 100ug 492 EUR

Anti-c-Fos Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM374

M00297-5 BosterBio 100uL 462 EUR

Nuclear Membrane Marker; Clone AE-5 (Concentrate)

RA0402-C.5 ScyTek Laboratories 0.5 ml 360 EUR

Monoclonal DAP-5 / EIF4G2 Antibody (aa796-812, clone 39C534.1), Clone: 39C534.1

AMM01745G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

Monoclonal ITGA5/Integrin Alpha 5/CD49e Antibody (clone 10F6), Clone: 10F6

AMM01883G Leading Biology 0.05ml 580.8 EUR

Monoclonal Cytokeratin 5/8 Antibody, Clone: C-50

APR14555G Leading Biology 7 ml 580.8 EUR

Monoclonal Cytokeratin-5 Antibody (C-term), Clone: EP1601Y

APR15671G Leading Biology 0.1ml 633.6 EUR

Monoclonal Stat-5 Antibody Phospho (pY694), Clone: E208

APR10256G Leading Biology 0.1ml 633.6 EUR

Rabbit Anti-HDAC7 monoclonal antibody, clone TE193-5

DCABH-5048 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Rabbit Anti-PPARG monoclonal antibody, clone KG212-5

CABT-L880 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Mouse Anti-CDV monoclonal antibody, clone 6-5

CABT-RM015 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Anti-Cytokeratin 5 Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM226

M00398-3 BosterBio 100ul 450 EUR

Anti-Phospho-EGFR (Y1173) Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM269

P00023-5 BosterBio 100uL 462 EUR

Anti-ASFV P72 Antibody | MASF-5A-Clone #10E11

MASF-5A-Clone-10E11 Immunology Consultants Laboratory 1 mg 667 EUR

Anti-ASFV P72 Antibody | MASF-5A-Clone #10G5

MASF-5A-Clone-10G5 Immunology Consultants Laboratory 1 mg 667 EUR

Anti-Neurofilament-L (NF-L) Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM280

M02482-5 BosterBio 100uL 450 EUR

Anti-Trimethyl-Histone H3 (Lys4) Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM137

M06819-5 BosterBio 100ug 567.6 EUR

Anti-Monomethyl-Histone H4 (Arg3) Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM195

M14495-5 BosterBio 100ug 561.6 EUR

Monoclonal KPNA1 / Importin Alpha 5 Antibody (clone 2A4-1B5), Clone: 2A4-1B5

APR17021G Leading Biology 0.05mg 633.6 EUR

Monoclonal KRT5 / CK5 / Cytokeratin 5 Antibody (aa316-590, clone 2C2B4), Clone: 2C2B4

APR17110G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

Anti-Avian Leukosis Virus Antibody | MALV-30A-Clone#3B11

MALV-30A-Clone-3B11 Immunology Consultants Laboratory 1.0 mg 448 EUR

Anti-Avian Leukosis Virus Antibody | MALV-30A-Clone#5A4

MALV-30A-Clone-5A4 Immunology Consultants Laboratory 1.0 mg 448 EUR

Anti-Avian Leukosis Virus Antibody | MALV-30A-Clone#6C2

MALV-30A-Clone-6C2 Immunology Consultants Laboratory 1.0 mg 448 EUR

Anti-Avian Leukosis Virus Antibody | MALV-30A-Clone#6D7

MALV-30A-Clone-6D7 Immunology Consultants Laboratory 1.0 mg 448 EUR

Thymidylate Synthase (5-FU Resistance Marker); Clone TS106 (Concentrate)

RA0326-C.5 ScyTek Laboratories 0.5 ml 360 EUR

Thymidylate Synthase (5-FU Resistance Marker); Clone TMS715 (Concentrate)

RA0327-C.5 ScyTek Laboratories 0.5 ml 360 EUR

Monoclonal Stat-5 alpha Antibody (C-term), Clone: E289

APR10255G Leading Biology 0.1ml 633.6 EUR

Mouse Anti-Human PAX-5 monoclonal antibody, clone JID116

CABT-L2952-100uL500uL Creative Diagnostics 100 uL, 500 uL 602.4 EUR

Rat Anti-Mouse IL-5 Monoclonal antibody, clone TRFK5

CABT-L4468-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1076.4 EUR

Rat Anti-Mouse IL-5 Monoclonal antibody, clone TRFK5

CABT-L4468-5mg Creative Diagnostics 5 mg 2886 EUR

Rabbit Anti-Human CD80 monoclonal antibody, clone KG21-5

CABT-L900 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Anti-CDV Surface Antigen Monoclonal antibody, Clone A6-5

DMAB3098 Creative Diagnostics 1 mg 1138.8 EUR

GFAP (Astrocyte & Neural Stem Cell Marker); Clone GA-5 (Concentrate)

RA0121-C.5 ScyTek Laboratories 0.5 ml 360 EUR

Thymidylate Synthase (5-FU Resistance Marker); Clone TS106 & TMS715 (Concentrate)

RA0328-C.5 ScyTek Laboratories 0.5 ml 360 EUR

Monoclonal CD11c FITC Monoclonal Antibody (Clone 3.9), Clone: 3.9

APR15331G Leading Biology 50 tests 580.8 EUR

Monoclonal CD28 FITC Monoclonal Antibody (Clone CD28.2), Clone: CD28.2

AMM00025G Leading Biology 0.05mg 475.2 EUR

Monoclonal NGFR Antibody (Clone # 8G3G10), Clone: Clone # 8G3G10

AMM06686G Leading Biology 0.1ml 580.8 EUR

Monoclonal S100A8 Antibody (Clone IMG48M7C7), Clone: Clone IMG48M7C7

AMM00015G Leading Biology 0.1mg 633.6 EUR

Monoclonal PDGFR Antibody (Clone # 275CT1), Clone: Clone # 275CT1

AMM00020G Leading Biology 0.05ml 580.8 EUR

Monoclonal UACA / Nucling (Nuclear Membrane Marker) Antibody, Clone: AE-5

AMM01208G Leading Biology 7 ml 580.8 EUR

Mouse Anti-Human Cytokeratin 5 & 6 monoclonal antibody, clone JID667

CABT-L2994-100uL500uL Creative Diagnostics 100 uL, 500 uL 602.4 EUR

Rat Anti-Mouse RANKL (CD254) Monoclonal antibody, clone IK22/5

CABT-L4464-1mg Creative Diagnostics 1 mg 1076.4 EUR

Rat Anti-Mouse RANKL (CD254) Monoclonal antibody, clone IK22/5

CABT-L4464-5mg Creative Diagnostics 5 mg 2886 EUR

Rabbit Anti-Human ERK1/2 monoclonal antibody, clone TA3-5

CABT-L594 Creative Diagnostics 100 ul 932.4 EUR

Monoclonal Thymidylate Synthase (5-FU Resistance Marker) Antibody, Clone: TMS715

APG01285G Leading Biology 7 ml 580.8 EUR

Monoclonal Thymidylate Synthase (5-FU Resistance Marker) Antibody, Clone: SPM453

APG01286G Leading Biology 7 ml 580.8 EUR

Monoclonal Thymidylate Synthase (5-FU Resistance Marker) Antibody, Clone: TS106

APG01287G Leading Biology 7 ml 580.8 EUR

Interleukin 5 (IL5) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAA078Hu22 Cloud-Clone
 • 289.20 EUR
 • 2900.40 EUR
 • 724.80 EUR
 • 361.20 EUR
 • 253.20 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Keratin 5 (KRT5) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAA488Hu22 Cloud-Clone
 • 294.00 EUR
 • 2979.60 EUR
 • 742.80 EUR
 • 368.40 EUR
 • 255.60 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Monoclonal TNFSF18 Antibody (monoclonal), Clone: 2E11

AMM04221G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal FTL Antibody (monoclonal), Clone: 4G7

AMM04622G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal CST3 Antibody (monoclonal), Clone: 1H4

AMM03425G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal Ferredoxin Reductase Antibody (Clone 6C2), Clone: Clone 6C2

AMM04525G Leading Biology 0.1ml 633.6 EUR

Monoclonal HLA-DRA Antibody (Clone # 302CT2.3.2), Clone: Clone # 302CT2.3.2

AMM00021G Leading Biology 0.05ml 580.8 EUR

Monoclonal Glutaredoxin 1 Antibody (Clone 28C3), Clone: Clone 28C3

AMRa00025G Leading Biology 0.1ml 633.6 EUR

Monoclonal Glutathione Reductase Antibody (Clone 2B3), Clone: Clone 2B3

AMRa00029G Leading Biology 0.1ml 633.6 EUR

IL-8 (-5 to +5)

5-01377 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

Monoclonal MMP1, Clone: 1054CT20.4.3

AMM02577G Leading Biology 0.1ml 580.8 EUR

Monoclonal ErbB2IP, Clone: 10G1

APR15860G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

Monoclonal GUCY2D, Clone: 1E7

APR12321G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal PGK1, Clone: 1086CT10.2.1

APR09086G Leading Biology 0.1ml 580.8 EUR

Monoclonal GUCY2C, Clone: 2G7

APR11121G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal GUCY2C, Clone: 10

APR11122G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

Anti-CK-5/CK-6 (Cytokeratin 5/ Cytokeratin 6) Rabbit Monoclonal Antibody, Clone#RM341

M00398-4 BosterBio 100uL 462 EUR

Monoclonal ERP44 Antibody (clone 3C7), Clone: 3C7

AMM04437G Leading Biology 0.05mg 633.6 EUR

Monoclonal FADS1 Antibody (clone 2D9), Clone: 2D9

AMM04499G Leading Biology 0.05mg 633.6 EUR

Monoclonal FOXA2 Antibody (clone 1C7), Clone: 1C7

AMM04590G Leading Biology 0.05mg 633.6 EUR

Za pomocą analizy klas utajonych (LCA) zidentyfikowaliśmy trzy klasy pacjentów: Klasa 1 (n = 94) obejmowała pacjentów, których mocz był zarówno kongofilny, jak i reaktywny z monoklonalami. U tych kobiet częściej diagnozowano sPE o wczesnym początku oraz ciężkie nadciśnienie i białkomocz; Pacjenci klasy 2 (n = 55) byli negatywni w kierunku kongofilii i przeciw przeciwciałom. Byli to głównie pacjenci z P-CRL i crHTN. Wreszcie, pacjenci klasy 3 (n = 48) mieli dodatni wynik w kierunku kongofilii moczu, aczkolwiek o mniejszym nasileniu, ale ujemny w kierunku immunoreaktywności monoklonalnej. U tych kobiet rozpoznano przede wszystkim mPE lub sPE o późnym początku. Podsumowując, nasze badanie potwierdza immunoreaktywność Aβ zależną od konformacji moczu PE, co w połączeniu z kongofilią moczu może stanowić dodatkowy wskaźnik nasilenia choroby

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *