Wzmocnienie neutralizacji Plasmodium falciparum przy użyciu nowego przeciwciała monoklonalnego

Patogeneza malarii jest związana z infekcją fazy krwi i istnieją mocne dowody na to, że przeciwciała specyficzne dla antygenów fazy krwi pasożyta mogą kontrolować parazytemię. Stanowi to mocne uzasadnienie dla stosowania składników antygenu stadium krwi w szczepionce multiwalentnej, ponieważ indukowane przeciwciała w połączeniu mogą wzmocnić ochronę. Antygen błonowy związany z Plasmodium falciparum rhoptry (PfRAMA) jest obiecującym celem szczepionki ze względu na jego fundamentalną rolę w inwazji merozoitów i niski poziom polimorfizmu . Przeciwciała poliklonalne przeciwko PfRAMA są zdolne do hamowania wzrostu P. falciparum i oddziałują synergistycznie w połączeniu z przeciwciałami przeciwko białku wiążącemu retikulocyty 5 P. falciparum (PfRh5) lub antygenowi ochronnemu bogatemu w cysteinę (PfCyRPA).

W tym badaniu zidentyfikowaliśmy nowe mAb specyficzne dla PfRAMA o aktywności neutralizującej, które w połączeniu z mAb specyficznymi dla PfRh5 lub PfCyRPA wzmacniały efekt neutralizujący. Stosując technologię prezentacji fagowej, zmapowaliśmy ochronny epitop, aby znajdował się w regionie C-końcowym PfRAMA. Nasze wyniki potwierdziły wcześniejsze odkrycie synergii między przeciwciałami specyficznymi dla PfRAMA-, PfRh5- i PfCyRPA, torując w ten sposób drogę do testowania tych antygenów (lub fragmentów tych antygenów) w połączeniu w celu poprawy skuteczności szczepionek przeciwko malarii na etapie krwi. Wyniki podkreślają znaczenie kierowania odpowiedzi przeciwciał na epitopy ochronne, ponieważ większość mAb anty-PfRAMA nie była w stanie hamować inwazji merozoitów na erytrocyty.

Terapia przeciwciałem monoklonalnym do leczenia infekcji SARS-CoV-2 okazała się bardzo skuteczna w zmniejszaniu ciężkości choroby;

 • jednak niedawne pojawienie się silnie zmutowanego wariantu Omicron stanowiło wyzwanie dla tej strategii leczenia. Stwierdzono, że wariant BA.1 firmy Omicron unika neutralizacji przez terapeutyczne przeciwciała monoklonalne Regeneron i Eli Lilly, podczas gdy Sotrovimab i koktajl przeciwciał monoklonalnych Evusheld zachowują znaczną aktywność neutralizującą.
 • Stwierdzono, że nowo powstały wariant, Omicron BA.2, zawierający mutacje BA.1 plus dodatkowe 6 mutacji i 3 delecje, z których 3 leżą w domenie wiążącej receptor, rozprzestrzenia się ze zwiększoną przenośnością. Donosimy tutaj, używając testu lentiwirusa z pseudotypowanym białkiem kolczastym, że Omicron BA.2 nie jest neutralizowany z wykrywalnym mianem przez żadne z terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych, w tym Sotrovimab i przeciwciała monoklonalne Evusheld.
 • Wyniki wskazują na trudność w identyfikacji szeroko neutralizujących przeciwciał monoklonalnych przeciwko SARS-CoV-2 oraz o znaczenie odpowiedzi limfocytów T, z której trudniej jest uniknąć immunosupresji. komórek lub klonów komórek B u pacjentów, którzy nie spełniają kryteriów diagnostycznych dla szpiczaka mnogiego lub innych nowotworów z komórek B.
 • Proliferacyjne kłębuszkowe zapalenie nerek ze złogami immunoglobulin monoklonalnych (PGNMID) jest formą MGRS. Do tej pory nie istnieją żadne wytyczne określające najlepsze podejście terapeutyczne w leczeniu PGNMID, a większość pacjentów przechodzi do schyłkowej niewydolności nerek (ESRD) bez leczenia.
 • Ostatnio daratumumab wykazał akceptowalną poprawę białkomoczu i czynności nerek u pacjentów z PGNMID. Przedstawiamy wyniki kliniczne oraz histologiczną ewolucję nerek i powikłania leczenia naszego pacjenta, który początkowo był leczony schematem skojarzonym obejmującym bortezomib, deksametazon i cyklofosfamid, a następnie schematem opartym na przeciwciałach monoklonalnych anty-CD38.

Obecne wysiłki badawcze wymagają szerokiej gamy odczynników immunologicznych, ale te dostępne dla świń są ograniczone.

Celem tego badania było wygenerowanie priorytetowych odczynników odpornościowych dla świń i przekazanie ich do obrotu. Nasze wysiłki miały na celu ekspresję rozpuszczalnych świńskich cytokin i produkcję paneli przeciwciał monoklonalnych (mAb) przeciwko tym białkom. Rekombinowane białka świńskiej interleukiny-17A (IL-17A) i interferonu-gamma (IFNγ) wytworzono przy użyciu ekspresji drożdży i zastosowano do wytwarzania przeciwciał monoklonalnych (mAb), co dało panele mAb. Przeszukiwaliśmy każde mAb pod kątem reaktywności międzygatunkowej z ortologami IL-17A lub IFNγ i sprawdzaliśmy każde mAb pod kątem hamowania przez inne pokrewne mAb, aby przypisać determinanty antygenowe mAb.

W przypadku świńskiej IL-17A, scharakteryzowanie panelu 10 mAb pozwoliło zidentyfikować osiem różnych determinant antygenowych; co ciekawe, większość mAb reagowała krzyżowo z rekombinowanym ortologiem delfinowym. Podobnie, scharakteryzowanie panelu dziewięciu mAb anty-PoIFNγ zidentyfikowało cztery różne determinanty; większość mAb reagowała krzyżowo z rekombinowanymi ortologami delfinów, bydła i kóz. Wystąpiła wyjątkowa reakcja jednego mAb anty-PoIFNγ, które reagowało krzyżowo z rekombinowanym ortologiem danio pręgowanego. mAb αIL-17A zastosowano do opracowania ilościowego testu kanapkowego ELISA wykrywającego białko eksprymowane przez drożdże, jak również natywną IL-17A w supernatantach stymulowanych komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC). Nasze analizy wykazały, że stymulacja PBMC octanem mirystynianu forbolu/jonomycyną indukowała znaczącą ekspresję IL-17A przez limfocyty T CD3+, co zostało wykryte przez kilka naszych mAb. Te nowe mAb rozszerzają możliwości badań immunologicznych na świniach.

Wcześniejsze badania wykazały, że mocz kobiet ze stanem przedrzucawkowym (PE) zawiera agregaty podobne do amyloidu, które są kongofilne (wykazują powinowactwo do barwnika amyloidofilowego czerwień Kongo) i reagują immunologicznie z A11, surowicą poliklonalną przeciwko prefibrylarnym oligomerom β-amyloidu, tym samym wspierając podobieństwo patogenne między PE a zaburzeniami konformacji białek, takimi jak choroba Alzheimera i choroba prionowa.

Celem tego badania było zbadanie moczu PE przy użyciu przeciwciał monoklonalnych z wcześniej scharakteryzowanymi epitopami podobnymi do A11. Przebadano ponad 100 monoklonalnych zależnych od konformacji, a trzy (mA11-09, mA11-89 i mA11-205) wybrano do dalszego potwierdzenia w 196 próbkach moczu pogrupowanych w następujący sposób: cechy ciężkie PE (sPE, n = 114), PE bez ciężkiego cechy (mPE, n = 30), przewlekłe nadciśnienie tętnicze (crHTN, n = 14) i normotensyjna kontrola ciąży (P-CRL, n = 38). Wykazaliśmy, że wyselekcjonowane monoklonalne konformacje wyróżniały się wśród pacjentów o różnym nasileniu PE od P-CRL i pacjentów z crHTN.

Arthrogen-CIA 5-Clone Cocktail Kit - 10mg

53010 Chondrex 10 mg/ml x 1 ml 720 EUR

Arthrogen-CIA 5-Clone Cocktail Kit - 40mg

53040 Chondrex 10 mg/ml x 4 ml 2781 EUR

Arthrogen-CIA 5-Clone Cocktail Kit - 100mg

53100 Chondrex 10 mg/ml x 10 ml 6695 EUR

Rabbit Anti Human FOXO1 Monoclonal Clone CIA-6

IRBAHUFOXO1CIA6C100UL Innovative research each 496 EUR

MHC Class II (I-A) mouse monoclonal antibody, clone CIa-I, PE

AM08124RP-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

MHC Class II (I-A) mouse monoclonal antibody, clone CIa-I, FITC

AM08124FC-N Origene Technologies GmbH 500 µg Ask for price

MHC Class II (I-A) mouse monoclonal antibody, clone CIa-I, Biotin

AM08124BT-N Origene Technologies GmbH 500 µg Ask for price

MHC Class II (I-A) mouse monoclonal antibody, clone CIa-I, Purified

AM08124PU-N Origene Technologies GmbH 500 µg Ask for price

Monoclonal Antibody to 5-Lipoxygenase (5-LO)

MAB355Hu21 Cloud-Clone 100ul 246 EUR

Monoclonal Antibody to 5-Lipoxygenase (5-LO)

MAB355Hu22 Cloud-Clone 100ul 246 EUR

Monoclonal Antibody to 5-Lipoxygenase (5-LO)

MAB355Hu23 Cloud-Clone 100ul 253 EUR

Monoclonal Antibody to 5-Lipoxygenase (5-LO)

MAB355Hu24 Cloud-Clone 100ul 250 EUR

Monoclonal CIAS1 Antibody (monoclonal) (M01), Clone: 3B1

AMM03391G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal CIAPIN1 Antibody (monoclonal) (M01), Clone: 5G8

AMM03390G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal NKX2-5 Antibody (monoclonal) (M01), Clone: S3

AMM06706G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal NKX2-5 Antibody (monoclonal) (M02), Clone: S1

AMM06707G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Monoclonal GFAP Antibody (clone GA-5), Clone: GA-5

APG03319G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

Monoclonal Antibody to Cadherin 5 (CDH5)

MAB366Hu22 Cloud-Clone 100ul 203 EUR

Monoclonal Antibody to Cadherin 5 (CDH5)

MAB366Ra21 Cloud-Clone 100ul 267 EUR

Monoclonal Antibody to Cadherin 5 (CDH5)

MAB366Ra22 Cloud-Clone 100ul 271 EUR

Monoclonal Antibody to Cadherin 5 (CDH5)

MAB366Ra23 Cloud-Clone 100ul 272 EUR

Monoclonal ART3 Antibody (clone 3A2), Clone: 3A2

AMM01902G Leading Biology 0.05mg 633.6 EUR

Monoclonal CCL5 / RANTES Antibody (clone 50013-5), Clone: 50013-5

AMM02131G Leading Biology 0.05ml 580.8 EUR

Monoclonal Antibody to Interleukin 5 (IL5)

MAA078Bo21 Cloud-Clone 100ul 279 EUR

Monoclonal Antibody to Interleukin 5 (IL5)

MAA078Hu21 Cloud-Clone 100ul 252 EUR

Monoclonal Antibody to Interleukin 5 (IL5)

MAA078Hu22 Cloud-Clone 100ul 235 EUR

Monoclonal Antibody to Interleukin 5 (IL5)

MAA078Po21 Cloud-Clone 100ul 279 EUR

Monoclonal Antibody to Interleukin 5 (IL5)

MAA078Po22 Cloud-Clone 100ul 288 EUR

Keratin 5 (KRT5) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAA488Hu22 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Monoclonal FTO Antibody (clone 5-2H10), Clone: 5-2H10

AMM04626G Leading Biology 0.05ml 580.8 EUR

Interleukin 5 (IL5) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAA078Hu22 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Monoclonal ARTS-1 Antibody (monoclonal) (M01), Clone: 4H8

AMM03275G Leading Biology 0.1mg 580.8 EUR

Keratin 5 (KRT5) Monoclonal Antibody (Human), PE

4-MAA488Hu22-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Artn mouse monoclonal antibody, clone 185230

MO15021-500 Origene Technologies GmbH 500 µg Ask for price

Keratin 5 (KRT5) Monoclonal Antibody (Human), APC

4-MAA488Hu22-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Keratin 5 (KRT5) Monoclonal Antibody (Human), Cy3

4-MAA488Hu22-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Keratin 5 (KRT5) Monoclonal Antibody (Human), HRP

4-MAA488Hu22-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Keratin 5 (KRT5) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-MAA488Hu22-FITC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Interleukin 5 (IL5) Monoclonal Antibody (Human), PE

4-MAA078Hu22-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Monoclonal Antibody to Interferon Alpha 5 (IFNa5)

MAG975Hu22 Cloud-Clone 100ul 196 EUR

Interleukin 5 (IL5) Monoclonal Antibody (Human), APC

4-MAA078Hu22-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Interleukin 5 (IL5) Monoclonal Antibody (Human), Cy3

4-MAA078Hu22-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Interleukin 5 (IL5) Monoclonal Antibody (Human), HRP

4-MAA078Hu22-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

5'-Nucleotidase, Ecto (NT5E) Monoclonal Antibody (Rat)

4-MAB250Ra21 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Interleukin 5 (IL5) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-MAA078Hu22-FITC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Monoclonal Antibody to Mucin 5 Subtype B (MUC5B)

MAA684Hu21 Cloud-Clone 100ul 243 EUR

Monoclonal Antibody to Mucin 5 Subtype B (MUC5B)

MAA684Hu22 Cloud-Clone 100ul 235 EUR

Monoclonal Antibody to Mucin 5 Subtype B (MUC5B)

MAA684Hu23 Cloud-Clone 100ul 243 EUR

Monoclonal Antibody to Mucin 5 Subtype B (MUC5B)

MAA684Hu24 Cloud-Clone 100ul 243 EUR

Monoclonal Antibody to Mucin 5 Subtype B (MUC5B)

MAA684Hu25 Cloud-Clone 100ul 243 EUR

Monoclonal Antibody to Mucin 5 Subtype B (MUC5B)

MAA684Hu27 Cloud-Clone 100ul 239 EUR

Monoclonal Antibody to Mucin 5 Subtype B (MUC5B)

MAA684Hu28 Cloud-Clone 100ul 242 EUR

Monoclonal Antibody to Mucin 5 Subtype B (MUC5B)

MAA684Hu29 Cloud-Clone 100ul 239 EUR

5'-Nucleotidase, Ecto (NT5E) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAB250Hu21 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Interferon Alpha 5 (IFNa5) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAG975Hu22 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Monoclonal CD59 Antibody (clone MEM-43/5), Clone: MEM-43/5

AMM01725G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

Monoclonal Antibody to Toll Like Receptor 5 (TLR5)

MAB990Hu21 Cloud-Clone 100ul 246 EUR

Monoclonal Antibody to Toll Like Receptor 5 (TLR5)

MAB990Hu22 Cloud-Clone 100ul 246 EUR

Monoclonal Antibody to Toll Like Receptor 5 (TLR5)

MAB990Hu23 Cloud-Clone 100ul 250 EUR

Monoclonal Antibody to Mucin 5 Subtype AC (MUC5AC)

MAA756Hu21 Cloud-Clone 100ul 235 EUR

Monoclonal Antibody to Mucin 5 Subtype AC (MUC5AC)

MAA756Hu22 Cloud-Clone 100ul 235 EUR

Monoclonal Antibody to Melanocortin 5 Receptor (MC5R)

MAF605Hu21 Cloud-Clone 100ul 259 EUR

Nephritogenic Monoclonal Antibody, Clone 114, 5 mg

70205 Chondrex 1 mg/ml x 5 ml 3502 EUR

CD40 mouse monoclonal antibody, clone G28-5

DDX0130P-100 Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Mfn2 mouse monoclonal antibody, clone N153/5

75-173 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

PHYH mouse monoclonal antibody, clone N210/5

75-238 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Kcna4 mouse monoclonal antibody, clone L71/5

75-316 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Mfn2 mouse monoclonal antibody, clone N153/5

73-173 Origene Technologies GmbH 5 ml Ask for price

PHYH mouse monoclonal antibody, clone N210/5

73-238 Origene Technologies GmbH 5 ml Ask for price

Kcna4 mouse monoclonal antibody, clone L71/5

73-316 Origene Technologies GmbH 5 ml Ask for price

Mucin 5 Subtype B (MUC5B) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAA684Hu22 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Keratin 5 (KRT5) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAA488Hu22-APC-Cy7 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Keratin 5 (KRT5) Monoclonal Antibody (Human), Biotinylated

4-MAA488Hu22-Biotin Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

5'-Nucleotidase, Ecto (NT5E) Monoclonal Antibody (Rat), PE

4-MAB250Ra21-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Toll Like Receptor 5 (TLR5) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAB990Hu21 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Toll Like Receptor 5 (TLR5) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAB990Hu22 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype AC (MUC5AC) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAA756Hu21 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype AC (MUC5AC) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAA756Hu22 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

RBM17 mouse monoclonal antibody, clone N219/5

75-234 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

Cadm4 mouse monoclonal antibody, clone N244/5

75-247 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

CLCN3 mouse monoclonal antibody, clone N258/5

75-259 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

RBM17 mouse monoclonal antibody, clone N219/5

73-234 Origene Technologies GmbH 5 ml Ask for price

Cadm4 mouse monoclonal antibody, clone N244/5

73-247 Origene Technologies GmbH 5 ml Ask for price

CLCN3 mouse monoclonal antibody, clone N258/5

73-259 Origene Technologies GmbH 5 ml Ask for price

5'-Nucleotidase, Ecto (NT5E) Monoclonal Antibody (Rat), APC

4-MAB250Ra21-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

5'-Nucleotidase, Ecto (NT5E) Monoclonal Antibody (Rat), Cy3

4-MAB250Ra21-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

5'-Nucleotidase, Ecto (NT5E) Monoclonal Antibody (Rat), HRP

4-MAB250Ra21-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

5'-Nucleotidase, Ecto (NT5E) Monoclonal Antibody (Human), PE

4-MAB250Hu21-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

5'-Nucleotidase, Ecto (NT5E) Monoclonal Antibody (Rat), FITC

4-MAB250Ra21-FITC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Interferon Alpha 5 (IFNa5) Monoclonal Antibody (Human), PE

4-MAG975Hu22-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Monoclonal Antibody to Cyclin Dependent Kinase 5 (CDK5)

MAA739Hu21 Cloud-Clone 100ul 235 EUR

Interleukin 5 (IL5) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAA078Hu22-APC-Cy7 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Interleukin 5 (IL5) Monoclonal Antibody (Human), Biotinylated

4-MAA078Hu22-Biotin Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Cd4 rat monoclonal antibody, clone RM4-5, PE

AM05638RP-N Origene Technologies GmbH 1 ml/100 Tests Ask for price

CIAPIN1 mouse monoclonal antibody,clone OTI1A2

TA808781 Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

CIAPIN1 mouse monoclonal antibody,clone OTI1A2

TA808781S Origene Technologies GmbH 30 µl Ask for price

5'-Nucleotidase, Ecto (NT5E) Monoclonal Antibody (Human), APC

4-MAB250Hu21-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

5'-Nucleotidase, Ecto (NT5E) Monoclonal Antibody (Human), Cy3

4-MAB250Hu21-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

5'-Nucleotidase, Ecto (NT5E) Monoclonal Antibody (Human), HRP

4-MAB250Hu21-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Interferon Alpha 5 (IFNa5) Monoclonal Antibody (Human), APC

4-MAG975Hu22-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Interferon Alpha 5 (IFNa5) Monoclonal Antibody (Human), Cy3

4-MAG975Hu22-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Interferon Alpha 5 (IFNa5) Monoclonal Antibody (Human), HRP

4-MAG975Hu22-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

5'-Nucleotidase, Ecto (NT5E) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-MAB250Hu21-FITC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Interferon Alpha 5 (IFNa5) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-MAG975Hu22-FITC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Monoclonal Antibody to Cluster Of Differentiation 5 (CD5)

MAB798Hu21 Cloud-Clone 100ul 216 EUR

Monoclonal Antibody to Cluster Of Differentiation 5 (CD5)

MAB798Hu22 Cloud-Clone 100ul 222 EUR

Monoclonal Antibody to Cluster Of Differentiation 5 (CD5)

MAB798Hu26 Cloud-Clone 100ul 214 EUR

Mucin 5 Subtype B (MUC5B) Monoclonal Antibody (Human), PE

4-MAA684Hu22-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Monoclonal Cytokeratin 5 Antibody, Clone: 1E1

AMM05823G Leading Biology 0.1ml 580.8 EUR

Monoclonal LRP-5/6 Antibody (Clone 1A12)

APR08268G Leading Biology 0.1mg 633.6 EUR

Cyclin Dependent Kinase 5 (CDK5) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAA739Hu21 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Cyclin Dependent Kinase 5 (CDK5) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAA739Hu22 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Monoclonal Antibody to Collagen Type IV Alpha 5 (COL4a5)

MAC141Hu21 Cloud-Clone 100ul 246 EUR

Toll Like Receptor 5 (TLR5) Monoclonal Antibody (Human), PE

4-MAB990Hu21-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Toll Like Receptor 5 (TLR5) Monoclonal Antibody (Human), PE

4-MAB990Hu22-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype B (MUC5B) Monoclonal Antibody (Human), APC

4-MAA684Hu22-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype B (MUC5B) Monoclonal Antibody (Human), Cy3

4-MAA684Hu22-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype B (MUC5B) Monoclonal Antibody (Human), HRP

4-MAA684Hu22-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype AC (MUC5AC) Monoclonal Antibody (Human), PE

4-MAA756Hu21-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype AC (MUC5AC) Monoclonal Antibody (Human), PE

4-MAA756Hu22-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Cd4 rat monoclonal antibody, clone RM4-5, FITC

AM05638FC-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Cd38 rat monoclonal antibody, clone NIMR-5, PE

AM08041RP-N Origene Technologies GmbH 200 µg Ask for price

Cd38 rat monoclonal antibody, clone NIMR-5, PE

AM08041RP-S Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Nephritogenic Monoclonal Antibody, Clone a84, 5 mg

70215 Chondrex 1 mg/ml x 5 ml 3502 EUR

Nephritogenic Monoclonal Antibody, Clone b35, 5 mg

70225 Chondrex 1 mg/ml x 5 ml 3502 EUR

Monoclonal Antibody to Heat Shock 70kDa Protein 5 (HSPA5)

MAC343Hu22 Cloud-Clone 100ul 259 EUR

Monoclonal Antibody to Heat Shock 70kDa Protein 5 (HSPA5)

MAC343Mu21 Cloud-Clone 100ul 270 EUR

Monoclonal Antibody to Heat Shock 70kDa Protein 5 (HSPA5)

MAC343Mu22 Cloud-Clone 100ul 277 EUR

Monoclonal Antibody to Heat Shock 70kDa Protein 5 (HSPA5)

MAC343Mu23 Cloud-Clone 100ul 277 EUR

Monoclonal Antibody to Heat Shock 70kDa Protein 5 (HSPA5)

MAC343Mu24 Cloud-Clone 100ul 277 EUR

Monoclonal Antibody to Heat Shock 70kDa Protein 5 (HSPA5)

MAC343Mu25 Cloud-Clone 100ul 277 EUR

Monoclonal Antibody to Heat Shock 70kDa Protein 5 (HSPA5)

MAC343Mu27 Cloud-Clone 100ul 273 EUR

Toll Like Receptor 5 (TLR5) Monoclonal Antibody (Human), APC

4-MAB990Hu21-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Toll Like Receptor 5 (TLR5) Monoclonal Antibody (Human), Cy3

4-MAB990Hu21-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Toll Like Receptor 5 (TLR5) Monoclonal Antibody (Human), HRP

4-MAB990Hu21-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Toll Like Receptor 5 (TLR5) Monoclonal Antibody (Human), APC

4-MAB990Hu22-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Toll Like Receptor 5 (TLR5) Monoclonal Antibody (Human), Cy3

4-MAB990Hu22-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Toll Like Receptor 5 (TLR5) Monoclonal Antibody (Human), HRP

4-MAB990Hu22-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype B (MUC5B) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-MAA684Hu22-FITC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype AC (MUC5AC) Monoclonal Antibody (Human), APC

4-MAA756Hu21-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype AC (MUC5AC) Monoclonal Antibody (Human), Cy3

4-MAA756Hu21-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype AC (MUC5AC) Monoclonal Antibody (Human), HRP

4-MAA756Hu21-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype AC (MUC5AC) Monoclonal Antibody (Human), APC

4-MAA756Hu22-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype AC (MUC5AC) Monoclonal Antibody (Human), Cy3

4-MAA756Hu22-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype AC (MUC5AC) Monoclonal Antibody (Human), HRP

4-MAA756Hu22-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Kallikrein 5 (KLK5) mouse monoclonal antibody, clone 193318

MO15028-500 Origene Technologies GmbH 500 µg Ask for price

Monoclonal CD11c FITC Monoclonal Antibody (Clone 3.9), Clone: 3.9

APR15331G Leading Biology 50 tests 580.8 EUR

ART3 (29-139) mouse monoclonal antibody, clone 3A2, Purified

AM20437PU-N Origene Technologies GmbH 50 µg Ask for price

Cd38 rat monoclonal antibody, clone NIMR-5, APC

AM08041AC-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

CD38 mouse monoclonal antibody, clone AT13/5, PE

SM1106R Origene Technologies GmbH 100 Tests Ask for price

CD38 mouse monoclonal antibody, clone AT13/5, PE

SM1106RT Origene Technologies GmbH 25 Tests Ask for price

Arachidonate-5-Lipoxygenase (ALOX5) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAB355Hu21 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Monoclonal CD63 Antibody (clone AHN16.1/46-4-5), Clone: AHN16.1/46-4-5

AMM02309G Leading Biology 0.05mg 580.8 EUR

Mouse Anti-CDV monoclonal antibody, clone 6-5

CABT-RM015 Creative Diagnostics 1 mg 982.8 EUR

Monoclonal STX5 / Syntaxin 5 Antibody (clone 5A6), Clone: 5A6

AMM08041G Leading Biology 0.05mg 633.6 EUR

Toll Like Receptor 5 (TLR5) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-MAB990Hu21-FITC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Toll Like Receptor 5 (TLR5) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-MAB990Hu22-FITC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype AC (MUC5AC) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-MAA756Hu21-FITC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype AC (MUC5AC) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-MAA756Hu22-FITC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Monoclonal Cytokeratin 5 Antibody, Clone: 3E2F1

APR15660G Leading Biology 0.1ml 633.6 EUR

Bu-1b mouse monoclonal antibody, clone 5-11G2, PE

AM08135RP-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Cd4 rat monoclonal antibody, clone RM4-5, Biotin

AM05638BT-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Cd38 rat monoclonal antibody, clone NIMR-5, FITC

AM08041FC-N Origene Technologies GmbH 500 µg Ask for price

Collagen Type IV Alpha 5 (COL4a5) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAC141Hu21 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Monoclonal Antibody to Fatty Acid Binding Protein 5 (FABP5)

MAB985Hu22 Cloud-Clone 100ul 246 EUR

Mouse Anti-EV71 3D Monoclonal antibody, clone 5

DMAB-CS23191 Creative Diagnostics 25 μl, 100 μl Ask for price

Iba1 (AIF1) mouse monoclonal antibody, clone 1022-5, FITC

BM4114F Origene Technologies GmbH 200 µg Ask for price

Monoclonal Aquaporin-5 Antibody, Clone: EPR3747

APG01972G Leading Biology 0.1ml 633.6 EUR

Monoclonal CD28 FITC Monoclonal Antibody (Clone CD28.2), Clone: CD28.2

AMM00025G Leading Biology 0.05mg 475.2 EUR

Heat Shock 70kDa Protein 5 (HSPA5) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAC343Hu22 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Heat Shock 70kDa Protein 5 (HSPA5) Monoclonal Antibody (Mouse)

4-MAC343Mu21 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

5'-Nucleotidase, Ecto (NT5E) Monoclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-MAB250Ra21-APC-Cy7 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Art2b rat monoclonal antibody, clone Nika102, Purified

SM2168P Origene Technologies GmbH 250 µg Ask for price

CD38 mouse monoclonal antibody, clone AT13/5, FITC

SM1106F Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

5'-Nucleotidase, Ecto (NT5E) Monoclonal Antibody (Rat), Biotinylated

4-MAB250Ra21-Biotin Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Monoclonal Antibody to Macrophage Inflammatory Protein 5 (MIP5)

MAA550Hu21 Cloud-Clone 100ul 235 EUR

Cyclin Dependent Kinase 5 (CDK5) Monoclonal Antibody (Human), PE

4-MAA739Hu21-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Cyclin Dependent Kinase 5 (CDK5) Monoclonal Antibody (Human), PE

4-MAA739Hu22-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Bu-1b mouse monoclonal antibody, clone 5-11G2, FITC

AM08135FC-N Origene Technologies GmbH 500 µg Ask for price

5'-Nucleotidase, Ecto (NT5E) Monoclonal Antibody (Human), Biotinylated

4-MAB250Hu21-Biotin Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Interferon Alpha 5 (IFNa5) Monoclonal Antibody (Human), Biotinylated

4-MAG975Hu22-Biotin Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Cd4 rat monoclonal antibody, clone RM4-5, Purified

AM05638PU-N Origene Technologies GmbH 250 µg Ask for price

Cd4 rat monoclonal antibody, clone RM4-5, Purified

AM05638PU-T Origene Technologies GmbH 25 µg Ask for price

Cd38 rat monoclonal antibody, clone NIMR-5, Biotin

AM08041BT-N Origene Technologies GmbH 500 µg Ask for price

Iba1 (AIF1) mouse monoclonal antibody, clone 1022-5, Biotin

BM4114B Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

5'-Nucleotidase, Ecto (NT5E) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAB250Hu21-APC-Cy7 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Interferon Alpha 5 (IFNa5) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAG975Hu22-APC-Cy7 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Cyclin Dependent Kinase 5 (CDK5) Monoclonal Antibody (Human), APC

4-MAA739Hu21-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Cyclin Dependent Kinase 5 (CDK5) Monoclonal Antibody (Human), Cy3

4-MAA739Hu21-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Cyclin Dependent Kinase 5 (CDK5) Monoclonal Antibody (Human), HRP

4-MAA739Hu21-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Cyclin Dependent Kinase 5 (CDK5) Monoclonal Antibody (Human), APC

4-MAA739Hu22-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Cyclin Dependent Kinase 5 (CDK5) Monoclonal Antibody (Human), Cy3

4-MAA739Hu22-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Cyclin Dependent Kinase 5 (CDK5) Monoclonal Antibody (Human), HRP

4-MAA739Hu22-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Monoclonal Antibody to 2',5'-Oligoadenylate Synthetase 1 (OAS1)

MAC684Hu21 Cloud-Clone 100ul 267 EUR

Monoclonal Antibody to 2',5'-Oligoadenylate Synthetase 1 (OAS1)

MAC684Hu22 Cloud-Clone 100ul 259 EUR

Monoclonal Antibody to 2',5'-Oligoadenylate Synthetase 1 (OAS1)

MAC684Hu23 Cloud-Clone 100ul 267 EUR

Monoclonal Antibody to 2',5'-Oligoadenylate Synthetase 1 (OAS1)

MAC684Hu24 Cloud-Clone 100ul 267 EUR

Monoclonal Antibody to 2',5'-Oligoadenylate Synthetase 2 (OAS2)

MAF689Hu21 Cloud-Clone 100ul 259 EUR

Monoclonal Antibody to 2',5'-Oligoadenylate Synthetase 2 (OAS2)

MAF689Hu22 Cloud-Clone 100ul 267 EUR

Monoclonal Antibody to 2',5'-Oligoadenylate Synthetase 2 (OAS2)

MAF689Hu23 Cloud-Clone 100ul 267 EUR

Cyclin Dependent Kinase 5 (CDK5) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-MAA739Hu21-FITC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Cyclin Dependent Kinase 5 (CDK5) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-MAA739Hu22-FITC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

CD38 mouse monoclonal antibody, clone AT13/5, Biotin

SM1106B Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Arachidonate-5-Lipoxygenase (ALOX5) Monoclonal Antibody (Human), PE

4-MAB355Hu21-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Monoclonal Cytokeratin-5 Antibody, Clone: EPR1600Y

APR15670G Leading Biology 0.1ml 633.6 EUR

Collagen Type IV Alpha 5 (COL4a5) Monoclonal Antibody (Human), PE

4-MAC141Hu21-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype B (MUC5B) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAA684Hu22-APC-Cy7 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Bu-1b mouse monoclonal antibody, clone 5-11G2, Biotin

AM08135BT-N Origene Technologies GmbH 500 µg Ask for price

Monoclonal Antibody to Retinol Binding Protein 5, Cellular (RBP5)

MAP169Ra21 Cloud-Clone 100ul 307 EUR

VAP1 (AOC3) mouse monoclonal antibody, clone 174-5, Purified

AM26204PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Cd38 rat monoclonal antibody, clone NIMR-5, Purified

AM08041PU-N Origene Technologies GmbH 500 µg Ask for price

CIAO1 mouse monoclonal antibody, clone AT6C9, Purified

AM50046PU-N Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

CIAO1 mouse monoclonal antibody, clone AT6C9, Purified

AM50046PU-S Origene Technologies GmbH 50 µl Ask for price

Artn rat monoclonal antibody, clone 6G32, Purified

DM3532P Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

Collagen Type IV Alpha 5 (COL4a5) Monoclonal Antibody (Human), APC

4-MAC141Hu21-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Collagen Type IV Alpha 5 (COL4a5) Monoclonal Antibody (Human), Cy3

4-MAC141Hu21-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Collagen Type IV Alpha 5 (COL4a5) Monoclonal Antibody (Human), HRP

4-MAC141Hu21-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Heat Shock 70kDa Protein 5 (HSPA5) Monoclonal Antibody (Human), PE

4-MAC343Hu22-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Heat Shock 70kDa Protein 5 (HSPA5) Monoclonal Antibody (Mouse), PE

4-MAC343Mu21-PE Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Toll Like Receptor 5 (TLR5) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAB990Hu21-APC-Cy7 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Toll Like Receptor 5 (TLR5) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAB990Hu22-APC-Cy7 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype AC (MUC5AC) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAA756Hu21-APC-Cy7 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype AC (MUC5AC) Monoclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-MAA756Hu22-APC-Cy7 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Retinol Binding Protein 5, Cellular (RBP5) Monoclonal Antibody (Rat)

4-MAP169Ra21 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Mucin 5 Subtype B (MUC5B) Monoclonal Antibody (Human), Biotinylated

4-MAA684Hu22-Biotin Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Lipid A mouse monoclonal antibody, clone 26-5, Purified

AM32312SU-N Origene Technologies GmbH 1 ml Ask for price

Arachidonate-5-Lipoxygenase (ALOX5) Monoclonal Antibody (Human), APC

4-MAB355Hu21-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Arachidonate-5-Lipoxygenase (ALOX5) Monoclonal Antibody (Human), Cy3

4-MAB355Hu21-Cy3 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Arachidonate-5-Lipoxygenase (ALOX5) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-MAB355Hu21-FITC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Arachidonate-5-Lipoxygenase (ALOX5) Monoclonal Antibody (Human), HRP

4-MAB355Hu21-HRP Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

LOC102641613 mouse monoclonal antibody, clone 34-5-8S, PE

CL053R Origene Technologies GmbH 50 µg Ask for price

Monoclonal PRDX5 / Peroxiredoxin 5 Antibody (clone 12A), Clone: 12A

AMM02102G Leading Biology 0.05ml 580.8 EUR

Monoclonal Fibulin 5 Antibody, Clone: 3F8D5; 7F8D5

AMM02617G Leading Biology 0.1ml 580.8 EUR

Collagen Type IV Alpha 5 (COL4a5) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-MAC141Hu21-FITC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Heat Shock 70kDa Protein 5 (HSPA5) Monoclonal Antibody (Human), APC

4-MAC343Hu22-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Za pomocą analizy klas utajonych (LCA) zidentyfikowaliśmy trzy klasy pacjentów: Klasa 1 (n = 94) obejmowała pacjentów, których mocz był zarówno kongofilny, jak i reaktywny z monoklonalami. U tych kobiet częściej diagnozowano sPE o wczesnym początku oraz ciężkie nadciśnienie i białkomocz; Pacjenci klasy 2 (n = 55) byli negatywni w kierunku kongofilii i przeciw przeciwciałom. Byli to głównie pacjenci z P-CRL i crHTN. Wreszcie, pacjenci klasy 3 (n = 48) mieli dodatni wynik w kierunku kongofilii moczu, aczkolwiek o mniejszym nasileniu, ale ujemny w kierunku immunoreaktywności monoklonalnej. U tych kobiet rozpoznano przede wszystkim mPE lub sPE o późnym początku. Podsumowując, nasze badanie potwierdza immunoreaktywność Aβ zależną od konformacji moczu PE, co w połączeniu z kongofilią moczu może stanowić dodatkowy wskaźnik nasilenia choroby

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *